Number of the records: 1  

Fort : Prusy

 1. Monument type tvrz
  Monument state neexistuje
  DescriptonVe vsi, dnes součást obce Beňov, stávala patrně již ve 2. polovině 13. století tvrz, která zanikla nejpozději za husitských válek.
  Infojen základní encyklopedické zpracování - neprošlo korekturou
  Village
  Beňov
  District
  Přerov
  County
  Olomoucký kraj
  Country
  Czechia

  Building progress

  • 2. pol. 13. st. - předpoklad existence tvrze
  • husitské války - patrně zanikla

  Books

  • Šafránek Josef M.; Soupis hradů, letohrádků, paláců, tvrzí a zámků v českých zemích; IV.; 1996; s. 102
  • Kolektiv autorů; Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku; II; 1983; s. 190

  Pictures

  • Tvrz : Prusy

   nelze obrazově doložit

Number of the records: 1  
Record „Fort : Prusy“ updated: