Number of the records: 1  

Chateau : Bílovec

 1. Monument type zámek
  Monument state stojící památka
  Accessibility nepřístupná památka
  Classification kulturní památka
  DescriptonPůvodně nevelký gotický hrad byl později přestavěn na zámek. Jedná se o dvoupatrový trojkřídlý objekt s mansardovou střechou s dvěma nárožními okrouhlými věžicemi. Objekt začleněný do hradebního ochozu, jehož boční křídla uzavírají nádvoří, stojí, obklopen zbytkem parku, nad strmým srázem poblíž náměstí a je dominantou jihovýchodní části města.
  Village
  Bílovec, Zámecká 9/660
  District
  Nový Jičín
  County
  Moravskoslezský kraj
  Country
  Czechia
  On map
  Česko - turistický atlas, 2006 . 104A
  Mapa kulturních památek ČSSR, 1976 . 13c
  Hrady a zámky české republiky, 1996 . B7
  On map
  6 km severozápadně od Studénky
  9 km severovýchodně od Fulneku

  Building progress

  • přelom 15. a 16. st. - postaven gotický hrad
  • r. 1546 - poprvé uváděn jako zámek
  • 1576 - 1595 - na místě hradu postaven renesanční zámek
  • poč. 17. st. - rozšířen o další přístavbu
  • 18. st. - založena okrasná francouzská zahrada
  • r. 1729 - poškozen požárem
  • r. 1736 - přestavěn barokně
  • r. 1755 - poškozen požárem
  • po r. 1755 - rozšířen
  • přelom 18. a 19. st. - upravován (novobarokní fasády)
  • duben 1945 - zcela vyhořel
  • 1946 - 1953 - objekt obnoven
  • 60. léta 20. st. - obnoveny fasády
  • 1968-1980 - objekt prošel rozsáhlou rekonstrukcí

  Owner

  • 1464 - 1543 - Supové z Fulštejna
  • 1510 - 1511 - Jan Sup z Fulštejna
  • 1537 - 1543 - Václav Sup z Fulštejna
  • 1552 - 1628 Pražmové z Bílkova (rod)
  • konec 16. st. - Bernard Pražma z Bílkova
  • 1604 - 1628 Pražma z Bílkova, Karel
  • r. 1645 - rytíř Jindřich Vilémovský z Vojnic
  • 1648 - 1945 - Sedlničtí z Choltic
  • 1732 - 1777 - Václav Karel Sedlnický z Choltic
  • od r. 1945 - stát
  • 80. léta 20. st. - stát (sklad léčiv)
  • r. 2003 - město

  Books

  • Šafránek Josef M.; Soupis hradů, letohrádků, paláců, tvrzí a zámků v českých zemích; I.; 1995; s. 20
  • Kolektiv autorů; Hrady a zámky na Moravě; 1987; s. 26
  • Kolektiv autorů; Mapa kulturních památek ČSSR; 1976; s. 57
  • Plaček Miroslav; Hrady a zámky na Moravě a ve Slezsku; 1996; s. 80-81
  • Kolektiv autorů; ABC kulturních památek Československa; 1985; s. 43
  • Samek Bohumil; Umělecké památky Moravy a Slezska; 1. díl; 1994; s. 49
  • Kuča Karel; Města a městečka v Čechách, na Moravě a ve Slezsku; I. díl; 1996; s. 122-124
  • Kolektiv autorů; Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku; II; 1983; s. 23-24, 330
  • kolektiv autorů; Seznam nejohroženějších a nevyužívaných nemovitých památek v České republice; 2003
  • Hosnedl Jiří; Lexikon turistických zajímavostí A - Z; Průvodce na cesty; 1990; s. 25
  • Kolektiv autorů; Malá československá encyklopedie; I; 1984; s. 461
  • kolektiv autorů; Státní ústav památkové v Ostravě; Výroční zpráva 2002; 2003; s. 72, 73
  www
  http://monumnet.npu.cz/monumnet.php
  Links to another records
  (1) - Other literature about monument

  Note

  • 1614-1621 - zde byly uloženy opavské zemské desky, které zde po pražské defenestraci hlídalo až 100 ozbrojenců
  • 1629-1631 - zasedala v Opavě exekuční komise, která Pražmům zabavila veškerý majetek
  • r. 1958 - objekt prohlášen za kulturní památku
  • r. 2002 - proveden archeologický průzkum

  Pictures

  • Zámek : Bílovec

   zámek - převzato: 'kolektiv, Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku II., Praha 1983, s. 24 (foto J. Fiedler)'