Number of the records: 1  

Fort : Bělá

 1. Monument type tvrz
  Monument state neexistuje
  DescriptonTvrz stávala v místech, kde byl později vystavěn hospodářský dvůr, který později využívalo zemědělské družstvo.
Village
Bělá
District
Pelhřimov
County
kraj Vysočina
Country
Czechia
On map
Česko - turistický atlas, 2006 . 116C
On map
9 km jihozápadně od Pacova

Building progress

 • konec 16. st. - postavena tvrz
 • po r. 1719 - upravena na sýpku
 • r. 1775 - objekt zbořen

Owner

 • r. 1318 - Jan z Bělé
 • r. 1496 - Beneš z Bělé a na Křeči
 • do r. 1596 - Kryštof z Cimburka
 • od r. 1596 - Jiřík Homut z Harasova
 • do r. 1696 - Jan Vilém Sádlo z Vražného
 • 1696 - 1719 - rytíř jan Jindřich Zumsand ze Sandbergu
 • od r. 1719 - kníže Adam František Schwarzenberk

Books

 • Koblasa Pavel; Panská sídla jižních Čech; 433 hradů, zámků a tvrzí; 2003; s. 190
 • Kolektiv autorů; Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku; V; 1986; s. 19-20
 • Šafránek Josef M.; Soupis hradů, letohrádků, paláců, tvrzí a zámků v českých zemích; I.; 1995; s. 13
Note
 • po r. 1775 - v místech tvrze byl vystavěn hospodářský dvůr
 • Pictures
 • Tvrz : Bělá - nelze obrazově doložit

  nelze obrazově doložit