Number of the records: 1  

Castle : Broumov

 1. Monument type hrad
  Monument state památka neexistuje
  Accessibility lokalita zastavěna
  DescriptonPůvodní hrad nad říčkou Stěnavou byl postupně přestavěn benediktýny na opevněné proboštství, resp. na honosný barokní klášter.
  Infojen základní encyklopedické zpracování - neprošlo korekturou
  Village
  Broumov, Klášterní 1
  District
  Náchod
  County
  Královehradecký kraj
  Country
  Czechia

  Building progress

  • r. 1279 - poprvé doložen hrad
  • r. 1300 - vypálen a pobořen měšťany
  • r. 1305 - dokončena výstavba nového kamenného hradu
  • po r. 1332 - přestavba na opevněné církevní sídlo
  • po r. 1420 - stal se střediskem benediktínů
  • r. 1664 - objekt vyhořel
  • r. 1684 - objekt vyhořel
  • 1700-1738 - vrcholně barokní přestavba do současné podoby (podle plánů K. I. Dienzenhofera)

  Owner

  • r. 1322 - Wolfram a Matyáš Panvicové (zástavní majitelé - J. Lucemburský)3 Benediktini
  • po r. 1420 Benediktini (církevní řád)
  • r. 1997 - Benediktinské opatství sv. Václava v Broumově (Muzeum Broumovska)
  • r. 2001 - Řád sv. Benedikta (Benediktinské opatství sv. Václava v Broumově, Muzeum Broumovska)

  Books

  • Sučková Kateřina; Kamenný klíč; Hrady, zámky a ostatní zpřístupněné památky - Čechy, Morava a Slezsko; 2001; s. 15
  • Šafránek Josef M.; Soupis hradů, letohrádků, paláců, tvrzí a zámků v českých zemích; I.; 1995; s. 41
  • Kolektiv autorů; Mapa kulturních památek ČSSR; 1976; s. 61
  • Sučková Kateřina; Kamenný klíč k 274 hradům, zámkům a ostatním zpřístupněným památkám - Čechy, Morava a Slezsko; 1997; s. 15
  • kolektiv autorů; Zpráva o činnosti za rok 2006; Národní památkový ústav, ústřední pracoviště; 2007; s. 22
  • Kolektiv autorů; Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku; VI; 1989; s. 56-57
  • Bartoň Jiří; Chodovská tvrz; K historii Prahy 11; 1996; s. 97
  • Šafránek Josef M.; Soupis hradů, tvrzí a zámků v Českých zemích; I.; 1991-1993; s. 23
  Keywords
  barok * třicetiletá válka * válka * královský majetek * církevní majetek * požár * klášter * zahrada
  Related persons
  Jan Lucemburský, 1296-1346 Dienzenhofer, Kilián Ignác, 1689-1751
  Related families
  Lucemburkové (rod) * Dienzenhoferové (rod)
  Links to another records
  (1) - Other literature about monument

  Pictures

  • Hrad : Broumov

   pohled na klášter od jihu - neznámý autor a čas

Number of the records: 1  
Record „Castle : Broumov“ updated: