Number of the records: 1  

Fort : Balkova Lhota

 1. Other titlesVčeláková Lhota ; Čeláková Lhota
  Monument type tvrz
  Monument state neexistuje
  DescriptonJednalo se o malou tvrz s dřevěným patrem chráněnou dvěma rybníky a příkopem. Příkop byl později zavezen, rybník na severní straně zrušen a objekt, v němž se dochovaly obvodové zdi původní tvrze, stržen a nahrazen novostavbou.
  Village
  Balkova Lhota, čp. 6
  District
  Tábor
  County
  Jihočeský kraj
  Country
  Czechia
  On map
  Česko - turistický atlas, 2006 . 115A, C
  On map
  5,5 km severozápadně od Tábora
  5 km jihozápadně od Chotovin

  Building progress

  • 16. st. - postavena tvrz
  • r. 1587 - poprvé doložena
  • kolem r. 1820 - vichr strhl dřevěné patro, poté přestavěna na vesnický domek
  • po r. 1990 - objekt stržen

  Owner

  • poč. 16. st. - svobodnický rod Kršňáků z Božetína
  • r. 1523 - Martin Kršňák ze Lhoty
  • r. 1523 - Petr Kršňák ze Lhoty
  • od r. 1587 - město Tábor
  • 17. st. - svobodníci Balkové
  • r. 1614 - Jan a Pavel Balkové

  Books

  • Koblasa Pavel; Panská sídla jižních Čech; 433 hradů, zámků a tvrzí; 2003; s. 190
  • Kolektiv autorů; Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku; V; 1986; s. 17
  • Poche Emanuel; Umělecké památky Čech; 1. díl; 1977; s. 32
  • Šafránek Josef M.; Soupis hradů, letohrádků, paláců, tvrzí a zámků v českých zemích; I.; 1995; s. 9
  • Úlovec Jiří; Zaniklé hrady, zámky a tvrze Čech; 2001; s.18-19
  Links to another records
  (1) - Other literature about monument

  Note

  • 90. léta 20. st. - místo, kde stávala tvrz, bylo zastavěno

  Pictures

  • Tvrz : Balkova Lhota

   západní průčelí domu se zbytky tvrze - kresba podle fotografie z 30. let 20. st.: Josef Šafránek st.

Number of the records: 1  
Record „Fort : Balkova Lhota“ updated: