Number of the records: 1  

Castle : Bílkov

 1. Monument type hrad
  Monument state nepatrné zbytky
  Classification kulturní památka
  DescriptonOpevnění, v jehož východní části byl vybudován pozdně románský kostel se zděným obydlím, bylo později ve své západní části zastavěno gotickým hradem. Z celého opevněného areálu, který se rozkládal na ostrohu nad soutokem potoků Vápovky a Dráhošťského ve východní části obce a dnes je zčásti zastavěn, se zachovaly jen příkopy, pozdně románský kostelík sv. Jana Křtitele a hradní zdivo, dnes zakomponované do objektu čp. 63 zv. Na staré valše.
  Village
  Bílkov, čp. 63
  District
  Jindřichův Hradec
  County
  Jihočeský kraj
  Country
  Czechia
  On map
  Česko - turistický atlas, 2006 . 140E
  On map
  3 km východně od Dačic

  Building progress

  • poč. 13. st. - předpokládaný vznik opevnění
  • 2. pol. 13. st. - postaven pozdně románský kostel s dvorcem
  • přelom 14. a 15. st. - postaven gotický hrad
  • r. 1444 - dobyt a patrně zničen Hynkem Ptáčkem z Pirkenštejna
  • r. 1459 - uváděn již jako pobořený a pustý

  Owner

  • poč. 13. st. - 1303 z Bílkova (rod)
  • 1234 - 1238 - Ranožíř z Bílkova
  • od r. 1238 - Ratibor z Bílkova
  • od r. 1253 z Bílkova, Smil
  • kolem r. 1330 - 1399 - páni z Hradce
  • do r. 1399 - Heřman z Hradce
  • 1399 - 1404 - Jan z Kravař s Eliškou z Hradce (dcera Heřmana)
  • 1404 - 1459 - páni z Hradce
  • od r. 1459 - Volfgang Krajíř z Krajku
  • do r. 1468 - Jindřich z Michalovic

  Books

  • Šafránek Josef M.; Soupis hradů, letohrádků, paláců, tvrzí a zámků v českých zemích; I.; 1995; s. 20
  • Kolektiv autorů; Hrady a zámky na Moravě; 1987; s. 26
  • Kolektiv autorů; Hrady a zámky v Čechách; 1986; s. 62
  • Poche Emanuel; Umělecké památky Čech; 1. díl; 1977; s. 78-79
  • Kolektiv autorů; Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku; I; 1981; s. 30-31, 333
  • kolektiv autorů; Rataje nad Sázavou; Hrad a zámek; 2001; s. 10

  Note

  • r. 1958 - objekt prohlášen za kulturní památku

  Pictures

  • Hrad : Bílkov

   žádost o pomoc

Number of the records: 1  
Record „Castle : Bílkov“ updated:

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.