Number of the records: 1  

Chateau : Kristiánov, panský dům

 1. Monument type zámek
  Monument state terénní stopy
  Accessibility lokalita volně přístupná
  DescriptonKomplex budov s panským domem (roubený, dvoukřídlý patrový objekt) zanikl při požáru založeným před okupací ze strategických důvodů vojskem.
  Infojen základní encyklopedické zpracování - neprošlo korekturou
  Village
  Kristiánov (zaniklá obec)
  District
  Jablonec nad Nisou
  County
  Liberecký kraj
  Country
  Czechia
  On map
  10,5 km severovýchodně od Liberce
  3,5 km severozápadně od Josefova Dolu

  Building progress

  • r. 1775 - vystavěn panský dům
  • před r. 1780 - zřízena kaple zasvěcená Panně Marii
  • r. 1801 - při přestavbě průčelí osazeno hodinami
  • 20. léta 19. st. - pořízeny sluneční hodiny
  • r. 1836 - zaveden vodovod
  • po r. 1859 - postaveny stáje
  • r. 1890 - komplex prodán
  • X. 1938 - podpálen vojáky

  Owner

  • 18. st. - panství Kristiána Clam-Gallase
  • r. 1775 - Johan Leopold Riedel
  • 1775 - 1890 - rodina Riedelů
  • r. 1844 - Carl Josef Riedel
  • do r. 1890 - Leopold Riedel
  • od r. 1890 - frýdlantské panství
  • do r. 1938 - komplex využíván pro letní dívčí školu

  Books

  • Poche Emanuel; Umělecké památky Čech; 1. díl; 1977; s. 40
  • Kolektiv autorů; Umělecké památky Čech; 1957; s. 20
  • Šafránek Josef M.; Soupis hradů, letohrádků, paláců, tvrzí a zámků v českých zemích; III.; 1996; s. 67

  Note

  • Kaple byla osazena vzácnými varhany, vyrobenými Leopoldem Spieglem (Praha, 1713).
  • r. 1790 - kaple byla vyzdobena barokním vítkovickým oltářem
  • 7. 8. 1887 - požár, který zcela zničil přilehlou sklárnu jen zázrakem ušetřil objekt panského domu
  • r. 1890 - komplex prodán
  • do r. 1938 - komplex využíván pro letní dívčí školu

  Pictures

  • Zámek : Kristiánov, panský dům

   model zámečku - foto z r. 1995

  • Zámek : Kristiánov, panský dům

   model zámečku - foto z r. 1995

  • Zámek : Kristiánov, panský dům

   pohled od jihozápadu na místo, kde stával zámeček - foto z 21. 7. 2007

  • Zámek : Kristiánov, panský dům

   pohled od západu na místo, kde stával zámeček - foto z 21. 7. 2007

  • Zámek : Kristiánov, panský dům

   pohled od jihovýchodu na místo, kde stával zámeček - foto z 21. 7. 2007

  • Zámek : Kristiánov, panský dům

   pohled do míst, kde stával zámeček - foto z 21. 7. 2007

  • Zámek : Kristiánov, panský dům

   pohled do míst, kde stával zámeček - foto z 21. 7. 2007

  • Zámek : Kristiánov, panský dům

   pohled do míst, kde stával zámeček - foto z 21. 7. 2007

  • Zámek : Kristiánov, panský dům

   pohled do míst, kde stával zámeček - foto z 21. 7. 2007

  • Zámek : Kristiánov, panský dům

   pohled do míst, kde stával zámeček - foto z 21. 7. 2007

  • Zámek : Kristiánov, panský dům

   pohled do míst, kde stával zámeček - foto z 21. 7. 2007

  • Zámek : Kristiánov, panský dům

   pohled do míst, kde stával zámeček - foto z 21. 7. 2007

  • Zámek : Kristiánov, panský dům

   pohled do míst, kde stával zámeček - foto z 21. 7. 2007

  • Zámek : Kristiánov, panský dům

   pohled do míst, kde stávala sklárna - foto z 21. 7. 2007

  • Zámek : Kristiánov, panský dům

   pohled do míst, kde stávala sklárna - foto z 21. 7. 2007

  • Zámek : Kristiánov, panský dům

   detail klenby sklepní prostory sklárny - foto z 21. 7. 2007

Number of the records: 1  
Record „Chateau : Kristiánov, panský dům“ updated: