Number of the records: 1  

Chateau : Barchůvek

 1. Other titlesMalý Barchov
  Monument type zámek
  Monument state památka neexistuje
  DescriptonJednalo se o patrový obdélný objekt se středním rizalitem a věžičkou, s mansardovou, značně přesahující, střechou a s kaplí sv. Anny. Stával v místech secesní vily. Lad. Svoboda předpokládá, že se zřejmě jednalo skutečně jen o upravenou pozdně renesanční tvrz, která byla doposud uváděna v liteřatuře samostatně.
  Part of city
  Barchůvek (Měník)Měník
  District
  Hradec Králové
  County
  Královehradecký kraj
  Country
  Czechia
  On map
  Česko - turistický atlas, 2006 . 50C
  On map
  8 km severovýchodně od Chlumce nad Cidlinou
  1,5 km severozápadně od Barchova

  Building progress

  • r. 1690 - postaven raně barokní zámeček
  • r. 1911 - zbořen

  Owner

  • r. 1595 - Šťastný Panský ze Střezetic
  • r. 1690 - Jan Jindřich Vančura z Řehnic
  • do r. 1774 - Vančurové z Řehnic
  • od r. 1774 - Anna z Ehrenbergu
  • do r. 1859 - Jan hrabě Thun-Hohenstein
  • 1859 - 1875 - manželé Urbanovi
  • od r. 1875 - rodina Fišerů

  Books

  • kolektiv autorů; Encyklopedie českých tvrzí; 1. díl; 1998; s. 6
  • Kolektiv autorů; Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku; VI; 1989; s. 36
  • Poche Emanuel; Umělecké památky Čech; 1. díl; 1977; s. 33-34
  • Šafránek Josef M.; Soupis hradů, letohrádků, paláců, tvrzí a zámků v českých zemích; I.; 1995; s. 10
  • Kolektiv autorů; Umělecké památky Čech; 1957
  • Šafránek Josef M.; Soupis hradů, tvrzí a zámků v Českých zemích; I.; 1991-1993; s. 3
  Links to another records
  (1) - Other literature about monument

  Note

  • Obrazy ze zámecké kaple (O. Maywald) byly přeneseny do kostela v Mlékosrbech.
  • V místech původního zámku byla postavena moderní secesní vila.

  Pictures

  • Zámek : Barchůvek

   jižní průčelí (kolem 1900) - kresba podle předlohy: Josef Šafránek st.

Number of the records: 1  
Record „Chateau : Barchůvek“ updated: