Number of the records: 1  

Fort : Hostišovice

 1. Monument type tvrz
  Monument state stojící památka
  DescriptonTvrz se poprvé uvádí až když přestala plnit funkci sídla. Později byla upravena na sýpku. Jedná se o dvoupatrový obdélný objekt s mansardovou střechou a se zbytky renesančních sgrafit na fasádě. Stojí ve dvoře na okraji obce u silnice k Bělčicím.
  Infojen základní encyklopedické zpracování - neprošlo korekturou
  Part of city
  Hostišovice (Bělčice)Bělčice
  District
  Bielschitz
  County
  Jihočeský kraj
  Country
  Czechia
  On map
  7 km jižně od Březnice

  Building progress

  • r. 1524 - tvrz poprvé doložena
  • r. 1775 - přestavována

  Owner

  • r. 1364 - vladyka Rupert
  • poč. 16. st. - Hostišovští z Jelenova

  Books

  • Kašička František; Tvrze a hrádky na Strakonicku; 1986; s. 48-51
  • Koblasa Pavel; Panská sídla jižních Čech; 433 hradů, zámků a tvrzí; 2003; s. 54
  • Kolektiv autorů; Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku; V; 1986; s. 78
  • Šafránek Josef M.; Soupis hradů, letohrádků, paláců, tvrzí a zámků v českých zemích; II.; 1996; s. 75
  Links to another records
  (1) - Other literature about monument

  Pictures

  • Tvrz : Hostišovice

   žádost o pomoc

Number of the records: 1  
Record „Fort : Hostišovice“ updated: