Number of the records: 1  

Chateau : Aš, zámek I.

 1. Monument type zámek
  Monument state památka neexistuje
  DescriptonZámek v severovýchodní části města v tzv. Niklasbergu vystřídal během své existence několik majitelů. Jednalo se o jednoduché patrové hrázděné budovy. Zbořen byl zámek poté co zcela vyhořel. V místech, kde stával, stojí dnes městské muzeum.
  Village
  , čp. 150
  District
  Cheb
  County
  Karlovarský kraj
  Country
  Czechia
  On map
  Smrčiny
  21 km severozápadně od Chebu

  Building progress

  • kolem r. 1534 - postaven zámek
  • poč. 18. st. - při přestavbě zřízena domácí kaple
  • r. 1814 - zcela zničen požárem, zbořen

  Owner

  • r. 1534 - Tomáš Dressel
  • do r. 1659 - Kryštof Adam a Josef Cedvicové (Zedwitzové)
  • od r. 1659 - Kašpar Brusch (chebský měšťan)
  • do r. 1689 - Jan Friedrich z Perglasu
  • 1689 - 1814 - Cedvicové (Zedwitzové)
  • 1689 - 1731 - Antonín Josef František Cedvic (Zedwitz)
  • od r. 1731 - Vilhelmína (provdaná Beustová) a Mariána (dcery Antonína)
  • do r. 1786 - Josef Adam Beust (syn Vilhelmíny)
  • od r. 1786 - Erdman Jan Zedwitz
  • - Jiří Erdman a Zikmund Zedwitzové (synové Erdmana Jana)

  Books

  • Kolektiv autorů; Hrady a zámky v Čechách; 1986; s. 54
  • Kolektiv autorů; Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku; IV; 1985; s. 26
  • Kuča Karel; Města a městečka v Čechách, na Moravě a ve Slezsku; I. díl; 1996; s. 40-47
  • Šafránek Josef M.; Soupis hradů, letohrádků, paláců, tvrzí a zámků v českých zemích; I.; 1995; s. 8
  • Úlovec Jiří; Zaniklé hrady, zámky a tvrze Čech; 2001; s. 16-17
  • Úlovec Jiří; Hrady, zámky a tvrze na Chebsku; 1998; s. 13-16
  • Hosnedl Jiří; Lexikon turistických zajímavostí A - Z; Průvodce na cesty; 1990; s. 11
  • Šafránek Josef M.; Soupis hradů, tvrzí a zámků v Českých zemích; I.; 1991-1993; s. 2

  Note

  • r. 1724 - kamenný reliéf Salva Guardia, symbolizující osvobození od povinnosti platit daně a vojenské ubytování (zasazen v rohu oplocení muzea)
  • r. 1780 - až z této doby je známa podoba zámku

  Pictures

  • Zámek : Aš, zámek I.

   pohled na zámek (konec 18. st.) - kresba podle předlohy: Josef M. Šafránek

Number of the records: 1  
Record „Chateau : Aš, zámek I.“ updated:

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.