Number of the records: 1  

Palace : Bissingenský palác

 1. Other titlesSchwarzenberský palác
  Monument type palác
  Monument state stojící památka
  Accessibility částečně přístupná památka
  Classification kulturní památka
  DescriptonPalác vznikl přestavbou dvou původně gotických domů, které přestože byly spojeny jak funkčně, tak i komunikačně, ve fasádě sjednoceny nebyly. Dvojdům se spojenými dvorky je zčásti dvoupatrový s osmiosým průčelím ve středu s portálem a zčásti patrový s čtyřosým průčelím.
  Village
  Staré Město, Spálená 17/90, 19/91Praha
  District
  Praha 1
  County
  Hlavní město Praha
  Country
  Czechia
  On map
  Česko - turistický atlas, 2006 . 12D - plán měst

  Building progress

  • r. 1377 - doloženy dva gotické domy
  • 18. st. - barokně upraven dům čp. 90 (stavitel Ignazzio Palliardi)
  • r. 1723 - hrázděné patro domu čp. 91 nově vystavěno z kamene
  • r. 1872 - přikoupen dům čp. 91 (snesena dělící dvorní zeď a oba domy spojeny)
  • r. 1914 - stavebně propojeny interiéry obou domů
  • r. 1920 - ve dvoře byla postavena budova tiskárny
  • r. 1940 - dvojdům upraven pro potřeby peněžního ústavu (arch. Fr. Čermák)

  Owner

  • od r. 1719 - Karel Gottlieb svobodný pán z Bissingen (komorní rada)
  • od r. 1853 - Karel kníže ze Schwarzenberku
  • od 2. čtvrtiny 20. st. - Svaz československých hospodářských družstev

  Books

  • Hlavsa V.; Praha, plán kulturních památek; 1960; s. 52
  • Ledvinka Václav; Pražské paláce; Encyklopedický ilustrovaný přehled; 1995; s. 69-70
  • Šafránek Josef M.; Soupis hradů, letohrádků, paláců, tvrzí a zámků v českých zemích; I.; 1995; s. 22
  • Flegl Michal; Praha, průvodce; 1990; s. 256
  Keywords
  gotika * renesance * barok
  Related persons
  Palliardi, Ignác Jan Nep.
  www
  http://monumnet.npu.cz/monumnet.php
  Links to another records
  (1) - Other literature about monument

  Note

  • r. 1920 - v přízení čp. 91 vznikla restaurace
  • r. 1958 - objekt prohlášen za kulturní památku
  • r. 1973 - proveden stavebněhistorický průzkum objektu

  Pictures

  • Palác : Bissingenský palác

   pohled ze Spálené ulice - foto z 19. 5. 2005

  • Palác : Bissingenský palác

   pohled od křižovatky ulic Spálené a Lazarské - foto z 19. 5. 2005

  • Palác : Bissingenský palác

   pohled na část paláce připojenou v 19. st. - foto z 19. 5. 2005

  • Palác : Bissingenský palác

   průjezd objektem - foto z 19. 5. 2005

  • Palác : Bissingenský palác

   detail erbu nad průjezdem - foto z 19. 5. 2005

  • Palác : Bissingenský palác

   nádvoří paláce - foto z 19. 5. 2005