Number of the records: 1  

Fort : Bašť

 1. Monument type tvrz
  Monument state památka neexistuje
  Accessibility poloha neznámá
  Classification kulturní památka
  DescriptonNejstarší dějiny vsi jsou shodné s dějinami Baštěku. Literatura uvádí tvrz jako zaniklou beze stopy.
Village
Bašť
District
Praha-východ
County
Středočeský kraj
Country
Czechia
On map
Česko - turistický atlas, 2006 . 46D
On map
15 km severně od Prahy
1,5 km severozápadně od Líbeznic

Building progress

 • r. 1407 - doložena tvrz
 • přelom 16. a 17. st. - vystavěna nová tvrz (podle A. Sedláčka)
 • 1. pol. 17. st. - zanikla

Owner

 • r. 1360 - zlatník Frovin
 • do r. 1396 - Aleš Škopek z Dubé
 • 1396 - 1407 - klášter na Karlově
 • od r. 1407 - pražan Kašpar Čort
 • - kramář Kříž
 • 1434 - 1476 - rod Baštských z Lerojid
 • - Ladislav Popel z Lobkovic
 • - pražský kapitula
 • od r. 1595 - Kateřina Smolíková z Harasova

Books

 • Holec František; Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku; VII; 1988; s. 114
 • Šafránek Josef M.; Soupis hradů, letohrádků, paláců, tvrzí a zámků v českých zemích; I.; 1995; s. 11
Links to another records
(1) - Other literature about monument
Pictures
 • Tvrz : Bašť - nelze obrazově doložit

  nelze obrazově doložit