Number of the records: 1  

Fort : Dobrš

 1. Monument type tvrz
  Monument state stojící památka
  Classification kulturní památka
  DescriptonJedná se o dochovaný uzavřený areál s torzem gotické tvrze v podobě hranolové věže s předsazeným nedokončeným křídlem barokního zámku a dvorem ležícím na okraji obce.
  Infojen základní encyklopedické zpracování - neprošlo korekturou
  Part of city
  Dobrš (Drážov)Drážov čp. 1, 38, 48
  District
  Strakonice
  County
  Jihočeský kraj
  Country
  Czechia
  On map
  Hrady a zámky české republiky, 1996 . C2
  On map
  9 km západně od Volyně

  Building progress

  • konec 14. st. - předpokládaný vznik gotické tvrze
  • po r. 1421 - zničena husity, později obnovena
  • r. 1597 - rozšířena renesančně
  • přelom 17. a 18. st. - započata přestavba části tvrze na barokní zámek
  • po r. 1707 - areál ztratil význam sídla
  • 18. st. - zámek se uvádí jako pustý, zaniklo opevnění s baštami
  • 19. st. - objekt upravován na byty a sýpku
  • r. 1845 - vichřice strhla střechu z věže bývalé tvrze, obnovena
  • r. 1860 - vichřice opět strhla střechu z věže, již neobnovena
  • od r. 1999 - probíhá postupná celková rekonstrukce celého objektu

  Owner

  • 1377 - 1608 Kocové z Dobrše (rod)
  • od r. 1377 - Přibík z Dobrše řečený Kocík
  • r. 1516 - Kryštof Koc z Dobrše
  • do r. 1608 - Váslav Koc z Dobrše (vnuk Kryštofa)
  • 1616 - 1631 - Anna Říčanská z Klenového a Jan Kryštof Kavka z Říčan
  • od r. 1631 - Anna Říčanská z Klenového
  • do r. 1650 - Jan Vilém Kavka
  • od r. 1650 - Přibík Jeníšek z Újezda na Březnici
  • Ctibor Chřepiský z Modlíškovic
  • do r. 1690 - František Albrecht Koc
  • 1690 - 1692 - Apolonie Aloisie Althanová
  • 1692 - 1707 - Hubert Zikmund Althan
  • od r. 1707 - Adam František Schwarzenberk
  • od r. 1996 - soukromý majetek

  Books

  • Kašička František; Tvrze a hrádky na Strakonicku; 1986; s. 36-39
  • Koblasa Pavel; Panská sídla jižních Čech; 433 hradů, zámků a tvrzí; 2003; s. 36-37
  • Kolektiv autorů; Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku; V; 1986; s. 56
  • Šafránek Josef M.; Soupis hradů, letohrádků, paláců, tvrzí a zámků v českých zemích; II.; 1996; s. 15
  • Kolektiv autorů; Mapa kulturních památek ČSSR; 1976; s. 71
  • Klimek Hynek; Neznámé Čechy; Šumava - Podhůří; 2010; s. 152, 161-163, 165, 166, 167, 169
  • Poche Emanuel; Umělecké památky Čech; 1. díl; 1977; s. 272
  • Kolektiv autorů; Hrady a zámky v Čechách; 1986; s. 101
  • Kolektiv autorů; ABC kulturních památek Československa; 1985; s. 108
  • Kolektiv autorů; Umělecké památky Čech; 1957; s. 130
  • Hosnedl Jiří; Lexikon turistických zajímavostí A - Z; Průvodce na cesty; 1990; s. 86
  • Menclová Dobroslava; České hrady; II.; 1972; s. 106
  • Janáček J.; České erby; 1988; s. 153
  www
  http://monumnet.npu.cz/monumnet.php
  Links to another records
  (1) - Other literature about monument

  Note

  • 16. 2. 1836 - kníže Schwarzenberk dal povolení využívat část zámku jako školu
  • 27. 9. 1836 - C. K. zemské gubernium dalo souhlas s vyučováním v těchto prostorách
  • r. 1838 - v severní části umístěna škola
  • r. 1958 - areál prohlášen za kulturní památku
  • r. 1989 - založeno Sdružení na obnovu Dobrše

  Pictures

  • Tvrz : Dobrš

   pohled na tvrz od severozápadu - foto z r. 2006 (fotografoval: Jan Gloc)

  • Tvrz : Dobrš

   detail torza věže - foto z r. 2006 (fotografoval: Jan Gloc)

  • Tvrz : Dobrš

   jedno z křídel tvrze - foto z r. 2006 (fotografoval: Jan Gloc)

  • Tvrz : Dobrš

   jedno z křídel tvrze - foto z r. 2006 (fotografoval: Jan Gloc)

  • Tvrz : Dobrš

   východní vstup do areálu tvrze - foto z r. 2006 (fotografoval: Jan Gloc)

  • Tvrz : Dobrš

   renesanční brána se štítem - foto z r. 2006 (fotografoval: Jan Gloc)

  • Tvrz : Dobrš

   detail sgrafitové výzdoby brány - foto z r. 2006 (fotografoval: Jan Gloc)

  • Tvrz : Dobrš

   detail sgrafitové výzdoby brány - foto z r. 2006 (fotografoval: Jan Gloc)

  • Tvrz : Dobrš

   detail sgrafitové výzdoby brány - foto z r. 2006 (fotografoval: Jan Gloc)

Number of the records: 1  
Record „Fort : Dobrš“ updated: