Number of the records: 1  

Chateau : Čertousy

 1. Monument type zámek
  Monument state stojící památka
  Accessibility nepřístupná památka
  Classification kulturní památka
  DescriptonJedná se o barokní zámeček obdélníkového půdorysu se stupnicovou střechou zakončenou vížkou. Na severozápadě k objektu přilehá anglický park.
  Infojen základní encyklopedické zpracování - neprošlo korekturou
Village
Horní Počernice, Bártlova 82Praha
District
Praha 9
County
Hlavní město Praha
Country
Czechia
On map
Praha - plán města, 2007 . 20/G32
GPS
50.1196278N, 14.6322367E
mapy.cz

Building progress

 • r. 1400 - jediná zpráva o tvrzi
 • konec 15. st. - patrně zanikla
 • 18. st. - postaven zámek
 • 21. st. - objekt zchátralý

Books

 • Šafránek Josef M.; Soupis hradů, letohrádků, paláců, tvrzí a zámků v českých zemích; I.; 1995; s. 71
 • Kolektiv autorů; Hrady a zámky v Čechách; 1986; s. 86
 • Holec František; Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku; VII; 1988; s. 24-25
Links to another records
(1) - Other literature about monument
Note
 • r. 1958 - objekt prohlášen za kulturní památku
 • Pictures
 • Zámek : Čertousy - pohled na zámek od jihovýchodu - foto z 27. 2. 2017

  pohled na zámek od jihovýchodu - foto z 27. 2. 2017

 • Zámek : Čertousy - pohled na zámek od severu - foto z 27. 2. 2017

  pohled na zámek od severu - foto z 27. 2. 2017

 • Zámek : Čertousy - pohled na zámek od severozápadu - foto z 27. 2. 2017

  pohled na zámek od severozápadu - foto z 27. 2. 2017

 • Zámek : Čertousy - pohled na zámek od západu - foto z 27. 2. 2017

  pohled na zámek od západu - foto z 27. 2. 2017

 • Zámek : Čertousy - pohled na zámek od jihozápadu - foto z 27. 2. 2017

  pohled na zámek od jihozápadu - foto z 27. 2. 2017

 • Zámek : Čertousy - pohled na zámek od jihu - foto z 27. 2. 2017

  pohled na zámek od jihu - foto z 27. 2. 2017