Number of the records: 1  

Summer-house : Vojtěška

  1. Monument type letohrádek
    Monument state stojící památka
    Accessibility nepřístupná památka
    DescriptonLetohrádek, ukrývající pramen potoka Brusnice v klášterní zahradě v Břevnově, byl postaven Kiliánem Ignácem Dientzenhoferem na místě setkání Boleslava II. a pražského biskupa Vojtěcha při založení kláštera.
    Infojen základní encyklopedické zpracování - neprošlo korekturou
    Village
    BřevnovPraha
    District
    Praha 6
    County
    Hlavní město Praha
    Country
    Czechia

    Building progress

    • 1722 - 1725 - postaven letohrádek
    • 80. léta 20. st. - opravován
    • r. 1989 - objekt chátrá
    • 90. léta 20. st. - prošel celkovou opravou

    Owner

    • do r. 1990 - stát (n.p. Sady, lesy, zahradnictví Praha)
    • od r. 1993 - Benediktinské arciopatství sv. Vojtěcha a sv. Markéty

    Books

    • Šafránek Josef M.; Soupis hradů, letohrádků, paláců, tvrzí a zámků v českých zemích; VI.; 1997; s. 31
    • Vlček František; Stručné dějiny Břevnova a jeho kláštera; 1941; s. 16, 17
    Keywords
    zahrada * klášter * zajímavost * církevní majetek * film
    Related persons
    Boleslav II., 929/935 - 7. 2. 999
    Related families
    Přemyslovci * Benediktini
    www
    www.brevnov.cz/CS/2dejiny.php
    Links to another records
    (1) - Films
    (1) - Other literature about monument

    Pictures

    • Letohrádek : Vojtěška

      pohled na letohrádek od východu - foto z 29. 12. 2007

    • Letohrádek : Vojtěška

      pohled na letohrádek starou alejí od východu - foto z 29. 12. 2007

    • Letohrádek : Vojtěška

      pohled na letohrádek od jihovýchodu - foto z 29. 12. 2007

    • Letohrádek : Vojtěška

      pohled na letohrádek od jihovýchodu - foto z 29. 12. 2007

    • Letohrádek : Vojtěška

      pohled na letohrádek od jihovýchodu - foto z 29. 12. 2007

    • Letohrádek : Vojtěška

      průčelí letohrádku - foto z 29. 12. 2007

    • Letohrádek : Vojtěška

      pohled na letohrádek od severovýchodu - foto z 29. 12. 2007

    • Letohrádek : Vojtěška

      pohled na letohrádek od severovýchodu - foto z 29. 12. 2007

    • Letohrádek : Vojtěška

      pohled na letohrádek od severu - foto z 29. 12. 2007

    • Letohrádek : Vojtěška

      pohled na letohrádek od severu - foto z 29. 12. 2007

    • Letohrádek : Vojtěška

      pohled na letohrádek od severu - foto z 29. 12. 2007

    • Letohrádek : Vojtěška

      pohled na letohrádek od západu - foto z 29. 12. 2007

    • Letohrádek : Vojtěška

      pohled na letohrádek od jihozápadu - foto z 29. 12. 2007

    • Letohrádek : Vojtěška

      pohled na letohrádek od jihozápadu - foto z 29. 12. 2007

    • Letohrádek : Vojtěška

      interiér letohrádku s pohledem na pramen - foto z 29. 12. 2007

    • Letohrádek : Vojtěška

      pohled na letohrádek - pohlednice z 1. tř. 20. st. (soukromá sbírka)

    • Letohrádek : Vojtěška

      pohled na letohrádek od severozápadu - foto z 25. 12. 2008

Number of the records: 1  
Record „Summer-house : Vojtěška“ updated: