Number of the records: 1  

Chateau : Červená Řečice

 1. Other titlesNová Řečice ; Řečice
  Monument type zámek
  Monument state stojící památka
  Accessibility regulovaný vstup
  Classification kulturní památka
  DescriptonJedná se o komplex budov kolem dvou nepravidelných nádvoří s dochovanými částmi hradebních zdí s nárožními baštami, chráněný příkopy a valy. Dominantou areálu jsou čtvercová a okrouhlá věž.
  Infojen základní encyklopedické zpracování - neprošlo korekturou
  Village
  Červená Řečice, čp. 1
  District
  Pelhřimov
  County
  kraj Vysočina
  Country
  Czechia
  On map
  Hrady a zámky české republiky, 1996 . C4
  On map
  9 km severoseverozápadně od Pelhřimova

  Building progress

  • 13. st. - předpokládaný vznik tvrze
  • r. 1290 - poprvé uváděna
  • konec 13. st. - upravována
  • 14. st. - doložen gotický hrad
  • r. 1422 - patrně dobyt husity
  • r. 1467 - dobyt
  • po r. 1535 - přestavěn na renesanční zámek
  • kolem r. 1560 - dokončeno křídlo s věží
  • 1593-1597 - přestavován
  • přelom 16. a 17. st. - zabrán silou (2x)
  • 17. st. - upravován barokně, později chátrá
  • 1919-1937 - objekt opravován
  • r. 2003 - objekt ve špatném stavu - došlo ke zhroucení západní části obvodové zdi
  • r. 2013 - nová střecha (I. severní křídlo)
  • 15. 5. 2014 - požár zničil cibulovou střechu věžičky arkýře (II. severní křídlo)
  • r. 2022 - dokončena celková rekonstrukce zámku

  Owner

  • 2. pol. 13. st. - 1415 - pražský arcibiskup
  • 1415 - 1422 - Janek z Chotěmic
  • od r. 1422 - Mikuláš Sokol z Lamberka (husitský hejtman)
  • do r. 1436 Zikmund Lucemburský
  • 1436 - 1437 - Janek z Chotěmic
  • 1437 - 1453 - Mikuláš Trčka z Lípy
  • od r. 1453 - královský majetek
  • do r. 1466 - Jindřich ze Stráže (nejvyšší hofmistr království)
  • 1466 - 1467 - Michal ze Stráže
  • 1467 - 1474 - Petr Břekovec z Ostromeče
  • 1474 - 1480 - Trčkové z Lípy
  • od r. 1497 - Leskovci
  • 1480 - 1497 - Jan ze Šelmberka
  • 1497 - konec 16. st. - Leskovci
  • od r. 1497 - Albrecht z Leskovce
  • do r. 1535 - Arnošt z Leskovce
  • 1535 - 1582 - Šebestián Leskovec
  • 1582 - 1587 - Žofie z Nečtin (manželka Šebestiána)
  • 1587 - 1595 - Kryštof st. z Leskovce
  • 1595 - 1597 - Anna, provdaná za Jana Šlejnice ze Šlejnic (sestra Kryštofa st.)
  • 1597 - 1608 - Heřman z Říčan
  • - Albrecht Šebastián z Leskovce (silou se zmocnil na čas zámku)
  • 1608 - 1620 - Jan z Říčan (syn Heřmana)
  • 1620 - 1623 - císařský majetek
  • 1623 - 1948 - církevní majetek (pražský arcibiskup)
  • od r. 1948 - stát (MNV Červená Řečice)
  • do r. 1989 - stát (ONV v Pelhřimově)
  • od r. 1989 - soukromý majetek

  Books

  • Koblasa Pavel; Panská sídla jižních Čech; 433 hradů, zámků a tvrzí; 2003; s. 28-29, 128b
  • Kolektiv autorů; Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku; V; 1986; s. 38-40
  • Šafránek Josef M.; Soupis hradů, letohrádků, paláců, tvrzí a zámků v českých zemích; I.; 1995; s. 72
  • Kolektiv autorů; Mapa kulturních památek ČSSR; 1976; s. 66
  • kolektiv autorů; Seznam nejohroženějších a nevyužívaných nemovitých památek v České republice; 2003
  • Kolektiv autorů; Hrady a zámky v Čechách; 1986; s. 87
  • Úlovec Jiří; Ohrožené hrady, zámky a tvrze Čech; I. díl; 2003; s. 110-114
  • Šafránek Josef M.; Soupis hradů, tvrzí a zámků v Českých zemích; I.; 1991-1993; s. 41

