Number of the records: 1  

Object : Bazilika sv. Jiří

 1. Monument Pražský hrad, areál hradu
  Monument type objekt
  Monument state stojící památka
  Accessibility regulovaný vstup
  Classification Národní kulturní památka, UNESCO
  DescriptonBazilika sv. Jiří je nejstarším (nejdochovalejší památka české románské architektury) dosud užívaným objektem na Pražském hradě. Postavit ji dal kníže Vratislav I. Když byl později při ní založen ženský benediktinský klášter, byla bazilika při té příležitosti poprvé rozšířena. K její velké přestavbě došlo po požáru hradu v roce 1142. Byl vybudován východní chór s kryptou, západní (později zaniklý chór) a dominanty románského hradu, dvě dosud dochované věže. Po polovině 14. st. byla přistavěna gotická kaple sv. Ludmily včetně tumby světice vybudované parléřovskou hutí. Benedikt Rejt vložil do jižní stěny portál s reliéfem "sv. Jiří bojuje s drakem". V souvislosti s úpravami kláštera v 17. st. byla zaklenuta loď a empora značně rozšířena. Tyto změny byly odstraněny za Machovy úpravy interiéru. Tehdy byly odstraněny klenby lodi a zkrácena empora. Z raně barokní úpravy dochováno západní průčelí, jehož barevnost byla obnovena až v době nedávné. Mezi tím byla při západním průčelí postavena kaple sv. Jana Nepomuckého s třemi fasádami s ozdobnými prvky. Portál zdoben skupinou plastik.
  Infojen základní encyklopedické zpracování - neprošlo korekturou

  Show on map Mapy.cz

  GPS: 50°5'28.267"N, 14°24'8.951"E

  Object : Bazilika sv. Jiří, Hradčany, Jiřské nám., Česká republika. Object : Bazilika sv. Jiří
  Village
  Hradčany, Jiřské nám.Praha
  District
  Praha 1
  County
  Hlavní město Praha
  Country
  Czechia
  On map
  Hrady a zámky české republiky, 1996 . B3
  Pražská památková rezervace, 2013
  Praha, plán kulturních památek, 1989 . s. 21; C2
  GPS
  50°5'28.267"N, 14°24'8.951"E

  Building progress

  • před r. 920 - založen kostel
  • r. 973 - rozšířen
  • konec 11. st. - přestavěn
  • r. 1142 - bazilika přestavěna po požáru hradu (kameník a zedník Wernher)
  • pol. 12. st. - křížová klenba v kryptě
  • 1. pol. 13. st. - přistavěna gotická kaple sv. Ludmily - nástěnné malby v apsidách
  • 2. pol. 14. st. - bazilika přestavována
  • 1515-1520 - vznikl jižní portál do baziliky (Benedikt Rejt)
  • konec 16. st. - nástěnné malby na klenbě a stěnách kaple sv. Ludmily
  • konec 17. st. - průčelí baziliky upraveno raně barokně
  • 1718-1722 - postavena kaple sv. Jana Nepomuckého (F. M. Kaňka, F. M. Brokof)
  • r. 1722 - freska v kopuli kaple sv. J. Nepomuckého (V. V. Reiner)
  • r. 1851 - povolena oprava kaple sv. Ludmily
  • r. 1858 - upravován náhrobek sv. Ludmily
  • r. 1869 - požádáno o důkladné prověření stavu stavby
  • 1887-1908 - bazilika prošla puristickou obnovou (obnoven její románský charakter, upraven interiér - arch. Mach, po něm L. Lábler)
  • 1958-1962 - opravován interiér baziliky
  • 1969-1975 - staticky zajištěna nakloněná severní věž
  • r. 1970 - obnovena barevnost západního průčelí

  Owner

  • r. 1993 - ČR (Správa Pražského hradu)

  Books

  • Syrový Bohuslav; Architektura - svědectví dob, přehled vývoje stavitelství a architektury; 1974; s. 138, 155, 253
  • Kolektiv autorů; Mapa kulturních památek ČSSR; 1976; s. 139
  • Šafránek Josef M.; Soupis hradů, letohrádků, paláců, tvrzí a zámků v českých zemích; IV.; 1996; s. 99
  • Sučková Kateřina; Kamenný klíč; Staroslovanské hrady. Slovanská hradiště v Čechách, na Moravě a ve Slezsku; 2005; s. 17
  • Podhorský Marek; Toulavá kamera; 2005; s. 158
  • Krob Miroslav; Pražský hrad
  • Doležal Jiří; Tisíciletý Pražský hrad; 1967
  • Reichertová K.; Průvodce vykopávkami v katedrále sv. Víta
  • Burian Jiří; Pražský hrad; 1975
  • Chotěbor Petr; Pražský hrad; 1991; s. 75, 76-79, 81
  • kolektiv autorů; Průvodce Prahou a pražskými památkami s plánkem hl. města Prahy; 1936; s. 29
  • Plicka Karel; Žijeme v Praze; 1964; obr. 170-171
  • Chotěbor Petr; Pražský hrad; Bazilika sv. Jiří, stavební historie a průvodce
  • kolektiv autorů; Pražský hrad
  • Černý Blahoslav; Pražský hrad; 1970; s. 42; obr. 54-57
  • kolektiv autorů; Přehled restaurátorských prací za rok 1984; 1985; s. 67
  • Svoboda Jiří; Pražský hrad
  • kolektiv autorů; Pražský hrad
  • neznámý autor; Pražský hrad - plánek; 90. léta. 20. st.
  • Burian Jiří; Pražský hrad; obr. 19
  • Svoboda Jiří; Pražský hrad; obrazy a rytiny; s. 4
  • Kučera Petr; Praha Karla IV. - 700 let; Když všechny cesty vedly do Prahy; 2016; s. 16
  • Kostílková Marie; Iluminované rukopisy Svatovítského chrámu; 1975; s. 1
  • Pokorný Ota; Praha 1791; Faksimile Hergetova plánu; 1991; na plánu
  • Kotíková Z.; Chrám sv. Jiří na hradě pražském; 1942; s. 1-25
  • Frejková Olga; Česká renesance na pražském hradě; 1941; s. 16
  • Dytrychová Hana; Průvodce kostelem sv. Jakuba Většího v Praze - Kunraticích; 1998; s. 6
  • Guth Karel; Hrad; s. 4, 5, 6, 7, 23
  • Doubnerová Jitka; Pražský hrad; 1993; s. 7, 10-11 + plánek
  • Pludek Alexej; Český král Karel; 1979; s. 24
  • Holec František; Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku; VII; 1988; s. 64a, 66, 67
  • Palacký František; Dějiny národu českého v Čechách a v Moravě dle původních pramenů; sv. III., kniha VI; 1928; s. 55
  • kolektiv autorů; Ottova encyklopedie A-Ž; 2019; s. 795
  • Vilímková M.; Plán Pražského hradu a části Hradčan z pol. 18. st.; 1985; s. 3, 10, 12, 13
  • Janáček Josef; Malé dějiny Prahy; 1968; s. 156, 239, 330
  • Bednář; Panovníci českých zemí v rodových a dobových souvislostech; 2004
  Related event

  roku 976 - Mlada, sestra knížete Boleslava II., získává papežský souhlas k založení pražského biskupství a konventu benediktinek u svatého Jiří na Pražském hradě.
  8. února 994 - V klášteře sv. Jiří zemřela Mlada, dcera knížete Boleslava I.
  roku 1004 - V kostele sv. Jiří na Pražském hradě udělil císař Jindřich II. Čechy v léno knížeti Jaromírovi.
  15. června 1086 - Kníže Vratislav II. byl v bazilice sv. Víta na Pražském hradě korunován na krále a spolu s manželkou Svatavou byl pomazán trevírským arcibiskupem Egilbertem svěceným olejem..
  25. dubna 1142 - Při obléhání Pražského hradu Konrádem II. Znojemským lehl kostel popelem sv. Jiří.
  2. června 1541 - Velký požár díky silnému větru poničil většinu Malé Strany, Hradčan i samotného Pražského hradu, kde mimo jiné zničil desky zemské..

  Note

  • r. 925 – kostelu se dostalo biskupského požehnání
  • r. 1958 - objekt prohlášen za kulturní památku
  • 1958-1963 - arch. I. Borkovský provedl průzkum interiéru baziliky
  • r. 1962 - objekt prohlášen za Národní kulturní památku
  • r. 1984 - restaurování gotické tumby knížete Vratislava (V. Berger, J. Němec)
  • r. 1992 - objekt prohlášen za Světové kulturní dědictví

  Pictures

  • Objekt : Bazilika sv. Jiří

   pohled na vstup z Jiřského náměstí - foto z IX. 2005

  • Objekt : Bazilika sv. Jiří

   jižní věž od západu - foto z poč. 21. st.

  • Objekt : Bazilika sv. Jiří

   pohled od východu z Jiřské ulice - foto z IX. 2005

  • Objekt : Bazilika sv. Jiří

   interiér s opukovou tumbou s dřevěnou schránkou s pozůstatky Vratislava I. - pohlednice z 2. třetiny 20. st. (soukromá sbírka)

Show on map Mapy.cz

GPS: 50°5'28.267"N, 14°24'8.951"E

Object : Bazilika sv. Jiří, Hradčany, Jiřské nám., Česká republika. Object : Bazilika sv. Jiří
Number of the records: 1  
Record „Object : Bazilika sv. Jiří“ updated:

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.