Number of the records: 1  

Chateau : Lednice

 1. Other titlesEisgrub
  Monument type zámek
  Monument state stojící památka
  Accessibility regulovaný vstup
  Classification Národní kulturní památka, UNESCO
  DescriptonTvrz zde byla postavena zřejmě brzy po roce 1222. Poprvé se však připomíná až v roce 1322. Zřejmě v letech 1585 - 87 byla přestavěna na renesanční zámek, který byl po roce 1690 barokně upraven. V letech 1766 - 72 byl rozšířen a část zámku byla klasicistně přestavěna. V roce 1815 bylo v empírovém slohu přestavěno zahradní křídlo zámku a v letech 1846 - 58 pak byl celý zámek přestavěn ve stylu anglické novogotiky (J. Wingelmüller). V letech 1843 - 45 byl po vzoru londýnské zimní zahrady postaven zámecký skleník. Rozsáhlý anglický park s řadou romantických staveb (některé viz. samostatná hesla) a rybníkem s 16 navršenými ostrovy (některé propojené mostky).
  Infojen základní encyklopedické zpracování - neprošlo korekturou

  Show on map Mapy.cz

  GPS: 48°48'5.072"N, 16°48'19.276"E

  Chateau : Lednice, Lednice, , Česká republika. Chateau : Lednice
  Village
  Lednice
  District
  Břeclav
  County
  Jihomoravský kraj
  Country
  Czechia
  On map
  Česko - turistický atlas, 2006 . 163E
  Turistická mapa č. 88, 2009 . B5
  Burgen und Schlösser der Tschechoslowakei, 1981
  Státní hrady a zámky, městské památkové rezervace, chráněné přírodní oblasti, 1956
  Czech republic - Sightseeings, 1994
  Hrady a zámky české republiky, 1996 . D5
  Mapa hradů a zámků České republiky, 1993 . E7
  Liechtensteinské stezky, 2005
  On map
  8 km severozápadně od Břeclavi
  7,5 km severoseverovýchodně od Valtic
  GPS
  48°48'5.072"N, 16°48'19.276"E