  Pictures

  • Zámek : Červená Řečice

   pohled na zámek od severovýchodu - převzato: www.mapy.cz

  • Zámek : Červená Řečice

   pohled od jihovýchodu - foto z r. 1998

  • Zámek : Červená Řečice

   pohled od jihu - foto z r. 1998

  • Zámek : Červená Řečice

   pohled od jihovýchodu - foto z 16. 7. 2006

  • Zámek : Červená Řečice

   pohled od jihovýchodu - foto z 16. 7. 2006

  • Zámek : Červená Řečice

   pohled od jihovýchodu - foto z 16. 7. 2006

  • Zámek : Červená Řečice

   pohled od jihu - foto z 16. 7. 2006

  • Zámek : Červená Řečice

   pohled od jihu - foto z 16. 7. 2006

  • Zámek : Červená Řečice

   pohled od jihu - foto z 16. 7. 2006

  • Zámek : Červená Řečice

   pohled od jihozápadu - foto z 16. 7. 2006

  • Zámek : Červená Řečice

   pohled od jihovýchodu - foto z 16. 7. 2006

  • Zámek : Červená Řečice

   pohled od jihozápadu - foto z 16. 7. 2006

  • Zámek : Červená Řečice

   detail jižní zdi - foto z 16. 7. 2006

  • Zámek : Červená Řečice

   pohled od jihozápadu - foto z 16. 7. 2006

  • Zámek : Červená Řečice

   pohled od jihozápadu - foto z 16. 7. 2006

  • Zámek : Červená Řečice

   detail obranné bašty, pohled od jihozápadu - foto z 16. 7. 2006

  • Zámek : Červená Řečice

   detail střílny v jižní zdi - foto z 16. 7. 2006

  • Zámek : Červená Řečice

   pohled od západu - foto z 16. 7. 2006

  • Zámek : Červená Řečice

   pohled od západu - foto z 16. 7. 2006

  • Zámek : Červená Řečice

   pobořená ohradní zeď, pohled od západu - foto z 16. 7. 2006

  • Zámek : Červená Řečice

   pobořená ohradní zeď, pohled od západu - foto z 16. 7. 2006

  • Zámek : Červená Řečice

   detail nárožní věže - foto z 16. 7. 2006

  • Zámek : Červená Řečice

   pohled od severozápadu - foto z 16. 7. 2006

  • Zámek : Červená Řečice

   zastřešení věže - foto z 16. 7. 2006

  • Zámek : Červená Řečice

   pohled od severovýchodu - foto z 16. 7. 2006

  • Zámek : Červená Řečice

   pohled od severovýchodu - foto z 16. 7. 2006

  • Zámek : Červená Řečice

   pohled od severovýchodu - foto z 16. 7. 2006

  • Zámek : Červená Řečice

   pohled od severovýchodu - foto z 16. 7. 2006

  • Zámek : Červená Řečice

   detail erbu arcibiskupa hraběte Jana Bedřicha z Valdštejna (1675-1694) nad vstupní bránou - foto z 16. 7. 2006

  • Zámek : Červená Řečice

   detail erbu a pamětní desky na východní palácové zdi - foto z 16. 7. 2006

  • Zámek : Červená Řečice

   pohled od východu - foto z 16. 7. 2006

  • Zámek : Červená Řečice

   pohled od jihovýchodu - foto z 16. 7. 2006

  • Zámek : Červená Řečice

   pohled do nádvoří - foto z 16. 7. 2006

  • Zámek : Červená Řečice

   pohled do nádvoří - foto z 16. 7. 2006

  • Zámek : Červená Řečice

   pohled do nádvoří - foto z 16. 7. 2006

  • Zámek : Červená Řečice

   pohled do nádvoří - foto z 16. 7. 2006

  • Zámek : Červená Řečice

   pohled do nádvoří - foto z 16. 7. 2006

  • Zámek : Červená Řečice

   detail výzdoby fasád na nádvoří - foto z 16. 7. 2006

  • Zámek : Červená Řečice

   detail výzdoby fasád na nádvoří - foto z 16. 7. 2006

  • Zámek : Červená Řečice

   detail výzdoby fasád na nádvoří - foto z 16. 7. 2006

  • Zámek : Červená Řečice

   pohled na II. nádvoří - foto z 16. 7. 2006

  • Zámek : Červená Řečice

   pohled na II. nádvoří - foto z 16. 7. 2006

  • Zámek : Červená Řečice

   pohled na II. nádvoří - foto z 16. 7. 2006

  • Zámek : Červená Řečice

   interiér přízemí severního křídla, schodiště do I. patra - foto z 16. 7. 2006

  • Zámek : Červená Řečice

   interiér přízemí severního křídla - foto z 16. 7. 2006

  • Zámek : Červená Řečice

   interiér přízemí severního křídla - foto z 16. 7. 2006

  • Zámek : Červená Řečice

   interiér přízemí severního křídla - foto z 16. 7. 2006

  • Zámek : Červená Řečice

   interiér přízemí severního křídla - foto z 16. 7. 2006

  • Zámek : Červená Řečice

   interiér přízemí severního křídla, vchod do osmiboké nárožní věže - foto z 16. 7. 2006

  • Zámek : Červená Řečice

   interiér přízemí osmiboké nárožní věže - foto z 16. 7. 2006

Number of the records: 1  
Record „Chateau : Červená Řečice“ updated:

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.