Number of the records: 1  

Fort : Čimice

 1. Monument type tvrz
  Monument state terénní stopy
  Classification kulturní památka
  DescriptonPo tvrzi, která stávala v místech románského dvora, se dochovalo pouze tvrziště, které však po archeologickém průzkumu bylo zasypáno a lokalita parkově upravena. Místo označuje malý pahorek mezi severním břehem Čimického rybníka a nákupním střediskem Draháň.
  Infojen základní encyklopedické zpracování - neprošlo korekturou
Village
ČimicePraha
District
Praha 8
County
Hlavní město Praha
Country
Czechia
GPS
50.1403428N, 14.4276867E
mapy.cz

Building progress

 • 13. st. - předpoklad vzniku tvrze
 • r. 1551 - doložena poprvé její existence
 • třicetiletá válka - tvrz zanikla

Books

 • Šafránek Josef M.; Soupis hradů, letohrádků, paláců, tvrzí a zámků v českých zemích; I.; 1995; s. 79
 • Holec František; Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku; VII; 1988; s. 25
 • kolektiv autorů; Dějiny Prahy; 1964; s. 273
www
http://www.hrady.cz/index.php?OID=13299
Links to another records
(1) - Other literature about monument
Note
 • r. 1958 - objekt prohlášen za kulturní památku
 • 1978 - 1983 - prováděn archeologický průzkum
 • r. 1985 - lokalita byla prohlášena za archeologickou památku
 • Pictures
 • Tvrz : Čimice - pohled na lokalitu od severovýchodu - foto ze 14. 1. 2019

  pohled na lokalitu od severovýchodu - foto ze 14. 1. 2019

 • Tvrz : Čimice - pohled na lokalitu od jihozápadu - foto z léta 2018

  pohled na lokalitu od jihozápadu - foto z léta 2018

 • Tvrz : Čimice - pohled na lokalitu od jihu - foto ze 14. 1. 2019

  pohled na lokalitu od jihu - foto ze 14. 1. 2019

 • Tvrz : Čimice - pohled na lokalitu od západu - foto ze 14. 1. 2019

  pohled na lokalitu od západu - foto ze 14. 1. 2019