Number of the records: 1  

Chateau : Brandýs nad Labem

 1. Monument type zámek
  Monument state stojící památka
  Accessibility regulovaný vstup
  Classification kulturní památka
  DescriptonJedná se o honosný čtyřkřídlý objekt na půdorysu nepravidelného čtyřúhelníku s hranolovou věží v severozápadním nároží a s arkádami v západním křídle nepravidelného malého nádvoří. Objekt je obklopen parkem, ke kterému přilehá zámecká zahrada.
  Infojen základní encyklopedické zpracování - neprošlo korekturou
  Part of city
  Brandýs nad Labem (Brandýs nad Labem-Stará Boleslav)Brandýs nad Labem-Stará Boleslav Plantáž 402/8
  District
  Praha-východ
  County
  Středočeský kraj
  Country
  Czechia
  On map
  Mapa kulturních památek středočeského kraje, 1984

  Building progress

  • r. 1317 - poprvé se uvádí tvrz
  • 1479-1508 - přestavba na gotický hrádek
  • 1547-1552 - přestavěn na renesanční zámek (Matt. Borgorelli, P. Stella)
  • r. 1552 - poškozen požárem
  • 1552 - 1565 - upraven na císařskou rezidenci
  • 1585 - 1590 - dokončena věž
  • 17. st. - několikrát dobyt Švédy
  • po r. 1732 - barokní úpravy (F. M. Kaňka)
  • 1833 - generální oprava
  • poč. 20. st. - zámek upraven do dnešní podoby (K. Hilbert, L. Lábler)
  • přelom 20. a 21. st. - postupná rekonstrukce objektu

  Owner

  • poč. 16. st. - pražský primátor Jan Pašek z Vratu
  • 1547 - 1918 - císařská rodina
  • do r. 1562 Ferdinand I. Habsburský
  • po r. 1562 Rudolf II. Habsburský
  • 19. st. - velkovévoda toskánský
  • do r. 1918 - Karel I. Rakouský
  • r. 2001 - Stará Boleslav (Městský úřad Brandýs nad Labem - Stará Boleslav) - Město Brandýs nad Labem

  Books

  • Syrový Bohuslav; Architektura - svědectví dob, přehled vývoje stavitelství a architektury; 1974; s. 256-257
  • Sučková Kateřina; Kamenný klíč; Hrady, zámky a ostatní zpřístupněné památky - Čechy, Morava a Slezsko; 2001; s. 13
  • Šafránek Josef M.; Soupis hradů, letohrádků, paláců, tvrzí a zámků v českých zemích; I.; 1995; s. 36-37
  • Holec František; Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku; VII; 1988; s. 115-118
  • Kolektiv autorů; Mapa kulturních památek ČSSR; 1976; s. 59
  • Šafránek Josef M.; Soupis hradů, tvrzí a zámků v Českých zemích; I.; 1991-1993; s. 20
  Keywords
  gotika * renesance * městský majetek * královský majetek * park * zahrada * rekonstrukce * arkáda * ravelin * rohy
  Related persons
  Stella, Paolo della, 1500/1510-1552 Kaňka, František Maxmilián, 1674-1766 Hilbert, Kamil
  Related families
  Habsburkové
  www
  www.brandyszamek.cz ; http://monumnet.npu.cz/monumnet.php
  Links to another records
  (1) - Films
  (1) - Other literature about monument

  Note

  • r. 1966 - objekt prohlášen za kulturní památku

  Pictures

  • Zámek : Brandýs nad Labem

   pohled na zámek od severovýchodu - foto z 26. 6. 2008

  • Zámek : Brandýs nad Labem

   pohled na zámek od východu - foto z 26. 6. 2008

  • Zámek : Brandýs nad Labem

   pohled na zámek od severu - foto z 26. 6. 2008

  • Zámek : Brandýs nad Labem

   pohled na zámek od severu - foto z 26. 6. 2008

  • Zámek : Brandýs nad Labem

   pohled na zámek od severozápadu - foto z 26. 6. 2008

  • Zámek : Brandýs nad Labem

   pohled na zámek od západu - foto z 26. 6. 2008

  • Zámek : Brandýs nad Labem

   severní vstupní brána - foto z 26. 6. 2008

  • Zámek : Brandýs nad Labem

   přístup od severní brány - foto z 26. 6. 2008

  • Zámek : Brandýs nad Labem

   vnější průčelí východního křídla - foto z 26. 6. 2008

  • Zámek : Brandýs nad Labem

   kašna v severojižním cípu ohradní zdi - foto z 26. 6. 2008

  • Zámek : Brandýs nad Labem

   plastika umístěná v nice jižní ohradní zdi - foto z 26. 6. 2008

  • Zámek : Brandýs nad Labem

   pohled na vstupní, jižní, zámecké křídlo - foto z 26. 6. 2008

  • Zámek : Brandýs nad Labem

   severozápadní část zámeckého nádvoří - foto z 26. 6. 2008

  • Zámek : Brandýs nad Labem

   severovýchodní část zámeckého nádvoří - foto z 26. 6. 2008

  • Zámek : Brandýs nad Labem

   nádvorní průčelí západního zámeckého křídla - foto z 26. 6. 2008

  • Zámek : Brandýs nad Labem

   krytá studna na zámeckém nádvoří - foto z 26. 6. 2008

  • Zámek : Brandýs nad Labem

   nádvorní průčelí východního zámeckého křídla - foto z 26. 6. 2008

  • Zámek : Brandýs nad Labem

   jihovýchodní část zámeckého nádvoří se vstupním průjezdem - foto z 26. 6. 2008

  • Zámek : Brandýs nad Labem

   detail klepadla ze vstupní brány - foto z 26. 6. 2008

  • Zámek : Brandýs nad Labem

   detail exponátu umístěného v nádvorní arkádě západního křídla - foto z 26. 6. 2008

Number of the records: 1  
Record „Chateau : Brandýs nad Labem“ updated: