Number of the records: 1  

Chateau : Braník

 1. Monument type zámek
  Monument state stojící památka
  DescriptonPři obléhání Prahy Švédy byl zničen dvůr s tvrzí, o níž nemáme jinak žádné zprávy. Poté co přešel zpustošený dvůr do majetku dominikánského kláštera u sv. Jiljí byl nově vystavěn. Jeho přízemní východní křídlo, jehož severovýchodní nároží bylo tvořeno dvoupatrovou osmibokou věží s nízkou jehlancovou střechou, bylo později upraveno na letní rezidenci řádu. Přízemí věže bylo presbytářem kaple.
  Infojen základní encyklopedické zpracování - neprošlo korekturou
Village
Braník, Branická 44/44Praha
District
Praha 4
County
Hlavní město Praha
Country
Czechia

Building progress

 • poč. 15. st. - pol. 16. st. - předpokládaný vznik tvrze
 • třicetiletá válka - zničena
 • 2. pol. 17. st. - dvůr obnoven
 • poč. 21. st. - objekt v havarijním stavu

Owner

 • 2. pol. 17. st. - dominikáni

Books

 • Šafránek Josef M.; Soupis hradů, letohrádků, paláců, tvrzí a zámků v českých zemích; I.; 1995; s. 37
 • Kolektiv autorů; Hrady a zámky v Čechách; 1986; s. 70
 • Holec František; Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku; VII; 1988; s. 21
 • kolektiv autorů; Dějiny Prahy; 1964; s. 741
Links to another records
(1) - Other literature about monument
Pictures
 • Zámek : Braník - severní průčelí dvora (Jiskrova ul.) - foto z 23. 1. 2018

  severní průčelí dvora (Jiskrova ul.) - foto z 23. 1. 2018

 • Zámek : Braník - nároží dvora s osmibokou věží, pohled od západu - foto z 23. 1. 2018

  nároží dvora s osmibokou věží, pohled od západu - foto z 23. 1. 2018

 • Zámek : Braník - věž tvrze od jihovýchodu - převzato: 'kolektiv, Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, Praha 1988, s. 21 (foto J. Fiedler)'

  věž tvrze od jihovýchodu - převzato: "kolektiv, Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, Praha 1988, s. 21 (foto J. Fiedler)"

 • Zámek : Braník - vchod do dvora (Jiskrova ul.) - foto z 23. 1. 2018

  vchod do dvora (Jiskrova ul.) - foto z 23. 1. 2018

 • Zámek : Braník - nárožní věž, podled od severozápadu - foto z 23. 1. 2018

  nárožní věž, podled od severozápadu - foto z 23. 1. 2018

 • Zámek : Braník - nárožní věž, podled od severovýchodu - foto z 23. 1. 2018

  nárožní věž, podled od severovýchodu - foto z 23. 1. 2018

 • Zámek : Braník - nárožní věž, podled od východu - foto z 23. 1. 2018

  nárožní věž, podled od východu - foto z 23. 1. 2018

 • Zámek : Braník - nárožní věž, podled od jihovýchodu - foto z 23. 1. 2018

  nárožní věž, podled od jihovýchodu - foto z 23. 1. 2018

 • Zámek : Braník - východní křídlo dvora, pohled přes nádvoří - foto z 23. 1. 2018

  východní křídlo dvora, pohled přes nádvoří - foto z 23. 1. 2018

 • Zámek : Braník - severovýchodní nároží dvora, pohled přes nádvoří - foto z 23. 1. 2018

  severovýchodní nároží dvora, pohled přes nádvoří - foto z 23. 1. 2018

 • Zámek : Braník - severní křídlo dvora, pohled přes nádvoří - foto z 23. 1. 2018

  severní křídlo dvora, pohled přes nádvoří - foto z 23. 1. 2018