Number of the records: 1  

Chateau : Barchov

 1. Other titlesVelký Barchov
  Monument type zámek
  Monument state stojící památka
  Accessibility nepřístupná památka
  Classification kulturní památka
  DescriptonJedná se o obdélný patrový objekt se středním dvoupatrovým rizalitem a s užšími křídly na koncích a s osmibokou věžičkou na střeše, stojící v parku na severním okraji obce. Ve východní části je umístěna čtvercová kaple sv. Jana Nepomuckého.
  Village
  Barchov, čp. 1
  District
  Hradec Králové
  County
  Královehradecký kraj
  Country
  Czechia
  On map
  Česko - turistický atlas, 2006 . 50D
  On map
  10 km severovýchodně od Chlumce nad Cidlinou
  7,5 km jihovýchodně od Nového Bydžova

  Building progress

  • r. 1737 - postaven barokní zámek (stavitel z okruhu Františka Maxmiliána Kaňky)
  • r. 1761 - zámecká kaple vyzdobená freskami na plackových klenbách (Ferdinand Brendel)
  • r. 1775 - interiér zámku poničen vzbouřenými sedláky
  • 3. třetina 20. st. - objekt opraven
  • r. 2003 - objekt v havarijním stavu

  Owner

  • r. 1737 - Kryštof Voračický z Paběnic
  • pol. 18. st. - Libštejnští z Kolovrat
  • r. 1775 - Josef Bartoloměj z Vlkanova
  • od r. 1840 - Harrachové
  • 1911 - 1919 - Pozemková banka v Praze
  • r. 1919 - rodina Picků
  • do 70. let 20. st. - ČSSR (Státní statek v Chlumci nad Cidlinou)
  • 80. léta 20. st. - ČSSR (ONV Hradec Králové - depozitář okresního archivu)
  • r. 2003 - soukromý majetek

  Books

  • Kolektiv autorů; Hrady a zámky v Čechách; 1986; s. 55
  • Kolektiv autorů; Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku; VI; 1989; s. 35, 36
  • Kolektiv autorů; Umělecké památky Čech; 1957; s. 18
  • Poche Emanuel; Umělecké památky Čech; 1. díl; 1977; s. 33
  • Šafránek Josef M.; Soupis hradů, letohrádků, paláců, tvrzí a zámků v českých zemích; I.; 1995; s. 10
  • Vlček Pavel; Encyklopedie českých zámků; 1994; s. 123
  • kolektiv autorů; Seznam nejohroženějších a nevyužívaných nemovitých památek v České republice; 2003
  Keywords
  barok * kaple * park
  Related persons
  Kaňka, František Maxmilián, 1674-1766
  Links to another records
  (1) - Other literature about monument

  Note

  • r. 1964 - objekt prohlášen za kulturní památku

  Pictures

  • Zámek : Barchov

   pohled na zámek od jihu - foto z 31. 10. 2015 (převzato: Michaela Hanušová)

  • Zámek : Barchov

   zámek, východní průčelí - převzato: 'kolektiv, Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku VI., Praha 1989, s. 35 (foto J. Fiedler)'

Number of the records: 1  
Record „Chateau : Barchov“ updated: