Number of the records: 1  

Fort : Bezník

 1. Other titlesHrádek
  Monument type tvrz
  Monument state terénní stopy
  Accessibility lokalita volně přístupná
  DescriptonTvrz, o které není nic bližšího známo, dokládá jen tvrziště v poloze Hrádek. Lokalita, která se nalézá na ostrohu v lese asi 200 m jihovýchodně od obce Bezník, byla snad zastavěna při kolonizaci Miletínka řádem německých rytířů. Existence sídla však měla asi jen krátkého trvání.
  Village
  Borek
  District
  Jičín
  County
  Královehradecký kraj
  Country
  Czechia
  On map
  10 km severně od Hořic
  5 km severovýchodně od Lázní Bělohrad

  Building progress

  • 40. léta 13. st. - 2. pol. 13. st. - předpoklad existence sídla

  Books

  • Šafránek Josef M.; Soupis hradů, letohrádků, paláců, tvrzí a zámků v českých zemích; II.; 1996; s. 82
  • kolektiv autorů; Encyklopedie českých tvrzí; 1. díl; 1998; s. 24
  • Kolektiv autorů; Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku; VI; 1989; s. 135
  • Šafránek Josef M.; Soupis hradů, tvrzí a zámků v Českých zemích; I.; 1991-1993; s. 96

  Pictures

  • Tvrz : Bezník

   půdorys dochovaného tvrziště - kresba podle předlohy: Josef M. Šafránek

Number of the records: 1  
Record „Fort : Bezník“ updated:

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.