Number of the records: 1  

Little castle : Toušeň

 1. Monument type hrádek
  Monument state terénní stopy
  Accessibility lokalita volně přístupná
  Classification kulturní památka
  DescriptonMísto, kde hrádek či vodní tvrz stávala, dnes dokládají jen terénní náznaky v parku profesora Procházky.
  Infojen základní encyklopedické zpracování - neprošlo korekturou
  Village
  Lázně Toušeň, V Ovčárně 30, 87, 82
  District
  Praha-východ
  County
  Středočeský kraj
  Country
  Czechia
  On map
  2,5 km severozápadně od Čelákovic
  4 km jihovýchodně od Brandýsa nad Labem
  GPS
  50.1713458N, 14.7120614E

  Building progress

  • konec 13. st. - patrně postaven hrádek
  • r. 1338 - poprvé doložen
  • r. 1421 - hrádek obléhán Pražany vedenými Janem Želivským
  • r. 1518 - renesančně přestavěn
  • r. 1563 - zničena požárem
  • r. 1639 - pobořen švédským vojskem (generál Johanes Banner)
  • r. 1843 - uváděny již jen základy a příkopy
  • r. 1873 - odstraněny poslední zbytky

  Owner

  • r. 1338 - páni z Michalovic (zástavní majitelé)
  • r. 1370 - moravský markrabě Jan Jindřich
  • - markrabě Jošt (syn Jana Jindřicha)
  • Jiří z Poděbrad
  • r. 1518 - Jan Pašek, rytíř z Vratu

  Books

  • Šafránek Josef M.; Soupis hradů, letohrádků, paláců, tvrzí a zámků v českých zemích; V.; 1996; s. 95
  • Sučková Kateřina; Kamenný klíč; Staroslovanské hrady. Slovanská hradiště v Čechách, na Moravě a ve Slezsku; 2005; s. 231
  • Králík Jan; Lázně Toušeň v listinách a kronikách; První tisk z nevydaných rukopisů; 2002; s. 18-20
  www
  http://monumnet.npu.cz/monumnet.php
  Links to another records
  (1) - Other literature about monument

  Note

  • 9. st. - archeologicky doloženo hradištní osídlení
  • r. 1338 - pobýval zde markrabě Karel
  • r. 1966 - objekt prohlášen za kulturní památku

  Pictures

  • Hrádek : Toušeň

   místo, kde stával hrádek, pohled od severovýchodu - foto z 8. 2. 2018

  • Hrádek : Toušeň

   místo, kde stával hrádek - foto z 8. 2. 2018

  • Hrádek : Toušeň

   místo, kde stával hrádek, pohled od jihu - foto z 8. 2. 2018

  • Hrádek : Toušeň

   místo, kde stával hrádek, pohled od severozápadu - foto z 8. 2. 2018

  • Hrádek : Toušeň

   místo, kde stával hrádek, pohled od západu - foto z 8. 2. 2018

  • Hrádek : Toušeň

   místo, kde stával hrádek, pohled od severu - foto z 8. 2. 2018

  • Hrádek : Toušeň

   studna podle lidové tradice v místech původní studny - foto z 8. 2. 2018