Number of the records: 1  

Object : Starý královský palác

 1. Monument Pražský hrad, areál hradu
  Other titlesStarý palác
  Monument type objekt
  Monument state stojící památka
  Accessibility regulovaný vstup
  Classification Národní kulturní památka, UNESCO
  DescriptonSídlo českých knížat a králů, později ústředních úřadů, stojí v místech, kde své knížecí sídlo začali budovat Přemyslovci. Z této doby se v podzemí dochovaly místnosti románského Soběslavova paláce. Karel IV. proměnil palác v reprezentační královské a císařské sídlo. Poslední velkolepou přestavbou prošel za Jagellonců (Vladislavský sál, Ludvíkovo křídlo).
  Infojen základní encyklopedické zpracování - neprošlo korekturou

  Show on map Mapy.cz

  GPS: 50°5'26.078"N, 14°24'5.914"E

  Pražský hrad, Hradčany, , Česká republika. Pražský hrad
  Village
  HradčanyPraha
  District
  Praha 1
  County
  Hlavní město Praha
  Country
  Czechia
  On map
  Pražská památková rezervace, 2013
  GPS
  50°5'26.078"N, 14°24'5.914"E

  Building progress

  • 870-890 - vznik knížecího sídla
  • poč. 12. st. - přestavěno na románský palác
  • r. 1263 - postavena kaple
  • r. 1303 - vyhořel
  • r. 1310 - poškozen při bojích
  • 1370-1387 - v místech původní kaple byla postavena kaple Všech svatých (parléřská huť)
  • r. 1460 - přestavba královského křídla
  • 1468-1502 - Vladislavský sál (Benedikt Rejt)
  • 1503-1510 - renesanční Ludvíkovo křídlo (Benedikt Rejt)
  • do r. 1515 - v severovýchodní části paláce postaven vstupní portál na Jezdecké schody
  • r. 1541 - palác s kaplí poničen požárem
  • r. 1546 - sgrafitovaný štít na vladislavském křídle
  • 1559-1563 - Stará sněmovna (Bonifác Wohlmut)
  • 1563-1564 - postavena tribuna pro písaře v tzv. Sněmovně (neznámý italský autor)
  • 1570-1574 - upravena kaple Všech svatých
  • 1579-1580 - kaple Všech svatých propojena s Vladislavským sálem
  • r. 1598 - vznosný portál kaple (Giovani Gargiolli)
  • r. 1757 - palác poškozen pruskými dělostřelci při obléhání Prahy
  • do r. 1774 - vzniklo tereziánské křídlo paláce
  • r. 1791 - oprava vybraných míst dřevěné podlahy ve Vladislavském sále
  • 1926-1929 - rozsáhlá oprava Vladislavského sálu (pod vedením Karla Fialy)
  • 1989-1993 - rekonstrukce tereziánského traktu
  • II.-IV. 2002 - opravována klenba ve Vladislavském sále (2. a 4. pole od západu)
  • 2006-2009 - interiéry paláce spolu s mobiliářem prošly náročnými restaurátorskými pracemi
  • IV. 2007-X. 2008 - oprava severovýchodní fasády paláce

  Owner

  • r. 1993 - ČR (Správa Pražského hradu)

