Number of the records: 1  

Feudal residence : Bedřichův Světec, starší sídlo

 1. Other titlesSvětec
  Monument type feudální sídlo
  Monument state památka neexistuje
  Accessibility lokalita volně přístupná
  DescriptonPanské sídlo stávalo uprostřed obce severozápadně od kostela sv. Jakuba.
  Part of city
  Bedřichův Světec (Bělušice)Bělušice
  District
  Most
  County
  Ústecký kraj
  Country
  Czechia
  On map
  Česko - turistický atlas, 2006 . 24C
  On map
  11 km jihovýchodně od Mostu

  Building progress

  • pol. 13. st. - předpoklad existence panského sídla
  • poč. 14. st. - patrně zaniklo

  Owner

  • r. 1238 - vladyka Ahník (Ahně, Hagen) ze Světce
  • r. 1240 - vladykové Bojslav s Vítem
  • r. 1254 - vladyka Tomáš
  • konec 13. st. - vladyka Jan
  • pol. 14. st. - vladyka Bedřich
  • r. 1432 - vladyka Jan
  • r. 1470 - Jan Buben ze Všebořic
  • poč. 16. st. - Jan a Mikuláš Světečtí z Černčic
  • do r. 1538 - Jan Světecký z Čenčic
  • od r. 1538 - Děpold z Lobkovic
  • do r. 1559 - Kryštof z Lobkovic
  • od r. 1559 - Purkart Kaplíř ze Sulevic
  • do r. 1582 - Jiří Kaplíř ze Sulevic
  • od r. 1582 - Jan z Lobkovic

  Books

  • kolektiv autorů; Encyklopedie českých tvrzí; 1. díl; 1998; s. 8-9
  • Kolektiv autorů; Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku; III; 1984; s. 22-23
  • Šafránek Josef M.; Soupis hradů, letohrádků, paláců, tvrzí a zámků v českých zemích; I.; 1995; s. 12
  Keywords
  archeologie

  Note

  • 1976 - 1987 - proveden archeologický průzkum okolí románského kostela

  Pictures

  • Feudální sídlo : Bedřichův Světec, starší sídlo

   žádost o pomoc

Number of the records: 1  
Record „Feudal residence : Bedřichův Světec, starší sídlo“ updated: