Number of the records: 1  

Chateau : Červený Hrádek

 1. Monument type zámek
  Monument state stojící památka
  Classification kulturní památka
  DescriptonVodní hrádek či tvrz vznikl zřejmě kolem roku 1400. Objekt v roce 1670 vyhořel. Obnoven byl až na počátku 18. století a uvádí se již jako zámek, který byl v roce 1844 přestavěn. V letech 1894 - 96 byl zámek opět opravován.
  Infojen základní encyklopedické zpracování - neprošlo korekturou
  Village
  Sedlčany, čp. 1
  District
  Příbram
  County
  Středočeský kraj
  Country
  Czechia
  On map
  Mapa kulturních památek středočeského kraje, 1984
  Hrady a zámky české republiky, 1996 . C3

  Building progress

  • 13. st. - předpokládaný vznik hrádku
  • 16. st. - přestavěn renesančně
  • r. 1670 (1675) - vyhořel
  • poč. 18. st. - objekt barokně obnoven na zámek
  • r. 1844 - přestavěn v duchu romantické gotiky
  • 1894-1896 - opravován (arch. Jan Kotěra)

  Owner

  • 13. st. - páni z Říčan
  • 16. st. - Břeskovci z Ostromeče
  • 19. st. - 40. léta 20. st. - Mladotové ze Solopysk
  • po r. 1948 - stát (muzeum a archiv)
  • od 90. let 20. st. - soukromý majetek

  Books

  • Šafránek Josef M.; Soupis hradů, letohrádků, paláců, tvrzí a zámků v českých zemích; I.; 1995; s. 74
  • Šafránek Josef M.; Soupis hradů, tvrzí a zámků v Českých zemích; I.; 1991-1993; s. 42
  Keywords
  požár * konfiskace * renesance * barok * neogotika
  Related persons
  Kotěra, Jan, 1871-1923
  www
  http://monumnet.npu.cz/monumnet.php
  Links to another records
  (1) - Films
  (1) - Other literature about monument

  Note

  • r. 1666 - dobový popis zámku: "...jest při něm zdvihací most, pokojů všech velkých i malých 6, komor 6, palác, kancelář, tafelštub, špižírny 2, kuchyně, pekárna, maštale na 10 koní, sklepy 2, jako i pod zemí klenutý. Díl téhož zámku z kamene a díl z dřeva vystavěný..."
  • r. 1965 - objekt prohlášen za kulturní památku
  • 90. léta. 20. st. - majetek navrácen v restituci potomkům rodu Mladotů

  Pictures

  • Zámek : Červený Hrádek

   zámek - převzato: 'kolektiv, Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku IV., Praha 1985, (barevné foto V. Hyhlík)'

Number of the records: 1  
Record „Chateau : Červený Hrádek“ updated: