Number of the records: 1  

Chateau : Březnice

 1. Other titlesBozeň
  Monument type zámek
  Monument state stojící památka
  Accessibility regulovaný vstup
  Classification Národní kulturní památka
  DescriptonMalebný čtyřkřídlý renesanční zámek s průchozí vstupní věží ležící u břehu říčky Vlčavy je obklopen anglickým parkem s dvěma rybníky a množstvím zajímavých druhů dřevin.
  Infojen základní encyklopedické zpracování - neprošlo korekturou

  Show on map Mapy.cz

  GPS: 49°33'27.416"N, 13°57'20.907"E

  Březnice, Březnice, Zámecký obvod 24, Česká republika. Březnice
  Village
  Březnice, Zámecký obvod 24
  District
  Příbram
  County
  Středočeský kraj
  Country
  Czechia
  On map
  Burgen und Schlösser der Tschechoslowakei, 1981
  Mapa kulturních památek středočeského kraje, 1984
  Hrady a zámky české republiky, 1996 . C2
  Czech republic - Sightseeings, 1994
  On map
  15 km severoseverovýchodně od Blatné
  Edice KČT č. 35 - Brdy a Třemšínsko
  GPS
  49°33'27.416"N, 13°57'20.907"E

  Building progress

  • 1. pol. 13. st. - vznik tvrze
  • konec 15. st. - přestavba a rozšíření na gotický hrad
  • 1548-1567 - přestavba na renesanční zámek
  • 17. st. - zvýšení zámeckého objektu o druhé patro
  • 1625-1632 - raně barokní kaple Panny Marie (Carlo Luragho)
  • 18. st. - upravován
  • květen 1850 - opravena vížka na zámecké kapli
  • konec 19. st. - upravován
  • r. 1910 - opravena mříž studny (kolínský zámečník K. Kuba)

  Owner

  • 13. st. - rod Buziců
  • pol. 16. st. - Jiřík z Lokšan
  • r. 1557 - Kateřina z Lokšan (teta Filipiny Welserové)
  • r. 1570 - Ferdinand z Lokšan
  • od r. 1623 - Přibík Jeníšek z Újezda (královský prokurátor)
  • 1728 - 1872 Kolovrat-Krakovští (rod)
  • do r. 1872 - hrabě Hanuš z Kolovrat
  • 1872 - 1945 - Palffyové z Erdödu
  • r. 1997 - ČR (Památkový ústav středních Čech)
  • r. 2003 - ČR (Státní památkový ústav středních Čech v Praze, Městská galerie Ludvíka Kuby)
  • r. 2003 - ČR (Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště středních Čech v Praze)

  Books

  • Koblasa Pavel; Panská sídla jižních Čech; 433 hradů, zámků a tvrzí; 2003; s. 20-21, 128c
  • Syrový Bohuslav; Architektura - svědectví dob, přehled vývoje stavitelství a architektury; 1974; s. 262
  • Kolektiv autorů; Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku; V; 1986; s. 29, 30
  • Sučková Kateřina; Kamenný klíč; Hrady, zámky a ostatní zpřístupněné památky - Čechy, Morava a Slezsko; 2001; s. 17
  • Šafránek Josef M.; Soupis hradů, letohrádků, paláců, tvrzí a zámků v českých zemích; I.; 1995; s. 45
  • Kolektiv autorů; Mapa kulturních památek ČSSR; 1976; s. 62
  • Sučková Kateřina; Kamenný klíč k 274 hradům, zámkům a ostatním zpřístupněným památkám - Čechy, Morava a Slezsko; 1997; s. 17
  • Krob Miroslav; Zámek Březnice
  • Aussenbergová Julie; Památkové objekty středních Čech; ve správě Národního památkového ústavu - územní odborné pracoviště středních Čech v Praze; 2006; s. 6-7
  • Kaigl Jan; Příručka vlastníka Kulturní památky; 2004; s. 17
  • kolektiv autorů; Česká republika, turistické zajímavosti; s. 13
  • kolektiv autorů; Středočeský kraj; Hrady a zámky; 2004
  • kolektiv autorů; Zpráva o činnosti za rok 2006; Národní památkový ústav, ústřední pracoviště; 2007; s. 26
  www
  http://monumnet.npu.cz/monumnet.php ; www.zamek-breznice.cz ; www.stc.npu.cz
  Links to another records
  (1) - Films
  (1) - Other literature about monument

