Nalezeno záznamů: 12  
Váš dotaz: Autor-kód záznamu + druh.dok = "^kcz_un_cat 0001054 299z^"

Památky, státnici, rody, klíčová slova

 1. 1.

  Název Benešov nad Ploučnicí (Česko : dolní zámek)
  PramenyÚstřední seznam kulturních památek České republiky, NPÚ
  deník MF DNES, 17. února 2006, příloha D4
  Sedláček, August. Hrady, zámky a tvrze království Českého. 14. díl. Litoměřicko a Žatecko. Praha, 1923., s. 257
  Šimák, Josef. České dějiny. I/5. Praha, 1938.
  Anděl, Rudolf. Husitství v severních Čechách. Liberec, 1961.
  Průvodce Českou republikou II., s. 5
  Přehled restaurátorských prací za r. 1979, s. 95
  Hrady a zámky severočeského kraje
  Živý odkaz minulosti
  Hrady a zámky
  Hrady a zámky
  Hrady a zámky
  České středohoří
  Státní zámek Benešov nad Ploučnicí
  Zpřístupněné hrady a zámky a další vybrané památky v České republice
  Přehled restaurátorských prací za r. 1976, s. 57
  Přehled restaurátorských prací za r. 1982, s. 66
  Benešov nad Ploučnicí
  Severočeský kraj, Hrady a zámky
  Kulturní památky severních Čech
 2. 2.

  Název Benešov nad Ploučnicí (Česko : horní zámek)
  PramenyÚstřední seznam kulturních památek České republiky, NPÚ
  Sedláček, August. Hrady, zámky a tvrze království Českého. 14. díl. Litoměřicko a Žatecko. Praha, 1923., s. 257
  Šimák, Josef. České dějiny. I/5. Praha, 1938.
  Anděl, Rudolf. Husitství v severních Čechách. Liberec, 1961.
  Gabriel, František. Dodatek ke stavebně historickému průzkumu Horního zámku v Benešově nad Ploučnicí. In Průzkumy památek. Roč. 2, č. 1 (1995), s. 84-85.
  Průvodce Českou republikou II., s. 5
  Přehled restaurátorských prací za r. 1979, s. 95
  Hrady a zámky severočeského kraje
  Živý odkaz minulosti
  Hrady a zámky
  Hrady a zámky
  Hrady a zámky
  Kulturní památky severních Čech
  České středohoří
  Státní zámek Benešov nad Ploučnicí
  Zpřístupněné hrady a zámky a další vybrané památky v České republice
  Benešov nad Ploučnicí
  Severočeský kraj, Hrady a zámky
 3. 3.

  Název Bítov (Znojmo, Česko : hrad)
  PramenyÚstřední seznam kulturních památek České republiky, NPÚ
  Bartůšek A.; Bítov, státní hrad a okolí; 1957
  Eliáš J. O., Řeholka I., Paukert J.; Státní hrad Bítov; 1979
  týdeník Blesk pro ženy; roč. 2, č. 23, 6. června 2005, s. 33
  Bartůšek A.; K opravě a polychromii Madony z Bítova. In: Zprávy památkové péče č. 17; 1957, s. 208
  Sobotka J., Sejbal. J.; Palliardiho hradisko, výšinné sídliště z mladší doby hradištní datované mincemi. In: Časopis Moravského muzea v Brně; 1959, s. 79-98
  Menclová D.; Vliv husitských válek na pozdně gotickou fortifikační architekturu. In: Umění 9; 1961, s. 454-455, 461-462
  Novotný B.; Moravské úděly a jejich raně feudální centra v 11.-13. st. In: Archeologické rozhledy; 1975, s. 524-525
  Eliáš J. O.; Fridrich a Hynek Jankovští na hradě Bítově po Bílé hoře. In: Časopis Matice moravské; 1988, s. 99-116
  Plaček Miroslav; Hrady středního Podyjí. In: Archaeologie historica 17; 1992, s. 189-204
  neznámý autor; Archeologické výzkumy na hradě Bítov. In: Archaeologie historica 18; 1993, s. 199-209
  neznámý autor; Opevněná sídla na Moravě a ve Slezsku. In: Archaeologie historica 19; 1994, s. 121-151
  Průvodce Českou republikou II., s. 5, 135
  Oliva A.; Bítov na Moravě. In: Časopis turistů 58; 1946, s. 36-37
  Zobal K.; Vranovská přehrada a zájmy turistů. In: Časopis turistů 44; 1932, s. 37, 41, 45, 49, 52-54
  Zobal K.; Podyjí. In: Časopis turistů 45; 1933, s. 33-39, 41, 43
 4. 4.

