Number of the records: 1  

Fort : Bařice

 1. Monument type tvrz
  Monument state nepatrné zbytky
  Accessibility lokalita volně přístupná
  DescriptonTvrz, ze které se zachovaly jen zbytky jejích základů, stávala nad obcí v místech zvaných Rybníček.
  Village
  Bařice
  District
  Kroměříž
  County
  Zlínský kraj
  Country
  Czechia
  On map
  6 km jihovýchodně od Kroměříže

  Building progress

  • r. 1389 - předpoklad existence vladyckého sídla
  • r. 1453 - poprvé doložena tvrz
  • po r. 1545 - patrně zanikla
  • 1573 - 1590 - uváděna jako pustá
  • r. 1872 - zbytků zdiva tvrze použito při stavbě silnice

  Owner

  • r. 1220 - velehradský klášter
  • r. 1389 - olomoucké biskupství (leník Jiří Mazanec z Bařic)

  Books

  • Kolektiv autorů; Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku; II; 1983; s. 22
  • Šafránek Josef M.; Soupis hradů, letohrádků, paláců, tvrzí a zámků v českých zemích; I.; 1995; s. 10
  • Nekuda Vladimír; Hrádky a tvrze na Moravě; 1981; s. 68

  Pictures

  • Tvrz : Bařice

   žádost o pomoc