Number of the records: 1  

Chateau : Čkyně

 1. Monument type zámek
  Monument state stojící památka
  Classification kulturní památka
  DescriptonJedná se o protáhlý patrový objekt složitého půdorysu stojící při silnici uprostřed obce.
  Infojen základní encyklopedické zpracování - neprošlo korekturou
  Village
  Čkyně
  District
  Prachatice
  County
  Jihočeský kraj
  Country
  Czechia
  On map
  8 km severoseverovýchodně od Vimperka

  Building progress

  • 2. pol. 16. st. - předpokládaný vznik tvrze
  • r. 1607 - vyhořela, záhy obnovena
  • po r. 1816 - přestavěna na pseudogotický zámek

  Owner

  • 16. - 17. st. - rod Malovců
  • od r. 1531 - Jan Malovec z Chýnova
  • do r. 1617 - Ezechiel Malovec (syn Jana)
  • do r. 1655 - Petr Pavel Malovec
  • od r. 1655 - Václav Chřepický z Modlíškovic
  • 1666 - 1690 - Mikuláš Geršdorf z Geršdorfu
  • 1690 - 1796 - rod Hrušovských z Hrušova
  • od r. 1690 - Václav Milota Hrušovský z Hrušova
  • do r. 1796 - Kajetán Hrušovský z Hrušova
  • 1796 - 1816 - hrabě František Sickingen
  • od r. 1816 - Karel Klement Klaudy
  • od r. 1945 - stát (MNV, nyní OÚ)

  Books

  • Kašička František; Tvrze a hrádky na Prachaticku; 1990; s. 27-30
  • Koblasa Pavel; Panská sídla jižních Čech; 433 hradů, zámků a tvrzí; 2003; s. 34
  • Kolektiv autorů; Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku; V; 1986; s. 51
  • Šafránek Josef M.; Soupis hradů, letohrádků, paláců, tvrzí a zámků v českých zemích; I.; 1995; s. 80
  • Klimek Hynek; Neznámé Čechy; Šumava - Podhůří; 2010; s. 188-189
  • Kolektiv autorů; Hrady a zámky v Čechách; 1986; s. 95
  • Poche Emanuel; Umělecké památky Čech; 1. díl; 1977; s. 237
  • Kolektiv autorů; Umělecké památky Čech; 1957; s. 118
  • Hosnedl Jiří; Lexikon turistických zajímavostí A - Z; Průvodce na cesty; 1990; s. 77
  • Šafránek Josef M.; Soupis hradů, tvrzí a zámků v Českých zemích; I.; 1991-1993; s. 46
  www
  http://monumnet.npu.cz/monumnet.php
  Links to another records
  (1) - Other literature about monument

  Note

  • r. 1945 - konfiskace majetku
  • r. 1963 - objekt prohlášen za kulturní památku

  Pictures

  • Zámek : Čkyně

   žádost o pomoc

Number of the records: 1  
Record „Chateau : Čkyně“ updated: