Number of the records: 1  

Chateau : Bezděkov

 1. Monument type zámek
  Monument state stojící památka
  Accessibility nepřístupná památka
  Classification kulturní památka
  DescriptonPůvodně gotická tvrz, zničena při obléhaních a následném dobytí, byla později opevněna vodním příkopem a hradební zdí. Její pozůstatky byly použity při výstavbě renesančního sídla neznámé podoby, později pojatého do barokní přestavby zámku. Jedná se o patrový obdélný objekt s hranolovou věží a plochou střechou skrytou za cimbuřím a dvěma dalšími polygonálními věžemi v nárožích stojící v rozlehlém parku v západní části obce.
  Village
  Bezděkov, čp. 1
  District
  Klatovy
  County
  Plzeňský kraj
  Country
  Czechia
  On map
  Česko - turistický atlas, 2006 . 110C
  Hrady a zámky české republiky, 1996 . C2
  On map
  5 km západně od Klatov
  4 km severně od Janovic nad Úhlavou

  Building progress

  • 14. st. - předpokládaný vznik tvrze
  • r. 1449 - dobyta vojenskou hotovostí
  • 20. 5. 1450 - tvrz opět dobyta
  • r. 1468 - obležena a dobyta bavorským vojskem
  • od poč. 16. st. - ztratila význam sídla, chátrá
  • r. 1555 - již pustá
  • před r. 1585 - na jejím místě postaven renesanční zámek
  • 2. pol. 18. st. - vodní příkop vysušen a upraven na park
  • r. 1846 - zámek doložen jako zchátralý
  • 1849-1855 - přestavěn pseudorenesančně (arch. Vojtěch Ignác Ullmann)

  Owner

  • poč. 14. st. - Eblin (Elblin) z Bezděkova
  • Jan Lucemburský
  • Petr z Rožmberka
  • 14. st. - Jan z Bezděkova
  • do r. 1414 - Jan Bohuchval z Hrádku
  • do 30. let 15. st. - Bohuchvalové z Hrádku
  • do r. 1449 - Racek Chlévec z Malšína
  • do r. 1463 - Kateřina z Hrádku (dcera Bohuchvala)
  • od r. 1463 - Půta z Pěžína
  • do r. 1496 - Eliška (dcera Půty)
  • od r. 1496 Švihovský z Rýzmberka, Půta
  • poč. 16. st. - Vilém Švihovský z Rýzmberka
  • 1549 - 1555 - Adam ze Šternberka
  • 1555 - 1646 - Pekové z Římku
  • od r. 1555 - Viktorin Pek z Římku (klatovský měšťan)
  • od r. 1646 - Jiřík Adam Bořita z Martinic
  • 1750 - 1802 - Küniglové
  • 1802 - 1945 Korbové z Weidenheimu (rod)
  • po r. 1849 Korb z Weidenheimu, František
  • od r. 1945 - stát (učňovský internát, Domov mládeže)
  • od 90. let 20. st. - soukromý majetek

  Books

  • kolektiv autorů; Encyklopedie českých tvrzí; 1. díl; 1998; s. 22-23
  • Kolektiv autorů; Hrady a zámky v Čechách; 1986; s. 60
  • Kolektiv autorů; Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku; IV; 1985; s. 31-32
  • Kolektiv autorů; Mapa kulturních památek ČSSR; 1976; s. 56
  • Podhorský Marek; Toulavá kamera; 2005; s. 134
  • kolektiv autorů; Seznam nejohroženějších a nevyužívaných nemovitých památek v České republice; 2003
  • Poche Emanuel; Umělecké památky Čech; 1. díl; 1977; s. 70
  • Kolektiv autorů; Umělecké památky Čech; 1957; s. 33
  • Šafránek Josef M.; Soupis hradů, letohrádků, paláců, tvrzí a zámků v českých zemích; I.; 1995; s. 18
  • Vlček Pavel; Encyklopedie českých zámků; 1994; s. 127
  • Klimek Hynek; Neznámé Čechy; Šumava - Podhůří; 2010; s. 64, 65-67
  • Hosnedl Jiří; Lexikon turistických zajímavostí A - Z; Průvodce na cesty; 1990; s. 21
  • Šafránek Josef M.; Soupis hradů, tvrzí a zámků v Českých zemích; I.; 1991-1993; s. 9
  www
  http://monumnet.npu.cz/monumnet.php ; www.hrady.cz
  Links to another records
  (1) - Other literature about monument

  Note

  • 2. pol. 18. st. - často zde pobýval německý spisovatel Christian Heinrich Speiss
  • pol. 19. st. - působil zde jako hospodářský správce František Jaroslav Čech (otec básníka Svatopluka Čecha)
  • r. 1958 - objekt prohlášen za kulturní památku
  • V zámeckém parku rostou 350 let staré duby.

  Pictures

  • Zámek : Bezděkov

   zámek - převzato: 'kolektiv, Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku IV., Praha 1985, s. 32 (foto V. Hyhlík)'

Number of the records: 1  
Record „Chateau : Bezděkov“ updated: