Number of the records: 1  

Castle : Bánov

 1. Other titlesHrad
  Monument type hrad
  Monument state zřícenina
  Accessibility lokalita volně přístupná
  DescriptonArcheologické nálezy dokládají existenci nejen středověkého opevněného sídla, ale byly nalezeny i zbytky pravěkého osídlení. Stával na návrší zvaném Hrad v sousedství kostela.
  Village
  Bánov
  District
  Uherské Hradiště
  County
  Zlínský kraj
  Country
  Czechia
  On map
  Česko - turistický atlas, 2006 . 148E
  On map
  Vizovická vrchovina
  6 km jihovýchodně od Uherského Brodu
  8 km jihozápadně od Bojkovic

  Building progress

  • 12. st. - předpoklad existence opevněného sídla
  • 2. pol. 13. st. - předpokládaný vznik hradu
  • r. 1294 - poprvé doložen
  • husitské války - patrně pobořen
  • 60. - 70. léta 15. st. - dokonána zkáza hradu
  • r. 1481 - uváděn v rozvalinách
  • r. 1488 - uváděn jako pustý

  Owner

  • 1294 - 1339 - Oldřich z Hradce (z rodu Vítkovců)
  • kolem r. 1315 - Matouš Čák (uherský velmož)
  • 1339 - 1464 - královský majetek
  • od r. 1464 - Cimburkové
  • 2. pol. 16. st. - Tetourové z Tetova
  • od r. 1689 - Kounicové

  Books

  • Kolektiv autorů; Hrady a zámky na Moravě; 1987; s. 24
  • Kuča Karel; Města a městečka v Čechách, na Moravě a ve Slezsku; I. díl; 1996; s. 50-51
  • Nekuda Vladimír; Hrádky a tvrze na Moravě; 1981; s. 67
  • Samek Bohumil; Umělecké památky Moravy a Slezska; 1. díl; 1994; s. 30-31
  • Šafránek Josef M.; Soupis hradů, letohrádků, paláců, tvrzí a zámků v českých zemích; I.; 1995; s. 10
  • Kolektiv autorů; Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku; I; 1981; s. 29
  • Šafránek Josef M.; Soupis hradů, tvrzí a zámků v Českých zemích; I.; 1991-1993; s. 3

  Note

  • poč. 14. st. - hrad dočasně obsazen Matúšem Trenčianským
  • r. 1339 - Jan Lucemburský začlenil hrad do obranného systému proti útokům z Uher

  Pictures

  • Hrad : Bánov

   žádost o pomoc

Number of the records: 1  
Record „Castle : Bánov“ updated:

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.