Nalezeno záznamů: 5  
Váš dotaz: Autor-kód záznamu + druh.dok = "^kcz_un_cat 0001567 250q^"

Památky, státnici, rody, klíčová slova

  1. PopisPřímí učedníci Kristovi, od 4. st. zobrazováni jako sbor dvanácti nebo třinácti mužů zprvu bezvousých, později od středověku vousatých starců v neurčitých biblických úborech. Z povšechných atributů svitku nebo knihy se vyhranily během středověku další individuální přívlastky jednotlivých apoštolů. Ve scéně Poslední večeře nebo Seslání Ducha sv. jsou apoštolové zobrazováni bez atributů.
  2. PopisApoštolové Matouš, Marek, Lukáš a Jan podle nichž nesou názvy čtyři evangelia Nového zákona. Zobrazováni s atributy anděla, okřídleného lva, dobytčete a orla. Samotné atributy se stávají symboly evangelistů např. na kazatelnách.
  3. PopisHnutí 1. čtvrtiny 20. st., vzniklé z odporu k naturalismu, impresionismu a postimpresionismu. Zdůrazňuje vnitřní, psychycké hnací síly tvorby a umělecké dílo chápe jako projev duše, nikoliv smyslů. Překonává vnějškovost a prožitkem i vcítění chce proniknout k podstatě reality přírody a lidského bytí. V tvarech i barvě stupňuje výraz (kontrastnost, dynamiku) až k deformaci. Stylizuje tvary, projevuje se lineárně, volí jednoduché prostředky, nelomené barvy, protiklady světla a stínu a hledá novou zákonitost výstavby díla. Expresionismus není slohový pojem a po stylové stránce představuje umělce různého stylového zaměření. Tendence expresionismu se uplatnily ve francouzském fauvismu.
  4. PopisSměr figurativní malby, grafiky a sochařství, vzniklý před r. 1955 téměř současně v USA a v Anglii a rozvinutý v 60. letech jako jedna z alternativ k nefigurativnímu projevu. Zobrazuje člověka zahrnutého prvky technické cicilizace, masových médií a standardního zboží často v prostředí velkoměsta nebo symbolizuje rozdíly mezi civilizací a volnou přírodou. pojetí bývá ironické, provokující, konstatující, poetizující. Má různé kořeny: vychází z hnutí dada, surrealismu, severoamerického realismu 30. let, inspiruje se starými obrázkovými seriály a meziválečnou koláží. První projevy Pop-Artu souvisejí s vlnou užité grafiky a ilustrací vědecko-fantastické literatury. Pop-Art těží z reklam, nových obrázkových seriálů (comics), jejichž motiv zvětšuje, využívá prvky reálných předmětů, odpadů nebo je zobrazuje a povyšuje na nové symboly. V Evropě se rozšířil vedle Anglie zejména ve Francii a v NSR, kde se vyostřil sociálněkriticky.
  5. Jinaktonetka
    PopisŽidle a křesla z ohýbaného dřeva.