Number of the records: 1  

Castle : Andělská Hora

 1. Other titlesEngelhaus ; Engelsburg ; Englburg ; Engelspurg ; Engspurg
  Monument type hrad
  Monument state zřícenina
  Accessibility lokalita volně přístupná
  Classification kulturní památka
  DescriptonZ původního gotického hradu se nic nezachovalo. Většina zbytků hradní architektury pochází z pozdně gotické přestavby (mimo jiné nové vnitřní opevnění a předhradí s bránami), jejíž podobu nenarušily ani renesanční úpravy. Po třicetileté válce, kdy byl hrad zpustošen, byl ještě částečně obyvatelný. Jeho konečnou zkázu zapříčinil až velký požár městečka, který přeskočil i na hrad a zcela jej zničil. Areál zříceniny, sestávající z dolního a horního hradu, se rozkládá na zdaleka viditelné čedičové homoli nad městečkem.

  Show on map Mapy.cz

  GPS: 50°12'20.933"N, 12°57'51.361"E

  Castle : Andělská Hora, Andělská Hora, , Česká republika. Castle : Andělská Hora
  Village
  Andělská Hora
  District
  Karlovy Vary
  County
  Karlovarský kraj
  Country
  Czechia
  On map
  Česko - turistický atlas, 2006 . 41C
  Hrady a zámky české republiky, 1996 . B1
  On map
  Slavkovský les
  8 km jihovýchodně od Karlových Varů
  GPS
  50°12'20.933"N, 12°57'51.361"E

  Building progress

  • konec 14. st. - postaven hrad
  • r. 1402 - poprvé doložen
  • r. 1430 - dobyt husity
  • 30. - 40. léta 15. st. - přestavěn
  • r. 1461 - upravován
  • r. 1469 - dobyt královským vojskem
  • po r. 1482 - upravován
  • přelom 15. a 16. st. - rozsáhlá pozdně gotická přestavba (podíl na ní Ergart Bauer)
  • pol. 16. st. - postaven renesanční palác
  • r. 1635 - obsazen, vydrancován, zpustošen a vypálen Švédy
  • od r. 1639 - opravován nouzově
  • r. 1681 - částečně obyvatelný
  • r. 1718 - hrad zcela vyhořel
  • 18. st. - zpustlý
  • r. 1899 - zřícenina zajištěna a upravena
  • kolem r. 1936 - konzervována

  Owner

  • konec 14. st. - páni z Rýzmburka
  • do r. 1403 - Boreš ml. z Oseka (z Rýzmburka)
  • 1402 - 1406 - Boreš Hrabě z Oseka (z Rýzmburka)
  • 1406 - 1414 - Oldřich Zajíc z Házmburka
  • 1414 - 1430 Česká královská komora
  • r. 1415 - královská komora (Janek Maleřík, loketský purkrabí)
  • 1430 - 1436 - Jakoubek z Vřesovic (husitský hejtman)
  • 1436 - 1437 - královská komora
  • 1436 - 1449 - Kašpar Šlik z Holíče (kancléř)
  • 1449 - 1461 - Matyáš Šlik
  • 1461 - 1463 - Zbyněk Zajíc z Házmburka
  • r. 1463 - Hynek, kníže münsterberský (syn Jiřího z Poděbrad)
  • 1463 - 1466 - Jan ze Štampachu (královský komorník)
  • 1466 - 1469 - Jindřich II. z Plavna (míšeňský purkrabí)
  • 1469 - 1482 - královský majetek
  • 1482 - 1519 - Jindřich III. z Plavna
  • 1519 - 1554 - Jindřich IV z Plavna (nejvyšší kancléř)
  • 1554 - 1565 - bratři Jindřich V. a Jindřich VI. z Plavna
  • 1565 - 1567 - Mikuláš Hasištejnský z Lobkovic
  • r. 1567 - Jindřich z Fictumu
  • 1567 - 1570 - poručníci dětí Jindřicha
  • od r. 1570 - Kašpar Colonna z Felsu
  • do r. 1594 - manželka Anna Karolina, roz. Šliková
  • 1594 - 1620 - bratři Bedřich (+1614) a Linhart Colonnovi z Felsu (+IV. 1620)
  • 1620 - 1621 - Kašpar Colonna z Felsu (syn Linharta Colonna)
  • 1621 - 1622 Česká královská komora
  • 1622 - 1734 - Černínové z Chudenic
  • 1622 - 1652 - Heřman Černín z Chudenic (císařský rada)
  • od r. 1652 - Humprecht Černín z Chudenic
  • 1734 - 1794 - Hartigové
  • od r. 1734 - Leopold Hartig
  • 1794 - 1810 - Jan Stiebar z Buttenhaimu
  • 1810 - 1829 - Antonín Hladík (pražský měšťan)
  • 1829 - 1863 - Vilém z Neubergu
  • 1863 - 1930 - Černínové-Morzinové z Chudenic
  • r. 1899 - hrabě Jaromír Černín z Chudenic
  • 1930 - 1945 - Leopold Šternberk
  • od r. 1945 - stát
  • r. 2008 - stát (Obecní úřad Andělská Hora)

