Number of the records: 1  

Fort : Bělušice

 1. Monument type tvrz
  Monument state neexistuje
  Classification kulturní památka
  DescriptonZ původní gotické tvrze se dochovaly pouze obvodové zdi (J. G. Sommer uvádí, ...že byly odstraněny zbytky "zámku", patrně se však nejednalo o zánik celého objektu původní tvrze, ale patrně bylo jejích částí využito při přestavbě hospodářského dvora, jehož obytná část je zpevněna opěrnými pilíři...) Objekt byl v natolik katastrofálním stavu, že byl nakonec zbourán."
  Village
  Bělušice
  District
  Most
  County
  Ústecký kraj
  Country
  Czechia
  On map
  Česko - turistický atlas, 2006 . 24C
  On map
  12 km severně od Loun
  12 km jihovýchodně od Mostu

  Building progress

  • 2. pol. 14. st. - postavena tvrz
  • r. 1404 - poprvé doložena
  • 16. st. - rozšířena o renesanční objekt
  • 2. pol. 16. st. - slouží hospodářským účelům
  • 2. pol. 17. st. - renesanční část zcela přestavěna
  • 18. st. - objekt tvrze upravován
  • 2. pol. 20. st. - neudržována, chátrá
  • po r. 1991 - zbořena

  Owner

  • 1231 - 1254 - Vít z Bělušic
  • r. 1240 - Boleslav z Bělušic
  • r. 1377 - Jindřich a Bozděch z Bělušic
  • r. 1404 - Jan z Bělušic
  • r. 1408 - vladyka Vchyna
  • r. 1465 - Jiří z Truzenic
  • r. 1523 - Jan Charvát z Berštejna (Barštejna, Baerenštejna)
  • 1566 - 1570 - páni z Bílé
  • od r. 1570 - rod Charvátů
  • r. 1623 - Jan Charvát
  • - Alžběta Charvátová (provdaná Chotková)
  • do r. 1925 - Chotkové
  • od r. 1945 - státní statek

  Books

  • kolektiv autorů; Encyklopedie českých tvrzí; 1. díl; 1998; s. 13-14
  • Kolektiv autorů; Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku; III; 1984; s. 26
  • Šafránek Josef M.; Soupis hradů, letohrádků, paláců, tvrzí a zámků v českých zemích; I.; 1995; s. 14
  • Úlovec Jiří; Zaniklé hrady, zámky a tvrze Čech; 2001; s. 22-23
  www
  http://monumnet.npu.cz/monumnet.php
  Links to another records
  (1) - Other literature about monument

  Note

  • r. 1958 - objekt prohlášen za kulturní památku

  Pictures

  • Tvrz : Bělušice

   rozpadající se tvrz od východu (1991) - kresba podle předlohy: Josef Šafránek st