Number of the records: 1  

Object : Hrádek

 1. Monument Český Krumlov, areál zámku
  Monument type objekt
  Monument state stojící památka
  Accessibility regulovaný vstup
  Classification Národní kulturní památka, UNESCO
  DescriptonJedná se o patrový čtyřkřídlý objekt na kvadratickém půdorysu s výraznou renesanční výzdobou a sedlovou střechou, situovaný na skále vystupující strmě nad řekou Vltavou. Z jihovýchodního nároží vystupuje zámecká věž. Celý objekt je bohatý na architektonické detaily jako např. renesanční klenby.
  Infojen základní encyklopedické zpracování - neprošlo korekturou

  Show on map Mapy.cz

  GPS: 48°48'44.662"N, 14°18'56.47"E

  Object : Hrádek, Český Krumlov, Zámek 59, Česká republika. Object : Hrádek
  Village
  Český Krumlov, Zámek 59
  District
  Český Krumlov
  County
  Jihočeský kraj
  Country
  Czechia
  GPS
  48°48'44.662"N, 14°18'56.47"E

  Building progress

  • 1. pol. 13. st. - doložen gotický palác s mohutnou věží
  • 1444 - 1447 - rozšířen o trojkřídlý palác
  • 70. - 80. léta 16. st. - přestavěn renesančně do dnešní podoby (arch. Baldassare Maggi z Arogna)
  • 1590 - 1591 - objekt spolu s věží pokryt malbami s figurálními a architektonickými motivy (malíř Bartoloměj Beránek - Jelínek)
  • poč. 19. st. - upraven k částečně obytným účelům
  • 19. st. - nově omítnut
  • r. 1947 - objekt opravován
  • 50. léta 20. st. - adaptován k obytným účelům
  • od 90. let 20. st. - objekt rekonstruován a restaurován do renesanční podoby

  Owner

  • 1302 - 1602 - páni z Rožmberka (Vítkovci s červenou růží ve znaku)
  • r. 1580 - Vilém z Rožmberka
  • od r. 2003 - ČR (Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Českých Budějovicích)

  Books

  • Koblasa Pavel; Panská sídla jižních Čech; 433 hradů, zámků a tvrzí; 2003; s. 30-31
  • Sučková Kateřina; Kamenný klíč; Hrady, zámky a ostatní zpřístupněné památky - Čechy, Morava a Slezsko; 2001; s. 37
  • Šafránek Josef M.; Soupis hradů, letohrádků, paláců, tvrzí a zámků v českých zemích; I.; 1995; s. 76, 77
  • Sučková Kateřina; Kamenný klíč k 274 hradům, zámkům a ostatním zpřístupněným památkám - Čechy, Morava a Slezsko; 1997; s. 30

  Note

  • do poč. 18. st. - sloužil objekt jako sklady
  • poč. 18. st. - uváděn v přízemí byt a kancelář hofmistra
  • poč. 19. st. - zřízen zde velký byt ředitele panství a kanceláře s pokoji kancelistů

  Pictures

  • Objekt : Hrádek

   pohled na hrádek od severozápadu, z II. nádvoří - foto z 15. 4. 2009

  • Objekt : Hrádek

   vstupní schodiště z II. nádvoří - foto z 15. 4. 2009

  • Objekt : Hrádek

   detail vstupního schodiště - foto z 22. 10. 2009

  • Objekt : Hrádek

   pohled na hrádek od východu, z I. nádvoří - foto z 15. 4. 2009

  • Objekt : Hrádek

   pohled na hrádek ze západu - foto z 22. 10. 2009

  • Objekt : Hrádek

   pohled na hrádek od jihu, z mostu přes řeku - foto z 15. 4. 2009

Show on map Mapy.cz

GPS: 48°48'44.662"N, 14°18'56.47"E

Object : Hrádek, Český Krumlov, Zámek 59, Česká republika. Object : Hrádek
Number of the records: 1  
Record „Object : Hrádek“ updated:

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.