  Building progress

  • po r. 1222 - zřejmě vystavěna gotická tvrz
  • r. 1322 - poprvé doložena
  • 1585-1587 - patrně přestavěna na renesanční zámek
  • 16. st. - poprvé uváděna okrasná zahrada před skleníkem
  • r. 1635 - postavena osmiboká benátská kašna (G. G. Tencalla) zdobená litinovými labutěmi
  • r. 1655 - založen zámecký park (italský zahradník Camino Manini)
  • r. 1666 - započata barokní přestavba zámku s kaplí a francouzským parkem
  • 1688-1690 - postavena raně barokní jízdárna se stájemi (podle návrhu italského architekta Domenica Martinelliho a J. B. Fischera z Erlachu, sochařská výzdoba atik a štítů Giovanni Giuliani)
  • po r. 1690 - barokně upravován (arch. Dom. Martinelli)
  • 1766-1772 - zámek rozšířen a část upravena klasicistně
  • 1791-1799 - ve východní části zámeckého parku byla realizována zednářská zahrada
  • r. 1794 - v zámeckém parku byl vystavěn klasicistní monopteros, Chrám slunce (Dianin chrám)
  • r. 1795 - v zámeckém parku postaven Čínský pavilon
  • konec 18. st. - do zámeckého parku přivezeny první cizokrajné dřeviny
  • 19. st. - okrasná zahrada před skleníkem byla upravena do dnešní podoby francouzské zahrady
  • 1805-1811 - zámecký park prošel slohovou úpravou (arch. Franti)
  • 1805-1811 - postavena romantická stavba "římského aquaduktu" o osmi obloucích (na stavbu použity zbytky skutečných antických staveb přivezených z Itálie)
  • r. 1811 - vybudován zámecký rybník
  • 1. pol. 19. st. - u aquaduktu postavena Grotta (umělá jeskyně s kamennou bránou, tzv. jeskyně Peklo a brána Nebe)
  • r. 1806 - u zámeckého rybníku byl postaven objekt tzv. Nových lázní (sochařská výzdoba od vídeňských sochařů Vogela a Hoylera)
  • r. 1809 - v zámeckém parku postaven Chrámek Múz s obdélníkovým půdorysem (interiér zdobily sochy Múz)
  • 1810-1825 - parkově upravena krajina celého lednického areálu
  • r. 1815 - zahradní křídlo přestavěno v empírovém slohu
  • r. 1835 - v parku postaven maurský domek sloužící jako vodárna
  • r. 1836 - Čínský pavilon opravován
  • r. 1838 - odstraněn antický Dianin chrám
  • 40. léta 19. st. - objekt tzv. Nových lázní byl odstraněn (dnes jej dokládá neogotické schodiště na břehu Růžového rybníka)
  • r. 1843 - stržen Chrámek Múz
  • 1843-1845 - postaven zámecký palmový skleník (arch. P. H. Desvingnes, arch. Jiří Wingelmüller)
  • 1846-1858 - celý zámek byl přestavěn ve stylu anglické novogotiky (arch. Jiří Wingelmüller, J. Heidrich)
  • r. 1848 - Čínský pavilon nově vystavěn v duchu historismu (podle plánu arch. Jiřího Wingelmüller)
  • r. 1880 - skleník upraven na zimní zahradu
  • 1884-1887 - zámecký park upravován
  • kolem r. 1892 - zbourán Čínský pavilon
  • 1896-1897 - na břehu rybníka u Opičího ostrova v zámeckém parku byla postavena dřevěná stavba loděnice (podle plánů arch. Karla Weinbrennera)
  • r. 1903 - zámek byl elektrifikován (firma Siemens)
  • r. 1941 - loděnice zanikla
  • do r. 1956 - prostory II. patra zámku byly upraveny pro potřeby Národního zemědělského muzea
  • 60. léta 20. st. - na protějším břehu Zámecké Dyje postavena nová vodárna
  • 1996-2002 - obnova vegetace ve skleníku (podle plánů z r. 1930)
  • poč. 21. st. - generální rekonstrukce skleníku (zimní zahrady)
  • r. 2001 - zahájena příprava obnovy prostor II. patra zámku
  • r. 2007 - obnova střešního pláště zámku
  • 2007-2014 - proběhla celková památková rekonstrukce objektů jízdárny
  • 2008-2011 - postupná rekonstrukce venkovních fasád
  • r. 2011 - zahájena regenerace a obnova vegetačních prvků v celém zámeckém parku
  • r. 2012 - po restaurování zprovozněna Benátská kašna
  • 2021-2023 - probíhá revitalizace zámeckého rybníku

  Owner

  • 1249 - 1945 Lichtenštejnové (rod)
  • od r. 1279 z Lichtenštejna, Jindřich
  • od r. 1370 - Jan I. z Lichtenštejna
  • 80. léta 16. st. - Hartmann II., baron z Lichtensteina
  • 80. léta 17. st. - Karel Eusebio kníže z Lichtensteina
  • 90. léta 17. st. - Johann Adam kníže z Lichtensteina
  • r. 1731 - Václav Lichtenštejn
  • Jan Josef I. z Lichtensteina (1760-1836)
  • do r. 1858 z Lichtenštejna, Alois II. Josef Jan Nepomuk
  • 1858 - 1881 z Lichtenštejna, Františka, kněžna
  • od r. 1945 - stát (zemědelské učiliště, škola a internát)
  • r. 1997 - ČR (Památkový ústav Brno)
  • r. 2001 - ČR (Státní památkový ústav v Brně, Národní zemědělské muzeum v Praze, úsek Valtice)
  • r. 2003 - ČR (Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Brně, Národní zemědělské muzeum v Praze, úsek Valtice)
  • r. 2005 - ČR (Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Brně)

