Number of the records: 1  

Feudal residence : Albrechtice

 1. Monument type feudální sídlo
  Monument state památka neexistuje
  Accessibility poloha neznámá
  Classification nezařazeno
  DescriptonDochovaná románská tribuna v kostelíku sv. Petra a Pavla umožňuje předpoklad existence raně feudálního sídla, které mohlo předcházet založení hradu Újezdce.
Village
Albrechtice nad Vltavou
District
Písek
County
Jihočeský kraj
Country
Czechia
On map
Česko - turistický atlas, 2006 . 135B
On map
Táborská pahorkatina
9 km severozápadně od Týna nad Vltavou

Books

 • Durdík Tomáš; Hrady, hrádky a tvrze na Písecku; 1995; s. 208-209
 • Kuča Karel; Města a městečka v Čechách, na Moravě a ve Slezsku; I. díl; 1996; s. 31-33
 • Šafránek Josef M.; Soupis hradů, letohrádků, paláců, tvrzí a zámků v českých zemích; VI.; 1997; s. 72
Links to another records
(1) - Other literature about monument
Pictures
 • Feudální sídlo : Albrechtice - nelze obrazově doložit

  nelze obrazově doložit