Number of the records: 1  

Feudal residence : Bedřichův Světec, mladší sídlo

 1. Monument type feudální sídlo
  Monument state památka neexistuje
  Accessibility poloha neznámá
  DescriptonPanské sídlo, které patrně stávalo v jižní části obce, není možné lokalizovat.
  Part of city
  Bedřichův Světec (Bělušice)Bělušice
  District
  Most
  County
  Ústecký kraj
  Country
  Czechia
  On map
  11 km jihovýchodně od Mostu

  Building progress

  • r. 1559 - poprvé doloženo panské sídlo
  • po r. 1582 - zaniklo

  Owner

  • pol. 14. st. - vladyka Bedřich
  • r. 1432 - vladyka Jan
  • r. 1470 - Jan Buben ze Všebořic
  • poč. 16. st. - Jan a Mikuláš Světečtí z Černčic
  • do r. 1538 - Jan Světecký z Čenčic
  • od r. 1538 - Děpold z Lobkovic
  • do r. 1559 - Kryštof z Lobkovic
  • od r. 1559 - Purkart Kaplíř ze Sulevic
  • do r. 1582 - Jiří Kaplíř ze Sulevic
  • od r. 1582 - Jan z Lobkovic

  Books

  • kolektiv autorů; Encyklopedie českých tvrzí; 1. díl; 1998; s. 8-9
  • Šafránek Josef M.; Soupis hradů, tvrzí a zámků v Českých zemích; I.; 1991-1993; s. 5

  Pictures

  • Feudální sídlo : Bedřichův Světec, mladší sídlo

   nelze obrazově doložit

Number of the records: 1  
Record „Feudal residence : Bedřichův Světec, mladší sídlo“ updated: