Number of the records: 1  

Castle : Hukvaldy

 1. Other titlesHochwald ; Hückeswagen ; Hukenswald
  Monument type hrad
  Monument state zřícenina
  Accessibility regulovaný vstup
  Classification kulturní památka
  DescriptonHrad, jenž vznikl zřejmě v letech 1228 - 35, prodělal v 2. polovině 15. století rozsáhlou přestavbu. Ve 2. polovině 16. století bylo započato s výstavbou nového opevnění. Do jedné z obranných bašt byla vestavěna hradní kaple. Ještě do konce 17. století, kdy začal chátrat, byl hrad významnou pevností. Jeho zkázu dovršil rozsáhlý požár, který zde vypukl 5. 10. 1762. Od roku 1969 prochází hrad rozsáhlou rekonstrukcí. Pod hradem obora založená v 16. st. Hranolová věž upravena na vyhlídku.
  Infojen základní encyklopedické zpracování - neprošlo korekturou
  District
  Frýdek-Místek
  County
  Moravskoslezský kraj
  Country
  Czechia
  On map
  Hrady a zámky české republiky, 1996 . C7
  Czech republic - Sightseeings, 1994
  On map
  Edice KČT č. 61-62. Okolí Ostravy, Hlučínsko, Poodří a Těšínské Slezsko

  Building progress

  • 1228-1235 - předpokládaný vznik hradu
  • 1466-1483 - rozsáhlá přestavba spolu s opevněním
  • 1. pol. 16. st. - opevňován
  • 2. pol. 16. st. - severní renesanční palác spolu s opevnění
  • kolem r. 1580 - vyhloubena hradní studně
  • r. 1602 - kaple sv. Ondřeje
  • 1637-1662 - doplněn o raně barokní bastiony
  • po r. 1680 - kaple přestavěna renesančně
  • do konce 17. st. - hrad významnou pevností
  • 1. pol. 18. st. - hradní vrch byl znovu osázený stromy
  • r. 1730 - založena obora přímo pod hradem
  • r. 1760 - opuštěn (zůstal zde jen archiv správy panství)
  • r. 1762 - hrad vyhořel
  • po r. 1762 - rozebírán na stavební materiál
  • 19. st. - kaple obnovena
  • od r. 1969 - objekt prochází rozsáhlou rekonstrukcí

  Owner

  • 13. st. - Arnold z Hückeswagenu (říšský hrabě)
  • kolem r. 1260 - páni ze Šauenburku
  • - Frank z Hückeswagenu (syn Arnolda)
  • od pol. 14. st. - církevní majetek (olomoucký biskup)
  • od r. 1438 - Jan Čapek ze Sán
  • od r. 1452 - Jan Talafús z Ostrova
  • od r. 1465 - královský majetek
  • - Tas z Boskovic (biskup)
  • do r. 1511 - Dobeš z Boskovic (bratr Tase)
  • od r. 1511 - církev (olomoucké biskupství)
  • 1645 - pol. 20. st. - církev (olomoucké biskupství)
  • r. 1997 - ČR (Muzeum Beskyd ve Frýdku - Místku)
  • r. 2001 - ČR (Muzeum Beskyd ve Frýdku - Místku, Fond Janáčkovy Hukvaldy v Ostravě)
  • r. 2003 - ČR (Muzeum Beskyd ve Frýdku - Místku)

  Books

  • Sučková Kateřina; Kamenný klíč; Hrady, zámky a ostatní zpřístupněné památky - Čechy, Morava a Slezsko; 2001; s. 80
  • Šafránek Josef M.; Soupis hradů, letohrádků, paláců, tvrzí a zámků v českých zemích; II.; 1996; s. 92, 93
  • Kolektiv autorů; Mapa kulturních památek ČSSR; 1976; s. 85
  • Sučková Kateřina; Kamenný klíč k 274 hradům, zámkům a ostatním zpřístupněným památkám - Čechy, Morava a Slezsko; 1997; s. 56
  • Podhorský Marek; Toulavá kamera; 2005; s. 104-107
  • Kolektiv autorů; Užité umění a tradiční řemesla.; Významní představitelé z Moravy a Slezska; 2007; s. 10
  • kolektiv autorů; Horní Suchá - cykloturistický průvodce; Moravskoslezský kraj na kole i pěšky - trasy pro horská i silniční kola; s. 50
  • Kolektiv autorů; Hrady a zámky na Moravě; 1987; s. 81-82
  • Kolektiv autorů; Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku; II; 1983; s. 95-100
  Related event

  5. října 1762 - Na hradě Hukvaldy vypukl rozsáhlý požár.
  www
  http://monumnet.npu.cz/monumnet.php ; www.hukvaldy.cz ; www.hrad-hukvaldy.cz ; www.hradhukvaldy.eu
  Links to another records
  (1) - Films
  (1) - Other literature about monument

  Note

  • 1566 - 1568 - založena obora pro 20 daňků, dar císaře Maxmiliána biskupovi Vilémovi Prusínovskému z Vícova
  • r. 1621 - obléhán stavovským vojskem
  • r. 1623 - obléhán vzbouřenými Valachy
  • 40. léta 17. st. - uschován zde biskupský poklad
  • 1643 - 1645 - obléhán Švédy
  • r. 1680 - obléhán Kuruci
  • r. 1742 - posloužil za úkryt biskupským úředníkům
  • r. 1753 - opět posloužil za úkryt biskupským úředníkům

  Pictures

  • Hrad : Hukvaldy

   zřícenina hradu - kresba podle předlohy: Josef Šafránek st.

Number of the records: 1  
Record „Castle : Hukvaldy“ updated: