Number of the records: 1  

Feudal residence : Albrechtice

 1. Monument type feudální sídlo
  Monument state památka neexistuje
  Accessibility poloha neznámá
  Classification nezařazeno
  DescriptonDochovaná románská tribuna v kostelíku sv. Petra a Pavla umožňuje předpoklad existence raně feudálního sídla, které mohlo předcházet založení hradu Újezdce.
  Village
  Albrechtice nad Vltavou
  District
  Písek
  County
  Jihočeský kraj
  Country
  Czechia
  On map
  Česko - turistický atlas, 2006 . 135B
  On map
  Táborská pahorkatina
  9 km severozápadně od Týna nad Vltavou

  Books

  • Durdík Tomáš; Hrady, hrádky a tvrze na Písecku; 1995; s. 208-209
  • Kuča Karel; Města a městečka v Čechách, na Moravě a ve Slezsku; I. díl; 1996; s. 31-33
  • Šafránek Josef M.; Soupis hradů, letohrádků, paláců, tvrzí a zámků v českých zemích; VI.; 1997; s. 72

  Pictures

  • Feudální sídlo : Albrechtice

   nelze obrazově doložit

Number of the records: 1  
Record „Feudal residence : Albrechtice“ updated:

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.