  Books

  • Syrový Bohuslav; Architektura - svědectví dob, přehled vývoje stavitelství a architektury; 1974; s. 138, 173, 179-181, 247, 250, 251-253, 25-260
  • Kolektiv autorů; Mapa kulturních památek ČSSR; 1976; s. 139
  • Šafránek Josef M.; Soupis hradů, letohrádků, paláců, tvrzí a zámků v českých zemích; IV.; 1996; s. 99
  • Podhorský Marek; Toulavá kamera; 2005; s. 158
  • Krob Miroslav; Pražský hrad
  • Doležal Jiří; Tisíciletý Pražský hrad; 1967
  • Burian Jiří; Pražský hrad; 1975
  • Chotěbor Petr; Pražský hrad; 1991; s. 63-69, 87
  • kolektiv autorů; Průvodce Prahou a pražskými památkami s plánkem hl. města Prahy; 1936; s. 28, 29
  • Plicka Karel; Žijeme v Praze; 1964; obr. 25
  • Kadlec František; Pražský hrad; Starý královský palác
  • kolektiv autorů; Pražský hrad
  • Černý Blahoslav; Pražský hrad; 1970; s. 40-42; obr. 45-53
  • kolektiv autorů; Hrady a zámky; 1985; obr. 35, 155
  • Svoboda Jiří; Pražský hrad
  • kolektiv autorů; Pražský hrad
  • Drhovský Karel; Švihov; 2002
  • neznámý autor; Pražský hrad - plánek; 90. léta. 20. st.
  • Burian Jiří; Pražský hrad; obr. 13, 14, 15, 16, 17
  • Kučera Petr; Praha Karla IV. - 700 let; Když všechny cesty vedly do Prahy; 2016; s. 13, 16
  • Lukeš Zdeněk; Plečnikovy jižní zahrady Pražského hradu; s. 7, 15, 16, 17
  • Svoboda Jiří; Češi a Slováci v dávné minulosti; 1979; s. 1
  • Pokorný Ota; Praha 1791; Faksimile Hergetova plánu; 1991; obr., na plánu
  • Frejková Olga; Česká renesance na pražském hradě; 1941; s. 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 13, 19-23
  • Guth Karel; Hrad; s. 3, 4, 5, 6, 11, 12, 13, 14
  • Doubnerová Jitka; Pražský hrad; 1993; s. 6, 9-10 + plánek
  • Pludek Alexej; Králevic, král, císař; Vyprávění o Karlu IV.; 1988; s. 103
  • Pludek Alexej; Český král Karel; 1979; s. 104
  • Holec František; Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku; VII; 1988; s. 61, 64a, 68, 71, 75, 76, 77
  Keywords
  románský sloh * královský majetek * zajímavost * desky zemské * kaple * empora * klenba * jezdecké schody * požár * rekonstrukce * film * GPS
  Related persons
  Vladislav II., zemř. 1174 Karel IV., 1316-1378 Wohlmut, Bonifác, ca 1510-1579 Rejt, Benedikt, ca 1454-1534 Soběslav, zemř. 1140 I. Marie Terezie, 1717-1780
  Related families
  Přemyslovci (rod) * Lucemburkové (rod) * Jagellonci (rod) * Habsburkové (rod)
  Related event

  roku 1484 - Vladislav Jagellonský se přestěhoval z Králova Dvora u Prašné brány na Pražský hrad.
  roku 1580 - Kostel Všech svatých na Pražském hradě byl vysvěcen a poté jej sestra Rudolfa II. Alžběta nechala obnovit vlastním nákladem.
  6. února 1612 - V kostele Všech svatých na Pražském hradě byl pochován císař Rudolf II.
  1. října 1612 - Ostatky císaře Rudolfa II. byly přeneseny z kostela Všech svatých do chrámu sv. Víta.
  23. května 1618 - Z oken Ludvíkova křídla Královského paláce na Pražském hradě byli vyhozeni královští místodržící spolu s písařem. Došlo k tzv. 2. pražské defenestraci.
  19. června 1621 - V Ludvíkově křídle Královského paláce na Pražském hradě byl přečten rozsudek smrti nad vůdci stavovského povstání. Odsouzeno bylo 27 českých pánů, rytířů a měšťanů.
  16. září 1924 - V rámci stavebně historického průzkumu Pražského hradu, prováděného stavitelem K. Fialou, byla prozkoumána studna v rohu kostela Všech svatých a sněmovny.
  7. března 2008 - Václav Klaus složil ve Vladislavském sále Královského paláce na Pražském hradě prezidentský slib.
  8. března 2013 - Miloš Zeman složil ve Vladislavském sále na Pražském hradě ústavní slib a byl uveden do prezidentského úřadu.
  12. května 2016 - Sedm držitelů klíčů odemklo komoru s korunovačními klenoty ve svatovítské katedrále.
  8. března 2018 - Miloš Zeman složil ve Vladislavském sále na Pražském hradě ústavní slib a byl uveden podruhé do prezidentského úřadu.
  www
  http://monumnet.npu.cz/monumnet.php ; www.hrad.cz
  Links to another records
  (1) - Films
  (1) - Other literature about monument

