Number of the records: 1  

Chateau : Bečváry, starý zámek

 1. Monument type zámek
  Monument state stojící památka
  Accessibility nepřístupná památka
  Classification kulturní památka
  DescriptonV místech zpustlé tvrze, která asi značně utrpěla za třicetileté války, byl postaven barokní zámek, následně byl rozšířen o zámeckou kapli sv. Michaela a o východní rokokové křídlo se zahradním průčelím, současně byla upravena zahrada s parkem. Jedná se o patrový čtyřkřídlý objekt s arkádovým nádvořím a mansardovou střechou a monumentálním zahradním průčelím s dvoupatrovým rizalitem s terasou a bočními schodišti, stojící v parku uprostřed obce.
  Village
  Bečváry, čp. 1
  District
  Kolín
  County
  Středočeský kraj
  Country
  Czechia
  On map
  Česko - turistický atlas, 2006 . 70D
  Mapa kulturních památek středočeského kraje, 1984
  Hrady a zámky české republiky, 1996 . B4
  On map
  12 km jihozápadně od Kolína

  Building progress

  • konec 16. st. - předpokládaný vznik tvrze
  • r. 1603 - poprvé doložena
  • třicetiletá válka - utrpěla častými pobyty vojsk
  • r. 1734 - uváděna jako stodola
  • 1745-1763 - postaven pozdně barokní zámek
  • 1766-1776 - rozšířen rokokově (arch. Jan Josef Wirch, Ignác Palliardi)
  • kolem r. 1770 - sochy na venkovním schodišti (Ignác František Platzer)
  • r. 1774 - nástěnné malby v hlavním sále (Josef Hager a Josef Redelmayer)
  • kolem r. 1800 - rozšířen park
  • po r. 1883 - interiéry zpustly a částečně byly zazděny nádvorní arkády
  • 60.-80. léta 20. st. - rekonstruován
  • po r. 2000 - odborně restaurován

  Owner

  • r. 1265 - Horyna z Bečvár
  • do r. 1564 - Smil Myška ze Žlunic
  • 1564 - 1591 - Karel Časta Myška ze Žlunic
  • 1591 - 1627 - Jaroslav Myška
  • 1627 - 1635 - Jan Oktavián Kinský ze Vchynic
  • 1635 - 1667 - Václav Michna z Vacínova
  • do r. 1738 - Karel Jáchym Breda
  • 1738 - 1763 - Jiří Hillebrandt z Prandau
  • r. 1763 - císařský majetek
  • 1763 - 1776 - generál Laudon, Ernest Gideon von
  • 1776 - 1824 Česká královská komora
  • od r. 1780 - arcivévoda Karel Ludvík
  • od r. 1824 - Martin Liška (měšťan)
  • do r. 1883 - František Liška
  • 1883 - 1924 - Klára Frengelová
  • 1924 - 1945 - dědicové Kláry Frengelové
  • od r. 1945 - stát (depozitář Ústředního archivu ČSAV)
  • od r. 2000 - soukromý majitel (muzikant Robert Kodym)

  Books

  • Kolektiv autorů; ABC kulturních památek Československa; 1985; s. 35
  • Syrový Bohuslav; Architektura - svědectví dob, přehled vývoje stavitelství a architektury; 1974; s. 335
  • Kolektiv autorů; Hrady a zámky v Čechách; 1986; s. 20, 56
  • Kolektiv autorů; Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku; VI; 1989; s. 37-38
  • Kolektiv autorů; Mapa kulturních památek ČSSR; 1976; s. 55
  • Poche Emanuel; Umělecké památky Čech; 1. díl; 1977; s. 38, 39
  • Kolektiv autorů; Umělecké památky Čech; 1957; s. 20
  • Šafránek Josef M.; Soupis hradů, letohrádků, paláců, tvrzí a zámků v českých zemích; I.; 1995; s. 12
  • Vlček Pavel; Encyklopedie českých zámků; 1994; s. 124-125
  • Úlovec Jiří; Zaniklé hrady, zámky a tvrze Čech; 2001; s. 19-20
  • kolektiv autorů; Seznam nejohroženějších a nevyužívaných nemovitých památek v České republice; 2003
  • Wirth Zdeněk; Státní hrady a zámky; 1955; obr. 32-35 ; s. 277
  • Hosnedl Jiří; Lexikon turistických zajímavostí A - Z; Průvodce na cesty; 1990; s. 15
  • Kolektiv autorů; Malá československá encyklopedie; I; 1984; s. 389
  • Herout Jaroslav; Staletí kolem nás; 1981; s. V/4
  • kolektiv autorů; Ottova encyklopedie A-Ž; 2019; s. 544
  Keywords
  konfiskace * královský majetek * třicetiletá válka * válka * barok * rokoko * park * zahrada * kaple * arkáda
  Related persons
  Leopold I., 9. 6. 1640 - 5. 5. 1705 Marie, Terezie, 13. 5. 1717 - 29. 11. 1780 Hager, Josef Palliardi, Ignác Jan Nep. Platzer, Ignác František Wirch, Jan Josef
  Related families
  Habsburkové
  www
  http://monumnet.npu.cz/monumnet.php
  Links to another records
  (1) - Films
  (1) - Other literature about monument

  Note

  • r. 1667 - jako odúmrť připadly Bečváry císaři Leopoldovi I.
  • r. 1775 - bečvárští poddaní se aktivně účastnili nevolnického povstání
  • r. 1945 - majetek konfiskován
  • r. 1966 - objekt prohlášen za kulturní památku
  • konec 20. st. - objekt restituován

  Pictures

  • Zámek : Bečváry, starý zámek

   západní vstupní zámecké průčelí - foto z 13. 12. 2008

  • Zámek : Bečváry, starý zámek

   pohled na zámek - foto z r. 1949

  • Zámek : Bečváry, starý zámek

   pohled od zámku na původní vstup do areálu statku - foto z 13. 12. 2008

  • Zámek : Bečváry, starý zámek

   původní vstupní brána do areálu statku, pohled od zámku - foto z 13. 12. 2008

  • Zámek : Bečváry, starý zámek

   původní vstupní brána do areálu statku, pohled od západu - foto z 13. 12. 2008

  • Zámek : Bečváry, starý zámek

   detail výzdoby vstupní brány - foto z 13. 12. 2008

  • Zámek : Bečváry, starý zámek

   detail výzdoby vstupní brány - foto z 13. 12. 2008

  • Zámek : Bečváry, starý zámek

   pohled na zámek od západu - foto z 13. 12. 2008

  • Zámek : Bečváry, starý zámek

   detail vstupu do zámku - foto z 13. 12. 2008

  • Zámek : Bečváry, starý zámek

   pohled na zámek od jihozápadu - foto z 13. 12. 2008

  • Zámek : Bečváry, starý zámek

   jihozápadní nároží zámku - foto z 13. 12. 2008

  • Zámek : Bečváry, starý zámek

   jižní zámecké průčelí - foto z 13. 12. 2008

  • Zámek : Bečváry, starý zámek

   jižní zámecké průčelí spolu s parkem - foto z 13. 12. 2008

  • Zámek : Bečváry, starý zámek

   pohled do zámeckého parku od západu - foto z 13. 12. 2008

  • Zámek : Bečváry, starý zámek

   pohled na zámek od severozápadu - foto z 13. 12. 2008

  • Zámek : Bečváry, starý zámek

   pohled na zámek od severu - foto z 13. 12. 2008

  • Zámek : Bečváry, starý zámek

   pohled na zámek od severovýchodu - foto z 13. 12. 2008

  • Zámek : Bečváry, starý zámek

   pohled na zámek od severovýchodu - foto z 13. 12. 2008

Number of the records: 1  
Record „Chateau : Bečváry, starý zámek“ updated: