Number of the records: 1  

Chateau : Ďáblice

 1. Monument type zámek
  Monument state stojící památka
  Classification kulturní památka
  DescriptonJedná se o jednopatrový dvoukřídlý objekt. Nad vstupem jsou plastiky sv. Václava a andělů, patrně od Ignáce Františka Platzera. V zámecké kapli se dochoval původní oltář, řezbářská výzdoba a fresky.
  Infojen základní encyklopedické zpracování - neprošlo korekturou
  Village
  Ďáblice, U Parkánu 30/4Praha
  District
  Praha 8
  County
  Hlavní město Praha
  Country
  Czechia

  Building progress

  • r. 1620 - tvrz poprvé doložena
  • třicetiletá válka - patrně zpustošena
  • r. 1731 - tvrz zničena požárem
  • 1754-1755 - tvrz přestavěna na barokní dvoukřídlý zámek s kaplí
  • poč. 20. st. - zámecká kaple rozšířena

  Books

  • Šafránek Josef M.; Soupis hradů, letohrádků, paláců, tvrzí a zámků v českých zemích; II.; 1996; s. 39
  • Kolektiv autorů; Umělecké památky Čech; 1957
  • Kolektiv autorů; Hrady a zámky v Čechách; 1986; s. 95
  • Holec František; Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku; VII; 1988; s. 29-30
  • Poche Emanuel; Umělecké památky Čech; 1. díl; 1977; s. 238
  • kolektiv autorů; Památky Prahy 8; Zámecká kaple Nejsvětější Trojice a sv. Václava v Ďáblicích; 2013
  • Šafránek Josef M.; Soupis hradů, tvrzí a zámků v Českých zemích; I.; 1991-1993; s. 68

  Note

  • r. 1958 - objekt prohlášen za kulturní památku

  Pictures

  • Zámek : Ďáblice

   zámek - převzato: 'kolektiv, Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, Praha 1988, s. 29 (foto J. Javorský)'

Number of the records: 1  
Record „Chateau : Ďáblice“ updated:

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.