  Associated text

  Books

  • Syrový Bohuslav; Architektura - svědectví dob, přehled vývoje stavitelství a architektury; 1974; s. 347, 353, 354
  • Sučková Kateřina; Kamenný klíč; Hrady, zámky a ostatní zpřístupněné památky - Čechy, Morava a Slezsko; 2001; s. 152
  • Šafránek Josef M.; Soupis hradů, letohrádků, paláců, tvrzí a zámků v českých zemích; III.; 1996; s. 85
  • Kolektiv autorů; Mapa kulturních památek ČSSR; 1976; s. 108
  • Sučková Kateřina; Kamenný klíč k 274 hradům, zámkům a ostatním zpřístupněným památkám - Čechy, Morava a Slezsko; 1997; s. 121
  • Kolektiv autorů; Státní hrady a zámky
  • kolektiv autorů; Rataje nad Sázavou; Hrad a zámek; 2001; s. 14
  • Novák Zdeněk; Dřeviny na veřejných městských prostranstvích; 2001; s. 20-21
  • kolektiv autorů; Hrady a zámky; 1985; obr. 25
  • Wirth Zdeněk; Státní hrady a zámky; 1955; obr. 228-230 ; s. 284-285
  • Krob Miroslav; Zlatý erb; Zámky v ČSR; 1974; s. 5
  • kolektiv autorů; Česká republika, turistické zajímavosti; s. 23
  • kolektiv autorů; Lidé, kteří změnili svět; 4000 osobností od starověku po dnešek; 2009; s. 413
  • kolektiv autorů; Zpráva o činnosti za rok 2006; Národní památkový ústav, ústřední pracoviště; 2007; s. 23
  • kolektiv autorů; Zámek Zbraslav; Asijské umění; 2006; s. 5
  • Kolektiv autorů; Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku; I; 1981; s. 136-140
  • Kolektiv autorů; Hrady a zámky na Moravě; 1987; s. 113-114, 213
  • kolektiv autorů; Ottova encyklopedie A-Ž; 2019; s. 50
  • kolektiv autorů; Morava napoleonská; evropské dějiny na dosah; 2012; s. 2, 102-105
  • Mikulica Vladimír; Břeclavsko; 1980; obr. 2, 29, 42-44
  • Přeučil František; Jižní Morava; 1982; obr. 27, 29, 124, 125
  Related event

  5. října 1840 - Na zámku Lednice se narodil Jan II. Lichtenštejnský.
  7. září 2021 - Premiér Babiš se setkal na zámku v Lednici s rakouským kancléřem Sebastianem Kurzem a slovenským premiérem Eduardem Hegerem.

  Note

  • r. 1715 - alej spojující Valtice s Lednicemi byla vysázena lipami a kaštanami
  • 19. st. - prostory II. patra zámku sloužily jako pokoje dětí knížecí rodiny
  • 1824-1825 – sochy Múz byly z chrámku přemístěny na nově vystavěný letohrádek Tři Grácie
  • poč. 20. st. - maurský domek sloužící jako vodárna byl osazen první vodní "Kaplanovou" turbínou (turbína je nyní uložena coby jedno z nejstarších zařízení svého druhu v Technickém muzeu v Brně)
  • 1956-2001 - prostory II. patra zámku sloužily expozice Národního zemědělského muzea
  • r. 1979 - restaurována kašna a fontána v zámeckém parku (V. Martinák)
  • r. 1995 - objekt prohlášen za Národní kulturní památku
  • r. 1996 - objekt prohlášen za Světové kulturní dědictví (Lednicko-valtický areál)
  • 1999-2004 - veřejnosti zpřístupněna hlavní trasa zámeckým parkem k Minaretu

  Pictures

  • Zámek : Lednice

   pohled na zámek od jihu - foto ze 30. 6. 2011

  • Zámek : Lednice

   pohled na zámek od jihovýchodu - foto z 1. 9. 2015

  • Zámek : Lednice

   pohled na zámek od západu - foto ze 30. 6. 2011

  • Zámek : Lednice

   zámecký kostel sv. Jakuba - foto ze 30. 6. 2011

  • Zámek : Lednice

   pohled na zámek od východu - foto z 28. 5. 2008

  • Zámek : Lednice

   pohled na zámek od severu - foto z 28. 5. 2008

  • Zámek : Lednice

   pohled na zámek od severu - foto z 28. 5. 2008

  • Zámek : Lednice

   pohled na zámek od severu - foto z 28. 5. 2008

  • Zámek : Lednice

   pohled na zámek od severovýchodu - foto z 28. 5. 2008

  • Zámek : Lednice

   pohled na zámek od severu - foto z 28. 5. 2008

  • Zámek : Lednice

   pohled na zámek od severozápadu - foto z 28. 5. 2008

  • Zámek : Lednice

   pohled na zámek od jihovýchodu; foto z 28. 5. 2008 - foto z 28. 5. 2008

  • Zámek : Lednice

   východní část zámku spolu se skleníkem - foto z 28. 5. 2008

  • Zámek : Lednice

   východní část zámku spolu se skleníkem - foto z 28. 5. 2008

  • Zámek : Lednice

   východní část zámku spolu se skleníkem - foto z 28. 5. 2008

  • Zámek : Lednice

   východní část zámku spolu se skleníkem - foto z 28. 5. 2008

  • Zámek : Lednice

   východní část zámku spolu se skleníkem - foto z 1. 9. 2015

  • Zámek : Lednice

   zámecký skleník - foto z 28. 5. 2008

  • Zámek : Lednice

   detail části skleníku - foto z 1. 9. 2015

  • Zámek : Lednice

   zámecký skleník - foto z 28. 5. 2008

  • Zámek : Lednice

   zámecký skleník - foto z 28. 5. 2008

  • Zámek : Lednice

   zámecký skleník - foto z 28. 5. 2008

  • Zámek : Lednice

   zámecký skleník - foto z 28. 5. 2008

  • Zámek : Lednice

   zámecký skleník - foto z 28. 5. 2008

  • Zámek : Lednice

   jedna z plastik na terase skleníku - foto z 28. 5. 2008

  • Zámek : Lednice

   jedna z plastik na terase skleníku - foto z 28. 5. 2008

  • Zámek : Lednice

   detail litinové výplně zábradlí na terase skleníku - foto z 28. 5. 2008

  • Zámek : Lednice

   pohled na zámek od západu - foto z 28. 5. 2008

  • Zámek : Lednice

   pohled na zámek od západu - foto z 28. 5. 2008

  • Zámek : Lednice

   pohled na zámek od jihu - foto z 28. 5. 2008

  • Zámek : Lednice

   pohled na zámek od jihu - foto z 28. 5. 2008

  • Zámek : Lednice

   jižní zámecké průčelí - foto z 28. 5. 2008

  • Zámek : Lednice

   pohled na zámek od jihozápadu - foto z 28. 5. 2008

  • Zámek : Lednice

   jihovýchodní zámecké křídlo - foto z 28. 5. 2008

  • Zámek : Lednice

   zámecký kostel sv. Jakuba - foto z 28. 5. 2008

  • Zámek : Lednice

   zámecký kostel sv. Jakuba - foto z 28. 5. 2008

  • Zámek : Lednice

   zámecký kostel sv. Jakuba - foto z 28. 5. 2008

  • Zámek : Lednice

   zámecký kostel sv. Jakuba - boční západní vchod - foto z 28. 5. 2008

  • Zámek : Lednice

   zámecký kostel sv. Jakuba - epitaf - foto z 28. 5. 2008

  • Zámek : Lednice

   zámecký kostel sv. Jakuba - epitaf - foto z 28. 5. 2008

  • Zámek : Lednice

   zámecký kostel sv. Jakuba - epitaf - foto z 28. 5. 2008

  • Zámek : Lednice

   pohled na zámek od jihu - foto z 28. 5. 2008

  • Zámek : Lednice

   detail sdruženého okna - foto z 28. 5. 2008

  • Zámek : Lednice

   detail brány - foto z 28. 5. 2008

  • Zámek : Lednice

   detail rodového znaku nad bránou - foto z 28. 5. 2008

  • Zámek : Lednice

   zámek - čestný dvůr - foto z 28. 5. 2008

  • Zámek : Lednice

   zámek - čestný dvůr - foto z 28. 5. 2008

  • Zámek : Lednice

   zámek - čestný dvůr - foto z 28. 5. 2008

  • Zámek : Lednice

   zámek - čestný dvůr - foto z 28. 5. 2008

  • Zámek : Lednice

   severovýchodní zámecké křídlo - foto z 28. 5. 2008

  • Zámek : Lednice

   severní zámecké průčelí - foto z 28. 5. 2008

  • Zámek : Lednice

   severní zámecké průčelí - detail okna pod balkonem - foto z 28. 5. 2008

  • Zámek : Lednice

   severozápadní zámecké křídlo v pozadí s jízdárnou - foto z 28. 5. 2008

  • Zámek : Lednice

   detail terasy na nároží severozápadního zámeckého křídla - foto z 28. 5. 2008

  • Zámek : Lednice

   detail okna - foto z 28. 5. 2008

  • Zámek : Lednice

   detail fiály - foto z 28. 5. 2008

  • Zámek : Lednice

   detail točitého schodiště - foto z 1. 9. 2015

  • Zámek : Lednice

   detail dveřního kování s klikou - foto z 1. 9. 2015

  • Zámek : Lednice

   volně přístupné zámecké interiéry - občerstvení - foto z 28. 5. 2008

  • Zámek : Lednice

   volně přístupné zámecké interiéry - občerstvení - foto z 28. 5. 2008

  • Zámek : Lednice

   volně přístupné zámecké interiéry - občerstvení - foto z 28. 5. 2008

  • Zámek : Lednice

   volně přístupné zámecké interiéry - foto z 28. 5. 2008

  • Zámek : Lednice

   volně přístupné zámecké interiéry - občerstvení - foto z 28. 5. 2008

  • Zámek : Lednice

   detail dveří - foto z 28. 5. 2008

  • Zámek : Lednice

   detail kliky - foto z 28. 5. 2008

  • Zámek : Lednice

   detail dveřního kování - foto z 28. 5. 2008

  • Zámek : Lednice

   detail kliky - foto z 28. 5. 2008

  • Zámek : Lednice

   detail dveřního kování - foto z 28. 5. 2008

  • Zámek : Lednice

   detail dveřního kování - foto z 28. 5. 2008

  • Zámek : Lednice

   zámecká jízdárna - pohled z města - foto z 28. 5. 2008

  • Zámek : Lednice

   zámecká jízdárna - pohled z města - foto z 28. 5. 2008

  • Zámek : Lednice

   zámecká jízdárna - pohled z města - foto z 28. 5. 2008

  • Zámek : Lednice

   zámecká jízdárna - pohled z města - foto z 28. 5. 2008

  • Zámek : Lednice

   zámecká jízdárna - pohled z města - foto z 28. 5. 2008

  • Zámek : Lednice

   zámecká jízdárna - pohled z města - foto z 28. 5. 2008

  • Zámek : Lednice

   zámecká jízdárna - pohled z parku - foto z 28. 5. 2008

  • Zámek : Lednice

   zámecká jízdárna s dvorem - foto z 28. 5. 2008

  • Zámek : Lednice

   zámecká jízdárna s dvorem - foto z 28. 5. 2008

  • Zámek : Lednice

   zámecká jízdárna s dvorem - foto z 28. 5. 2008

  • Zámek : Lednice

   zámecká jízdárna s dvorem - foto z 28. 5. 2008

  • Zámek : Lednice

   zámecká jízdárna s dvorem - foto z 28. 5. 2008

  • Zámek : Lednice

   zámecká jízdárna s dvorem - foto z 28. 5. 2008

  • Zámek : Lednice

   zámecká jízdárna - pohled od zámku - foto z 28. 5. 2008

  • Zámek : Lednice

   zámecká jízdárna s dvorem - foto z 28. 5. 2008

  • Zámek : Lednice

   interiér zámecké jízdárny - foto z 28. 5. 2008

  • Zámek : Lednice

   interiér zámecké jízdárny - foto z 28. 5. 2008

  • Zámek : Lednice

   interiér zámecké jízdárny - foto z 28. 5. 2008

  • Zámek : Lednice

   pohled do zámecké zahrady - foto z 28. 5. 2008

  • Zámek : Lednice

   pohled do zámecké zahrady - foto z 28. 5. 2008

  • Zámek : Lednice

   pohled do zámecké zahrady - foto z 28. 5. 2008

  • Zámek : Lednice

   pohled do zámecké zahrady - foto z 28. 5. 2008

  • Zámek : Lednice

   pohled do zámecké zahrady - foto z 28. 5. 2008

  • Zámek : Lednice

   pohled do zámecké zahrady - foto z 28. 5. 2008

  • Zámek : Lednice

   pohled do zámecké zahrady - foto z 28. 5. 2008

  • Zámek : Lednice

   pohled do zámecké zahrady, jedna z plastik - foto z 28. 5. 2008

  • Zámek : Lednice

   pohled do zámecké zahrady, jedna z plastik - foto z 28. 5. 2008

  • Zámek : Lednice

   pohled do zámecké zahrady; foto z 28. 5. 2008 - foto z 28. 5. 2008

  • Zámek : Lednice

   pohled do zámecké zahrady, detail jedné z váz - foto z 28. 5. 2008

  • Zámek : Lednice

   pohled do zámecké zahrady, detail jedné z váz - foto z 28. 5. 2008

  • Zámek : Lednice

   pohled do zámecké zahrady, detail jedné z váz - foto z 28. 5. 2008

  • Zámek : Lednice

   pohled do zámecké zahrady, detail jedné z váz - foto z 28. 5. 2008

  • Zámek : Lednice

   pohled do zámecké zahrady; foto z 28. 5. 2008 - foto z 28. 5. 2008

  • Zámek : Lednice

   pohled do zámeckého parku (romantická umělá jeskyně) - foto z 28. 5. 2008

  • Zámek : Lednice

   pohled do zámeckého parku (romantická umělá jeskyně) - foto z 28. 5. 2008

  • Zámek : Lednice

   pohled do zámeckého parku (romantická umělá jeskyně) - foto z 28. 5. 2008

  • Zámek : Lednice

   pohled do zámeckého parku (romantická umělá jeskyně) - foto z 28. 5. 2008

  • Zámek : Lednice

   pohled do zámeckého parku (romantická umělá jeskyně) - foto z 28. 5. 2008

  • Zámek : Lednice

   pohled do zámeckého parku (jeden z romantických objektů - domek č. 1) - foto z 28. 5. 2008

  • Zámek : Lednice

   pohled do zámeckého parku (jeden z romantických objektů - domek č. 1) - foto z 28. 5. 2008

  • Zámek : Lednice

   pohled do zámeckého parku (jeden z romantických objektů - domek č. 1) - foto z 28. 5. 2008

  • Zámek : Lednice

   pohled do zámeckého parku (jeden z romantických objektů - domek č. 1) - foto z 28. 5. 2008

  • Zámek : Lednice

   pohled do zámeckého parku (jeden z romantických objektů - domek č. 1) - foto z 28. 5. 2008

  • Zámek : Lednice

   pohled do zámeckého parku (jeden z romantických objektů - domek č. 1) - foto z 28. 5. 2008

  • Zámek : Lednice

   pohled do zámeckého parku (jeden z romantických objektů - domek č. 1) - foto z 28. 5. 2008

  • Zámek : Lednice

   pohled do zámeckého parku (jeden z romantických objektů - domek č. 1) - foto z 28. 5. 2008

  • Zámek : Lednice

   pohled do zámeckého parku (jeden z romantických objektů - domek č. 1) - foto z 28. 5. 2008

  • Zámek : Lednice

   pohled do zámeckého parku (jeden z romantických objektů - domek č. 2) - foto z 28. 5. 2008

  • Zámek : Lednice

   pohled do zámeckého parku (jeden z romantických objektů - domek č. 2) - foto z 28. 5. 2008

  • Zámek : Lednice

   pohled do zámeckého parku (akvadukt) - foto z 28. 5. 2008

  • Zámek : Lednice

   pohled do zámeckého parku (akvadukt) - foto z 28. 5. 2008

  • Zámek : Lednice

   pohled do zámeckého parku (akvadukt) - foto z 28. 5. 2008

  • Zámek : Lednice

   pohled do zámeckého parku (akvadukt) - foto z 28. 5. 2008

  • Zámek : Lednice

   pohled do zámeckého parku (akvadukt) - foto z 28. 5. 2008

  • Zámek : Lednice

   pohled do zámeckého parku (akvadukt) - foto z 28. 5. 2008

  • Zámek : Lednice

   pohled do zámeckého parku (čínský pavilon) - foto z 28. 5. 2008

  • Zámek : Lednice

   pohled do zámeckého parku (jeden z romantických objektů - domek č. 3) - foto z 28. 5. 2008

  • Zámek : Lednice

   pohled do zámeckého parku (jeden z romantických objektů - domek č. 3) - foto z 28. 5. 2008

  • Zámek : Lednice

   pohled do zámeckého parku (jeden z romantických objektů - domek č. 3) - foto z 28. 5. 2008

  • Zámek : Lednice

   pohled do zámeckého parku, na jeden z mostků - foto z 28. 5. 2008

  • Zámek : Lednice

   pohled do zámeckého parku, na jeden z mostků - foto z 28. 5. 2008

  • Zámek : Lednice

   pohled do zámeckého parku, na jeden z mostků - foto z 28. 5. 2008

  • Zámek : Lednice

   pohled do zámeckého parku, na jeden z mostků - foto z 28. 5. 2008

  • Zámek : Lednice

   pohled do zámeckého parku, na jeden z mostků - foto z 28. 5. 2008

  • Zámek : Lednice

   pohled do zámeckého parku, na jeden z mostků - foto z 28. 5. 2008

  • Zámek : Lednice

   pohled do zámeckého parku, na jeden z mostků - foto z 28. 5. 2008

  • Zámek : Lednice

   pohled do zámeckého parku, na jeden z mostků - foto z 28. 5. 2008

  • Zámek : Lednice

   pohled do zámeckého parku, na jeden z mostků - foto z 28. 5. 2008

  • Zámek : Lednice

   pohled do zámeckého parku - foto z 28. 5. 2008

  • Zámek : Lednice

   jedna z bran do zámeckého parku - foto z 28. 5. 2008

  • Zámek : Lednice

   pohled do zámeckého parku - foto z 28. 5. 2008

  • Zámek : Lednice

   pohled do zámeckého parku - foto z 28. 5. 2008

  • Zámek : Lednice

   pohled do zámeckého parku - foto z 28. 5. 2008

  • Zámek : Lednice

   pohled do zámeckého parku - foto z 28. 5. 2008

  • Zámek : Lednice

   pohled do zámeckého parku - foto z 28. 5. 2008

  • Zámek : Lednice

   pohled do zámeckého parku - foto z 28. 5. 2008

  • Zámek : Lednice

   pohled do zámeckého parku - foto z 28. 5. 2008

  • Zámek : Lednice

   pohled do zámeckého parku - foto z 28. 5. 2008

  • Zámek : Lednice

   pohled do zámeckého parku - foto z 28. 5. 2008

  • Zámek : Lednice

   pohled do zámeckého parku - foto z 28. 5. 2008

  • Zámek : Lednice

   pohled do zámeckého parku - foto z 28. 5. 2008

  • Zámek : Lednice

   pohled do zámeckého parku - foto z 28. 5. 2008

  • Zámek : Lednice

   pohled do zámeckého parku - foto z 28. 5. 2008

  • Zámek : Lednice

   pohled do zámeckého parku - foto z 28. 5. 2008

  • Zámek : Lednice

   pohled do zámeckého parku - foto z 28. 5. 2008

  • Zámek : Lednice

   pohled do zámeckého parku - foto z 28. 5. 2008

  • Zámek : Lednice

   pohled do zámeckého parku - foto z 28. 5. 2008

  • Zámek : Lednice

   pohled do zámeckého parku - foto z 28. 5. 2008

  • Zámek : Lednice

   pohled do zámeckého parku - foto z 28. 5. 2008

  • Zámek : Lednice

   zámecký skleník, pohled od východu - foto ze srpna 2008

  • Zámek : Lednice

   zámecký kostel sv. Jakuba - foto ze srpna 2008

  • Zámek : Lednice

   zámek - západní objekt čestného dvora - foto ze srpna 2008

  • Zámek : Lednice

   pohled na zámek od severu - foto ze srpna 2008

  • Zámek : Lednice

   pohled na zámek od severu - foto ze srpna 2008

  • Zámek : Lednice

   severní zámecké průčelí - foto ze srpna 2008

  • Zámek : Lednice

   severní zámecké průčelí - foto ze srpna 2008

  • Zámek : Lednice

   zámecký kostel sv. Jakuba - foto ze 30. 6. 2011

  • Zámek : Lednice

   pohled na zámek od západu - foto ze 30. 6. 2011

  • Zámek : Lednice

   pohled na zámek od severu - foto ze 30. 6. 2011

  • Zámek : Lednice

   turistická vizitka - www.turisticky-denik.cz

  • Zámek : Lednice

   pohled do zámeckého parku (meandr řeky) - foto z 1. 9. 2015

Show on map Mapy.cz

GPS: 48°48'5.072"N, 16°48'19.276"E

Chateau : Lednice, Lednice, , Česká republika. Chateau : Lednice
Number of the records: 1  
Record „Chateau : Lednice“ updated:

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.