  Note

  • leden 1557 - v kapli byl tajně oddán arcivévoda Ferdinand Tyrolský s Filipinou Welserovou
  • r. 1558 - vznikla tzv. Lokšanská knihovna (nejstarší dochovaná renesanční zámecká knihovna v Čechách)
  • 1831-1839 - zde žil a působil český kněz, básník a buditel František Jaroslav Vacek-Kamenický
  • r. 1965 - objekt prohlášen za kulturní památku
  • r. 1973 - restaurován šachovnicový dřevěný malovaný strop a renesanční nástěnné malby v chodbě před knihovnou (J. Hále)
  • r. 1979 - restaurovány renesanční mřížová vrata z jihozápadního zámeckého křídla a mříž kašna na nádvoří (A. Stretti)
  • r. 1984 - proveden restaurátorský průzkum pozdně gotického stropu z Rytířského sálu (D. Halata, V. Kolomazník)
  • r. 2001 - objekt prohlášen za Národní kulturní památku

  Pictures

  • Zámek : Březnice

   zimní pohled na zámek z parku od jihovýchodu - foto z ledna 2004

  • Zámek : Březnice

   pohled na zámek z parku - foto z r. 1997

  • Zámek : Březnice

   pohled od jihu přes zámecký rybník - foto z 6. 8. 2015

  • Zámek : Březnice

   ozdobná mříž na studni na nádvoří - foto z r. 1997

  • Zámek : Březnice

   zimní pohled na zámek - foto z ledna 2004

  • Zámek : Březnice

   vstupní hranolová věž - foto z r. 1988

  • Zámek : Březnice

   detail opevnění s baštou - foto z r. 1988

  • Zámek : Březnice

   detail bašty v opevnění - foto z r. 1988

  • Zámek : Březnice

   detail erbu nad vstupní bránou - foto z r. 1988

  • Zámek : Březnice

   vstupní hranolová věž - foto z 26. 5. 2007

  • Zámek : Březnice

   pohled na zámek z parku - foto z 26. 5. 2007

  • Zámek : Březnice

   pohled na zámek z parku od jihovýchodu - foto z 5. 7. 2007

  • Zámek : Březnice

   pohled na zámek z parku od jihovýchodu - foto z 5. 7. 2007

  • Zámek : Březnice

   pohled na zámek z parku od jihovýchodu - foto z 5. 7. 2007

  • Zámek : Březnice

   vstupní hranolová věž - foto z 5. 7. 2007

  • Zámek : Březnice

   vstupní hranolová věž - foto z 6. 8. 2015

  • Zámek : Březnice

   pohled na jihovýchodní zámecké křídlo s kaplí - foto z 5. 7. 2007

  • Zámek : Březnice

   pohled na zámeckou kapli od jihu - foto z 5. 7. 2007

  • Zámek : Březnice

   exteriér zámecké kaple - foto z 5. 7. 2007

  • Zámek : Březnice

   detail okna zámecké kaple - foto z 5. 7. 2007

  • Zámek : Březnice

   pohled na zámeckou kapli od severovýchodu - foto z 5. 7. 2007

  • Zámek : Březnice

   pohled na severovýchodní zámecké křídlo - foto z 5. 7. 2007

  • Zámek : Březnice

   pohled na severovýchodní hradební pás - foto z 5. 7. 2007

  • Zámek : Březnice

   detail okenní mříže v patře - foto z 5. 7. 2007

  • Zámek : Březnice

   podloubí při severní části zámku - foto z 5. 7. 2007

  • Zámek : Březnice

   hradební pás s podloubím (v pozadí s otevřenou baštou) - foto z 5. 7. 2007

  • Zámek : Březnice

   pohled na podloubí od jihozápadu - foto z 5. 7. 2007

  • Zámek : Březnice

   pohled podloubím - foto z 5. 7. 2007

  • Zámek : Březnice

   pohled na vstupní věž z hradebního pásu od severozápadu - foto z 5. 7. 2007

  • Zámek : Březnice

   vnější schodiště - foto z 5. 7. 2007

  • Zámek : Březnice

   detail kašny v pozadí s vnějším schodištěm - foto z 5. 7. 2007

  • Zámek : Březnice

   detail brány ve vstupní hranolové věži - foto z 5. 7. 2007

  • Zámek : Březnice

   detail erbu nad vstupní bránou - foto z 5. 7. 2007

  • Zámek : Březnice

   pohled na vstupní hranolovou věž ze zámeckého nádvoří - foto z 5. 7. 2007

  • Zámek : Březnice

   jižní cíp zámeckého nádvoří se studnou - foto z 5. 7. 2007

  • Zámek : Březnice

   detail studny na nádvoří zámku - foto z 5. 7. 2007

  • Zámek : Březnice

   jihovýchodní cíp zámeckého nádvoří s druhou bránou - foto z 5. 7. 2007

  • Zámek : Březnice

   severní cíp zámeckého nádvoří - foto z 5. 7. 2007

  • Zámek : Březnice

   detail arkády v severním cípu zámeckého nádvoří - foto z 5. 7. 2007

  • Zámek : Březnice

   detail původní sgrafitové výzdoby - foto z 5. 7. 2007

  • Zámek : Březnice

   detail původní sgrafitové výzdoby - foto z 5. 7. 2007

  • Zámek : Březnice

   otevřená arkáda na severozápadní straně nádvoří - foto z 5. 7. 2007

  • Zámek : Březnice

   jihovýchodní cíp zámeckého nádvoří s druhou bránou - foto z 5. 7. 2007

  • Zámek : Březnice

   severní cíp zámeckého nádvoří - foto z 5. 7. 2007

  • Zámek : Březnice

   vstupní schodiště v západním cípu nádvoří zámku - foto z 5. 7. 2007

  • Zámek : Březnice

   detail vstupního schodiště na nádvoří zámku - foto z 5. 7. 2007

  • Zámek : Březnice

   detail reliéfní desky na jihozápadní stěně nádvoří - foto z 5. 7. 2007

  • Zámek : Březnice

   detail pamětní desky na severovýchodní stěně nádvoří - foto z 5. 7. 2007

  • Zámek : Březnice

   interiér toalet (vstup z nádvoří) - foto z 5. 7. 2007

  • Zámek : Březnice

   detail zámku druhé brány - foto z 5. 7. 2007

  • Zámek : Březnice

   detail kameného ostění s železnými dveřmi v průchodu druhé brány - foto z 5. 7. 2007

  • Zámek : Březnice

   detail schodiště k zámecké kapli - foto z 5. 7. 2007

  • Zámek : Březnice

   detail vstupu do zámecké kaple - foto z 5. 7. 2007

  • Zámek : Březnice

   interiér zámecké kaple - foto z 5. 7. 2007

  • Zámek : Březnice

   prostor hradebního pásu - foto z 5. 7. 2007

  • Zámek : Březnice

   detail jedné ze čtyř otevřených bašt - foto z 5. 7. 2007

  • Zámek : Březnice

   pohled na jednu ze čtyř otevřených bašt - foto z 5. 7. 2007

  • Zámek : Březnice

   detail klíčové střílny v hradební zdi - foto z 5. 7. 2007

  • Zámek : Březnice

   pohled od zámku na vstupní bránu do zámeckého areálu - foto z 5. 7. 2007

  • Zámek : Březnice

   detail kliky ze vstupní brány do areálu zámku - foto z 5. 7. 2007

  • Zámek : Březnice

   vstupní brána do zámeckého areálu - foto z 5. 7. 2007

  • Zámek : Březnice

   detail litinového erbu ze vstupní brány do zámeckého areálu - foto z 5. 7. 2007

  • Zámek : Březnice

   první ze čtyř bašt zámeckého opevnění - foto z 5. 7. 2007

  • Zámek : Březnice

   druhá ze čtyř bašt zámeckého opevnění - foto z 5. 7. 2007

  • Zámek : Březnice

   část hradební zdi - foto z 5. 7. 2007

  • Zámek : Březnice

   třetí ze čtyř bašt zámeckého opevnění - foto z 5. 7. 2007

  • Zámek : Březnice

   část hradební zdi - foto z 5. 7. 2007

  • Zámek : Březnice

   druhá ze čtyř bašt zámeckého opevnění - foto z 5. 7. 2007

  • Zámek : Březnice

   druhá ze čtyř bašt s částí hradební zdi - foto z 5. 7. 2007

  • Zámek : Březnice

   první ze čtyř bašt zámeckého opevnění - foto z 5. 7. 2007

  • Zámek : Březnice

   pohled na vstupní bránu do zámeckého areálu s přilehlým domkem - foto z 5. 7. 2007

  • Zámek : Březnice

   pohled z parku na domek při vstupní bráně do zámeckého areálu - foto z 5. 7. 2007

  • Zámek : Březnice

   pohled do zámeckého parku - foto z 5. 7. 2007

  • Zámek : Březnice

   pohled do zámeckého parku (vzpomínka na malíře L. Kubu) - foto z 5. 7. 2007

  • Zámek : Březnice

   pohled do zámeckého parku - foto z 5. 7. 2007

  • Zámek : Březnice

   pohled do zámeckého parku - foto z 5. 7. 2007

  • Zámek : Březnice

   pohled do zámeckého parku - foto z 5. 7. 2007

  • Zámek : Březnice

   pohled do zámeckého parku - foto z 5. 7. 2007

  • Zámek : Březnice

   pohled do zámeckého parku - foto z 5. 7. 2007

  • Zámek : Březnice

   pohled do zámeckého parku - foto z 5. 7. 2007

  • Zámek : Březnice

   pohled do zámeckého parku - foto z 5. 7. 2007

  • Zámek : Březnice

   pohled z parku na zámeckou vstupní věž - foto z 5. 7. 2007

  • Zámek : Březnice

   pohled do zámeckého parku - foto z 5. 7. 2007

  • Zámek : Březnice

   studna se zdobnou mříží na nádvoří - foto ze 12. 8. 2009

  • Zámek : Březnice

   detail z ozdobné mříže na studni - foto ze 12. 8. 2009

  • Zámek : Březnice

   detail z ozdobné mříže na studni - foto ze 12. 8. 2009

  • Zámek : Březnice

   detail vizitky (zámečníka) z ozdobné mříže na studni - foto ze 12. 8. 2009

  • Zámek : Březnice

   první ze čtyř bašt zámeckého opevnění, pohled od jihu - foto ze 12. 8. 2009

  • Zámek : Březnice

   pohled na zámek od západu - foto ze 17. 10. 2010

  • Zámek : Březnice

   západní strana zámeckého opevnění, pohled od jihu - foto ze 17. 10. 2010

  • Zámek : Březnice

   vstupní brána do zámeckého areálu spolu s domkem - foto ze 17. 10. 2010

  • Zámek : Březnice

   pohled jihozápadní části zámeckého parku - foto ze 17. 10. 2010

Number of the records: 1  
Record „Chateau : Březnice“ updated: