Number of the records: 1  

Fort : Balkova Lhota

 1. Other titlesVčeláková Lhota ; Čeláková Lhota
  Monument type tvrz
  Monument state neexistuje
  DescriptonJednalo se o malou tvrz s dřevěným patrem chráněnou dvěma rybníky a příkopem. Příkop byl později zavezen, rybník na severní straně zrušen a objekt, v němž se dochovaly obvodové zdi původní tvrze, stržen a nahrazen novostavbou.
Village
Balkova Lhota, čp. 6
District
Tábor
County
Jihočeský kraj
Country
Czechia
On map
Česko - turistický atlas, 2006 . 115A, C
On map
5,5 km severozápadně od Tábora
5 km jihozápadně od Chotovin

Building progress

 • 16. st. - postavena tvrz
 • r. 1587 - poprvé doložena
 • kolem r. 1820 - vichr strhl dřevěné patro, poté přestavěna na vesnický domek
 • po r. 1990 - objekt stržen

Owner

 • poč. 16. st. - svobodnický rod Kršňáků z Božetína
 • r. 1523 - Martin Kršňák ze Lhoty
 • r. 1523 - Petr Kršňák ze Lhoty
 • od r. 1587 - město Tábor
 • 17. st. - svobodníci Balkové
 • r. 1614 - Jan a Pavel Balkové

Books

 • Koblasa Pavel; Panská sídla jižních Čech; 433 hradů, zámků a tvrzí; 2003; s. 190
 • Kolektiv autorů; Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku; V; 1986; s. 17
 • Poche Emanuel; Umělecké památky Čech; 1. díl; 1977; s. 32
 • Šafránek Josef M.; Soupis hradů, letohrádků, paláců, tvrzí a zámků v českých zemích; I.; 1995; s. 9
 • Úlovec Jiří; Zaniklé hrady, zámky a tvrze Čech; 2001; s.18-19
Links to another records
(1) - Other literature about monument
Note
 • 90. léta 20. st. - místo, kde stávala tvrz, bylo zastavěno
 • Pictures
 • Tvrz : Balkova Lhota - západní průčelí domu se zbytky tvrze - kresba podle fotografie z 30. let 20. st.: Josef Šafránek st.

  západní průčelí domu se zbytky tvrze - kresba podle fotografie z 30. let 20. st.: Josef Šafránek st.