Number of the records: 1  

Chateau : Bělá pod Bezdězem

  1. Monument type zámek
    Monument state stojící památka
    Accessibility regulovaný vstup
    Classification kulturní památka
    DescriptonKdy zde byla postavena gotická tvrz nelze přesně zjistit. Na jejích základech byl později postaven renesanční zámek, později několikrát upravovaný pro různé potřeby. Jedná se o dvoupatrový objekt nepravidelného pětiúhelníkového půdorysu kolem nádvoří (arkády), stojící ve východní části města nad údolím říčky Bělé.
    Village
    Bělá pod Bezdězem, Zámek 1
    District
    Mladá Boleslav
    County
    Středočeský kraj
    Country
    Czechia
    On map
    Česko - turistický atlas, 2006 . 27D
    Mapa kulturních památek středočeského kraje, 1984
    Hrady a zámky české republiky, 1996 . A3
    On map
    Edice KČT č. 15 - Máchův kraj
    15 km severozápadně od Mladé Boleslavi

    Building progress

    • po r. 1304 - předpokládaný vznik gotické tvrze
    • r. 1418 - poprvé doložena
    • r. 1431 - pobořena Zikmundem
    • 1582 - 1620 - postaven renesanční zámek (patrně z části M. Ruviani)
    • kolem r. 1600 - vysoký renesanční štít na východním průčelí
    • r. 1615 - renesanční malované trámové stropy (západní křídlo)
    • r. 1629 - dokončena zámecká kaple sv. Josefa
    • po r. 1634 - stavebně uzavřeno předzámčí
    • r. 1670 - hlavní oltář v kapli
    • r. 1689-1691 - přestavěn barokně (Bernard Canevalle)
    • r. 1765 - upraven pro textilní manufakturu
    • po r. 1789 - v objektu obnovena obytná funkce
    • r. 1855 - adaptován v klasicistním stylu pro potřeby lesnické školy
    • r. 1889 - přestavován
    • po r. 1905 - upraven na byty
    • r. 1929 - barokní věž zničena požárem (nově postavena)
    • r. 1960 - obnovena nádvorní sgrafita

    Owner

    • do r. 1348 - Hynek Berka ml. z Dubé
    • kolem r. 1420 - Jan z Michalovic
    • do r. 1431 - husitští sirotci
    • do r. 1468 - páni z Michalovic
    • od r. 1468 - Jan Tovačovský z Cimburka
    • do r. 1553 - Jan ml. Špetle z Janovic
    • od r. 1553 - Jan Berka z Dubé s manželkou Anno z Janovic
    • do r. 1599 - Aleš Berka z Dubé
    • 1599 - 1621 Berka z Dubé, Bohuchval
    • 1621 - 1634 z Valdštejna, Albrecht Václav Eusebius, vévoda
    • 1634 - 1678 - markýz František Caretta di Grana
    • 1678 - 1945 - Valdštejnové
    • od r. 1678 - Arnošt Josef z Valdštejna
    • po r. 1750 - hrabě Vincenc z Valdštejna
    • r. 1789 - Arnošt Filip z Valdštejna
    • do r. 1855 - Kristián z Valdštejna
    • 80. léta 20. st. - stát (Muzeum Podbezdězí, byty)
    • r. 1997 - Město Bělá pod Bezdězem (Muzeum v Bělé pod Bezdězem)

    Books

    • kolektiv autorů; Encyklopedie českých tvrzí; 1. díl; 1998; s. 11-12
    • Kolektiv autorů; Hrady a zámky v Čechách; 1986; s. 57
    • Kolektiv autorů; Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku; III; 1984; s. 23-26
    • Kolektiv autorů; Mapa kulturních památek ČSSR; 1976; s. 55
    • Poche Emanuel; Umělecké památky Čech; 1. díl; 1977; s. 49-51
    • Kolektiv autorů; Umělecké památky Čech; 1957; s. 25
    • Sučková Kateřina; Kamenný klíč; Hrady, zámky a ostatní zpřístupněné památky - Čechy, Morava a Slezsko; 2001; s. 3
    • Sučková Kateřina; Kamenný klíč k 274 hradům, zámkům a ostatním zpřístupněným památkám - Čechy, Morava a Slezsko; 1997; s. 6
    • Šafránek Josef M.; Soupis hradů, letohrádků, paláců, tvrzí a zámků v českých zemích; I.; 1995; s. 13
    • Vlček Pavel; Encyklopedie českých zámků; 1994; s. 125
    • Kuča Karel; Města a městečka v Čechách, na Moravě a ve Slezsku; I. díl; 1996; s. 75
    • Poche Emanuel; Umělecké památky Čech; 4. díl; 1982; s. 527
    • Hosnedl Jiří; Lexikon turistických zajímavostí A - Z; Průvodce na cesty; 1990; s. 17, 479
    • Kolektiv autorů; Malá československá encyklopedie; I; 1984; s. 398
    • Kašička František; Tvrze středních Čech; 1984; s. 55
    • Vochoč Martin Jan; Kalendář historický národa českého; II.; 1940; s. 740
    Keywords
    městský majetek * gotika * renesance * barok * klasicismus * kaple * požár * sgrafito * arkáda * adaptace
    Related persons
    Zikmund Lucemburský, 14. 2. 1368 - 9. 12. 1437 Canevale, Bernhard Ruviani, Martin
    Related families
    Lucemburkové * Berkové z Dubé (rod)
    www
    https://www.pamatkovykatalog.cz/zamek-2324460 ; http://www.muzeummb.cz/muzeum-podbezdezi/
    Links to another records
    (1) - Other literature about monument

    Note

    • 1765 - 1789 - textilní manufaktura (barchet, punčochy, klobouky...)
    • 1855 - 1905 - lesnická škola
    • r. 1967 - objekt prohlášen za kulturní památku

    Pictures

    • Zámek : Bělá pod Bezdězem

      zámek, průčelí s věží - převzato: 'kolektiv, Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku III., Praha 1984, s. 24 (foto V. Fyman)'

    • Zámek : Bělá pod Bezdězem

      zámek (rytina, 2. pol. 18. st.) - info panel (foto z 80. let 20. st.)

Number of the records: 1  
Record „Chateau : Bělá pod Bezdězem“ updated: