Number of the records: 1  

Fort : Bělčovice

 1. Other titlesBlejčovice ; Blečovice
  Monument type tvrz
  Monument state neexistuje
  DescriptonTvrz zanikla po připojení k panství Staré Hobzí, kdy byl na jejím místě postaven dvůr, jenž později při rozparcelování ustoupil hospodářské výstavbě.
Part of city
Bělčovice (Dešná)Dešná
District
Jindřichův Hradec
County
Jihočeský kraj
Country
Czechia
On map
Česko - turistický atlas, 2006 . 158A
On map
12 km jihovýchodně od Dačic

Building progress

 • kolem r. 1353 - předpokládaná existence tvrze
 • r. 1378 - poprvé doložena
 • 2. pol. 16. st. - zanikla při výstavbě dvora

Owner

 • r. 1353 - Volf z Bělčovic
 • do r. 1378 - Hojíř z Ustrašína
 • od r. 1378 - Bohuš z Lubnice
 • do r. 1549 - Pavel z Bělčovic
 • od r. 1549 - Jiří Zahrádecký ze Zahrádek

Books

 • Kolektiv autorů; Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku; I; 1981; s. 30
 • Šafránek Josef M.; Soupis hradů, letohrádků, paláců, tvrzí a zámků v českých zemích; I.; 1995; s. 13
 • Nekuda Vladimír; Hrádky a tvrze na Moravě; 1981; s. 68
Note
 • r. 1787 - dvůr rozparcelován
 • Pictures
 • Tvrz : Bělčovice - nelze obrazově doložit

  nelze obrazově doložit