Number of the records: 1  

Chateau : Jilemnice

 1. Other titlesHarrachovský zámek
  Monument type zámek
  Monument state stojící památka
  Accessibility regulovaný vstup
  Classification kulturní památka
  DescriptonTvrz, jenž se poprvé připomíná v roce 1492, byla pravděpodobně v 2. polovině 16. století přestavěna na renesanční zámek. V letech 1895 - 98 byla ke starému zámku přistavěna obdobná pseudorenesanční stavba. Park.
  Infojen základní encyklopedické zpracování - neprošlo korekturou
  Village
  Jilemnice, čp. 75
  District
  Semily
  County
  Liberecký kraj
  Country
  Czechia

  Building progress

  • r. 1492 - poprvé připomínána tvrz
  • 2. pol. 16. st. - přestavěna na renesanční zámek
  • r. 1646 - vypálen Švédy
  • r. 1716 - objekt obnoven
  • 1895-1898 - rozšířen pseudorenesančně

  Owner

  • r. 1716 Harrachové
  • r. 1997 - Město Jilemnice (Správa Krkonošského národního parku ve Vrchlabí, Krkonošské muzeum Jilemnice)

  Books

  • Sučková Kateřina; Kamenný klíč; Hrady, zámky a ostatní zpřístupněné památky - Čechy, Morava a Slezsko; 2001; s. 103
  • Šafránek Josef M.; Soupis hradů, letohrádků, paláců, tvrzí a zámků v českých zemích; III.; 1996; s. 27
  • Kolektiv autorů; Mapa kulturních památek ČSSR; 1976; s. 93
  • Sučková Kateřina; Kamenný klíč k 274 hradům, zámkům a ostatním zpřístupněným památkám - Čechy, Morava a Slezsko; 1997; s. 76
  • Kaigl Jan; Příručka vlastníka Kulturní památky; 2004; s. 13
  • Kolektiv autorů; Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku; VI; 1989; s. 185-186
  • Šafránek Josef M.; Soupis hradů, tvrzí a zámků v Českých zemích; I.; 1991-1993; s. 123

  Note

  • V parku pamětní deska geologa F. Pošepného.
  • r. 1958 - objekt prohlášen za kulturní památku
  • r. 1976 - při zemních pracích v parku proveden průzkum
  • 90. léta 20. st. - potomci rodu Harrachů požádali o vydání zámku

  Pictures

  • Zámek : Jilemnice

   zámek - převzato: 'kolektiv, Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku VI., Praha 1989, s. 185 (foto J. Fiedler)'

Number of the records: 1  
Record „Chateau : Jilemnice“ updated:

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.