  Note

  • Proporce prostoru Vladislavského sálu: š = 16 m, v = 13 m, d = 62 m.
  • - v kapli Všech svatých jsou uloženy ostatky sv. Prokopa, přenesené sem ze sázavského kláštera
  • r. 1339 - Karel IV. založil při kapli Všech svatých na Pražském hradě kolegiátní kapitulu
  • r. 1541 - při požáru shořely v klenutých prostorách pod Starou sněmovnou Desky zemské
  • do 2. pol. 16. st. - do této doby plnil palác funkci panovnického sídla
  • r. 1580 – kaple Všech svatých byla nově vysvěcena
  • r. 1605 - z tohoto roku pochází nejstarší znak na stropě místnosti zemských desek
  • r. 1758 - z tohoto roku pochází nejmladší znak na stropě místnosti zemských desek
  • do r. 1847 - do té doby sloužila Stará sněmovna k zasedání Nejvyššího zemského soudu, scházely se zde stavovské sněmy k volbě králů i k pravidelným zasedáním
  • r. 1958 - objekt prohlášen za kulturní památku
  • r. 1962 - objekt prohlášen za Národní kulturní památku
  • r. 1992 - objekt prohlášen za Světové kulturní dědictví
  • r. 2006 - soud rozhodl, že kaple Všech svatých i s pozemky patří církvi
  • 19. - 29. 4. 2008 - proběhla výstava "České korunovační klenoty, symbol českých dějin uprostřed Evropy"

  Pictures

  • Objekt : Starý královský palác

   pohled od baziliky sv. Jiří - foto z 23. 10. 2007

  • Objekt : Starý královský palác

   pohled od baziliky sv. Jiří - foto z IX. 2005

  • Objekt : Starý královský palác

   severní dvorek - foto z 80. let 20. st.

  • Objekt : Starý královský palác

   pohled na severní dvorek - foto z 80. let 20. st.

  • Objekt : Starý královský palác

   pohled do oken Vladislavského sálu - foto z IX. 2005

  • Objekt : Starý královský palác

   pohled od katedrály - foto z IX. 2005

  • Objekt : Starý královský palác

   pohled na vstup z III. nádvoří - foto z IX. 2005

  • Objekt : Starý královský palác

   Vladislavský sál - pohlednice z 1. třetiny 20. st. (soukromá sbírka)

  • Objekt : Starý královský palác

   interiér kanceláře Říšské dvorské rady (Místodržitelská síň) - pohlednice z 20. - 30. let 20. st. (soukromá sbírka)

  • Objekt : Starý královský palác

   interiér Sněmovny (Korunovační síň) - pohlednice z 20. - 30. let 20. st. (soukromá sbírka)

  • Objekt : Starý královský palác

   interiér kanceláře Říšské dvorské rady (Místodržitelská síň) - pohlednice z poč. 20. st. (soukromá sbírka)

  • Objekt : Starý královský palác

   pohled ze zahrady Na Valech - pohlednice z poč. 20. st. (soukromá sbírka)

  • Objekt : Starý královský palác

   obnova gotického okna - foto z 23. 10. 2007

  • Objekt : Starý královský palác

   obnova fasády kaple Všech svatých - foto z 23. 10. 2007

  • Objekt : Starý královský palác

   obnova fasády kaple Všech svatých - foto z 23. 10. 2007

  • Objekt : Starý královský palác

   klepadlo (kopie - originál z 2. pol. 16. st. uložen v depozitáři; kované železo, vysekávané, pilované a obrušované) z dveří u Jezdeckých schodů - foto z 24. 5. 2016

Number of the records: 1  
Record „Object : Starý královský palác“ updated: