Number of the records: 1  

Chateau : Ahníkov

 1. Monument type zámek
  Monument state památka neexistuje
  Accessibility nedostupná poloha
  Classification nezařazeno
  DescriptonTvrz, o které se neví kdy a kým byla postavena, byla přestavěna ve slohu saské renesance a později rozšířena o další objekt. Kolem zámku byl založen park s užitkovou zahradou. Při pozdějších přestavbách byly zazděny dvorní arkády. V případě hlavního objektu se jednalo o patrovou, dvoukřídlou budovu s třípatrovým věžovitým arkýřem v hlavním průčelím. Fasáda byla původně zdobena sgrafity. Cenný areál panských sídel soustředěný kolem nádvoří stával na východní straně obce v rozlehlém parku a byly v něm umístěny kanceláře správy spojených panství, později byty úředníků. Areál musel spolu s vesnicí ustoupit činnosti Severočeského hnědouhelného revíru.
  Part of city
  Ahníkov (zaniklá ves) (Málkov)
  District
  Chomutov
  County
  Ústecký kraj
  Country
  Czechia
  On map
  Významné památky Severočeského kraje, 1990
  Hrady a zámky české republiky, 1996 . B2

  Building progress

  • 14. st. - postavena tvrz
  • poč. 16. st. - přestavěna
  • kolem r. 1581 - rozšířena na renesanční zámek
  • 1615-1620 - přestavba dokončena
  • r. 1630 - založen park s užitkovou zahradou
  • 2. pol. 17. st. - přistavěno severní boční křídlo
  • 1. pol. 18. st. - upravován barokně
  • konec 18. st. - v parku postavena barokní kaplička
  • konec 19. st. - upravován
  • r. 1985 - zanikl

  Owner

  • konec 15. st. - Mikuláš Chlup
  • od r. 1531 - Petr Velemyský z Velemyšlevsi
  • r. 1567 - Vít z Hartenberka
  • r. 1581 - Linhart Steinbach ze Steinbachu (ze Štampachu)
  • do r. 1618 - Linhart ml. ze Štampachu
  • 1623 - 1791 Martinicové (rod)
  • r. 1623 - Jaroslav Bořita z Martinic
  • 1791 - 1840 - hrabata Firmiany
  • 1840 - 1880 - rod Wolkenstein-Trostburk
  • od r. 1880 - František Preidl
  • do r. 1945 - dědic Emanuel Karsche
  • 1945 - 1985 - stát (Státní statek)

  Books

  • Syrový Bohuslav; Architektura - svědectví dob, přehled vývoje stavitelství a architektury; 1974; s. 262
  • kolektiv autorů; Encyklopedie českých tvrzí; 1. díl; 1998; s. 1-2
  • Kolektiv autorů; Hrady a zámky v Čechách; 1986; s. 52
  • Kolektiv autorů; Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku; III; 1984; s. 21
  • Kolektiv autorů; Mapa kulturních památek ČSSR; 1976; s. 53
  • Kolektiv autorů; Umělecké památky Čech; 1957; s. 13
  • Poche Emanuel; Umělecké památky Čech; 1. díl; 1977; s. 23-24
  • Šafránek Josef M.; Soupis hradů, letohrádků, paláců, tvrzí a zámků v českých zemích; I.; 1995; s. 5
  • Vlček Pavel; Encyklopedie českých zámků; 1994; s. 119
  • Úlovec Jiří; Zaniklé hrady, zámky a tvrze Čech; 2001; s. 13-15
  • Poche Emanuel; Umělecké památky Čech; 4. díl; 1982; s. 450
  • Herout Jaroslav; Staletí kolem nás; 1981; s. IV/23
  • Šafránek Josef M.; Soupis hradů, tvrzí a zámků v Českých zemích; I.; 1991-1993; s. 1

  Note

  • r. 1581 - Rudolf II. propustil majitele z manství
  • po r. 1618 - majetek konfiskován
  • r. 1963 - objekt prohlášen kulturní památkou
  • r. 1985 - zrušeno prohlášení o kulturní památce

  Pictures

  • Zámek : Ahníkov

   pohled na východní průčelí mladší tvrze (1977) - kresba podle předlohy: Josef Šafránek st.

  • Zámek : Ahníkov

   severovýchodní nároží starší tvrze (1981) - kresba podle předlohy: Josef Šafránek st.

Number of the records: 1  
Record „Chateau : Ahníkov“ updated:

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.