  Books

  • Durdík Tomáš; Encyklopedie českých hradů; 1995; s. 51
  • Kolektiv autorů; Hrady a zámky v Čechách; 1986; s. 54
  • Kolektiv autorů; Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku; IV; 1985; s. 23-26
  • Kolektiv autorů; Mapa kulturních památek ČSSR; 1976; s. 53
  • Kolektiv autorů; Umělecké památky Čech; 1957; s. 15
  • Poche Emanuel; Umělecké památky Čech; 1. díl; 1977; s. 26-27
  • Kuča Karel; Města a městečka v Čechách, na Moravě a ve Slezsku; I. díl; 1996; s. 34-36
  • Šafránek Josef M.; Soupis hradů, letohrádků, paláců, tvrzí a zámků v českých zemích; I.; 1995; s. 7
  • Podhorský Marek; Toulavá kamera; 2005; s. 45
  • Šafránek Josef M.; Soupis hradů, tvrzí a zámků v Českých zemích; I.; 1991-1993; s. 2, 2a

  Note

  • do r. 1541 - nedaleko podhradí žila jako poustevnice sestra Jindřicha IV. z Plavna
  • poč. 17. st. - ve zdejší alchymistické dílně pracoval Jakob Tentzel
  • r. 1786 - J. W. Goethe zde oslavil své 37. narozeniny
  • r. 1621 - majetek zkonfiskován
  • r. 1964 - objekt prohlášen za kulturní památku

  Pictures

  • Hrad : Andělská Hora

   hradní palác, pohled od západu - foto z 15. 6. 2008

  • Hrad : Andělská Hora

   zřícenina hradu - kresba podle předlohy: Josef Šafránek st.

  • Hrad : Andělská Hora

   areál zříceniny - foto ze 70. let 20. st.

  • Hrad : Andělská Hora

   areál zříceniny - foto ze 70. let 20. st.

  • Hrad : Andělská Hora

   pohled na hrad od jihu - foto z 15. 6. 2008

  • Hrad : Andělská Hora

   pohled na hrad od jihozápadu - foto z 15. 6. 2008

  • Hrad : Andělská Hora

   info tabule pod schody vedoucími ke zřícenině - foto z 15. 6. 2008

  • Hrad : Andělská Hora

   přístup k 1. hradní bráně - foto z 15. 6. 2008

  • Hrad : Andělská Hora

   1. hradní brána - foto z 15. 6. 2008

  • Hrad : Andělská Hora

   zdivo navazující na 1. hradní bránu - foto z 15. 6. 2008

  • Hrad : Andělská Hora

   přístup k 2. hradní bráně - foto z 15. 6. 2008

  • Hrad : Andělská Hora

   torzo vstupní věže 2. hradní brány - foto z 15. 6. 2008

  • Hrad : Andělská Hora

   torzo vstupní věže 2. hradní brány - foto z 15. 6. 2008

  • Hrad : Andělská Hora

   střílna ve vstupní věži - foto z 15. 6. 2008

  • Hrad : Andělská Hora

   torzo vstupní věže 2. hradní brány, pohled od východu - foto z 15. 6. 2008

  • Hrad : Andělská Hora

   torzo vstupní věže 2. hradní brány, pohled od východu - foto z 15. 6. 2008

  • Hrad : Andělská Hora

   torzo vstupní věže 2. hradní brány, pohled od jihozápadu - foto z 15. 6. 2008

  • Hrad : Andělská Hora

   hradní studna (cisterna) - foto z 15. 6. 2008

  • Hrad : Andělská Hora

   hradní studna (cisterna) - foto z 15. 6. 2008

  • Hrad : Andělská Hora

   torzo východní obytná budova - foto z 15. 6. 2008

  • Hrad : Andělská Hora

   torzo východní obytná budova, pohled od 2. brány - foto z 15. 6. 2008

  • Hrad : Andělská Hora

   torzo východní obytná budova - foto z 15. 6. 2008

  • Hrad : Andělská Hora

   interiér východní obytné budovy - foto z 15. 6. 2008

  • Hrad : Andělská Hora

   interiér východní obytné budovy - foto z 15. 6. 2008

  • Hrad : Andělská Hora

   interiér východní obytné budovy - foto z 15. 6. 2008

  • Hrad : Andělská Hora

   interiér východní obytné budovy - foto z 15. 6. 2008

  • Hrad : Andělská Hora

   interiér východní obytné budovy - foto z 15. 6. 2008

  • Hrad : Andělská Hora

   interiér východní obytné budovy - foto z 15. 6. 2008

  • Hrad : Andělská Hora

   interiér východní obytné budovy - foto z 15. 6. 2008

  • Hrad : Andělská Hora

   areál zříceniny - foto z 15. 6. 2008

  • Hrad : Andělská Hora

   hradní palác, pohled od severovýchodu - foto z 15. 6. 2008

  • Hrad : Andělská Hora

   hradní palác - foto z 15. 6. 2008

  • Hrad : Andělská Hora

   hradní palác, pohled od východu - foto z 15. 6. 2008

  • Hrad : Andělská Hora

   hradní palác - foto z 15. 6. 2008

  • Hrad : Andělská Hora

   interiér hradního paláce - foto z 15. 6. 2008

  • Hrad : Andělská Hora

   torzo západní obytné budovy - foto z 15. 6. 2008

  • Hrad : Andělská Hora

   torzo západní obytné budovy - foto z 15. 6. 2008

  • Hrad : Andělská Hora

   detail ze západní obytné budovy - foto z 15. 6. 2008

  • Hrad : Andělská Hora

   letecký pohled na zříceninu od jihu - foto z 26. 2. 2010

  • Hrad : Andělská Hora

   letecký pohled na zříceninu od jihozápadu - foto z 26. 2. 2010

  • Hrad : Andělská Hora

   letecký pohled na zříceninu od jihovýchodu - foto z 26. 2. 2010

  • Hrad : Andělská Hora

   letecký pohled na zříceninu od východu - foto z 26. 2. 2010

  • Hrad : Andělská Hora

   letecký pohled na zříceninu od severu - foto z 26. 2. 2010

  • Hrad : Andělská Hora

   letecký pohled na zříceninu - foto z 26. 2. 2010

Show on map Mapy.cz

GPS: 50°12'20.933"N, 12°57'51.361"E

Castle : Andělská Hora, Andělská Hora, , Česká republika. Castle : Andělská Hora
Number of the records: 1  
Record „Castle : Andělská Hora“ updated:

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.