  Název Bouzov (Česko : hrad)
  PramenyÚstřední seznam kulturních památek České republiky, NPÚ
  deník MF DNES. Čtvrtek 23. března 2006. XVII/70, s. 3
  deník ŠÍP PRAHA. Pátek 5. května 2006. roč. II/105, s. 10
  deník 24 hodin. Pondělí 15. května 2006. 93/2, s. 4
  deník SME. 3. 6. 2005. Príloha Hrady a zámky, s. 22
  Průvodce Českou republikou II., s. 5, 145
  Nad hrady a zámky
  Města, hrady a zámky
  Státní hrady a zámky I.
  Hrad Bouzov
  Kamenná minulost
  Hrady a zámky
  Ochránce kulturních památek
  Hrady a zámky v Čechách a na Moravě
  Severní Morava
  Hrady a zámky
  Hrady a zámky
  Muzea severomoravského kraje
  Hrady a zámky v Československu
  Kubíček J.; Údolí Třebůvky, krásný, ale zapomínaný kout severní Moravy. In: Časopis turistů 39; 1927, s. 70-75
  Časopis turistů (anotovaná bibliografie), s. 370, 371
  Bouzov
  Časopis turistů (anotovaná bibliografie) 2. část, s. 364, 369, 371
  kolektiv autorů; Různosti. In: Časopis turistů 51; 1939, s. 70-71
  Smyčka K.; Na severní Moravu. In: Časopis turistů 24; 1912, s. 185-191, 270-275, 339-344, 424-429, 521-528
  Teklý V.; Problémy záchrany hradních památek. In: Časopis turistů 57; 1945, s. 10-12
  Hrad Bouzov
  Hrady a zámky severomoravského kraje
  Zpřístupněné hrady a zámky a další vybrané památky v České republice
  Poklady minulosti
  Státní seznam nemovitých kulturních památek okr. Olomouc
  Cesta po českých hradech a zámcích
  Státní ústav památkové péče: Výroční zpráva 2000, s. 43
 5. 5.

  Název Bruntál (Česko : zámek)
  PramenyÚstřední seznam kulturních památek České republiky, NPÚ
  deník SME, 3. 6. 2005, Príloha Hrady a zámky, s. 24
 6. 6.

  Název Bučovice (Vyškov, Česko : zámek)
  PramenyÚstřední seznam kulturních památek České republiky, NPÚ
  Průvodce Českou republikou II., s. 5, 136
  Zpřístupněné hrady a zámky a další vybrané památky v České republice
  Toulky po hradech a zámcích Československa
  Letem českým světem I.
  Kamenná minulost
  Státní hrady a zámky
  Živý odkaz minulosti
  Zámek v Bučovicích
  Města, hrady a zámky
  Morava, umělecké památky
  Hrady a zámky v Čechách a na Moravě
  Centrální stavby české renesance
  Hrady a zámky
  Hrady a zámky
  Nad hrady a zámky
  Státní hrady a zámky I.
  Hrady a zámky jižní Moravy
  Jindřichův Hradec
  Státní zámek v Bučovicích
 7. 7.

  Název Buchlov (Česko : hrad)
  PramenyÚstřední seznam kulturních památek České republiky, NPÚ
  Vrla Radim, Kyncl Tomáš, Novotný Jiří; Dům s Tanečním sálem na Buchlově. In: Průzkumy památek 2/2006, s. 112-124
  Hrad Lukov. In.: Archaeologia historica 17; 1992
  Opevněná sídla na Moravě a ve Slezsku. In: Archaeologia historica 19; 1994
  deník SME, 3. 6. 2005, Príloha Hrady a zámky, s. 23
  Katka; 27/2011; s. 40
  Průvodce Českou republikou II., s. 5, 155
  Přehled restaurátorských prací za r. 1981, s. 98
  Přehled restaurátorských prací za r. 1982, s. 91
  Přehled restaurátorských prací za r. 1984, s. 120
  Státní hrad Buchlov a státní zámek Buchlovice
  Zpřístupněné hrady a zámky a další vybrané památky v České republice
  Pověsti o hradech
  Toulky po hradech a zámcích Československa
  Letem českým světem I.
  Nad hrady a zámky
  Města, hrady a zámky
  Státní hrady a zámky I.
  Hrady a zámky jižní Moravy
  Kamenná minulost
  Hrady a zámky
  Ochránce kulturních památek
  Naše vlast v obrazech
  Hrady a zámky v Čechách a na Moravě
  Památky Čech a Moravy
  Hrady a zámky
  Hrady a zámky
  Knihovny státních hradů a zámků
  Buchlovice
  Hrady a zámky v Československu
  Vacík K.; Do kraje slováckých Chřibů. In: Časopis turistů 32; 1920, s. 86-90
  Časopis turistů (anotovaná bibliografie) 2. část, s. 372
  Zpřístupněné hrady a zámky a další vybrané památky v České republice
  Poklady minulosti
  Česká architektura v době posledních Přemyslovců
  Hrady jihovýchodní Moravy
  Cesta po českých hradech a zámcích
 8. 8.

  Název Buchlovice (Česko : zámek)
  PramenyÚstřední seznam kulturních památek České republiky, NPÚ
  deník Šíp; 19. dubna 2007; s. 8
  Průvodce Českou republikou II., s. 5, 151
  Přehled restaurátorských prací za r. 1979, s. 132
  Přehled restaurátorských prací za r. 1984, s. 7
  Český šlechtic, František Schwarzenberg
  Přehled restaurátorských prací za r. 1976, s. 85
  Letem českým světem II.
  Státní hrady a zámky
  Hrady a zámky
  Naše vlast v obrazech
  Města, hrady a zámky
  Hrady a zámky ČSR
  Morava, umělecké památky
  Památky Čech a Moravy
  Hrady a zámky
  Hrady a zámky
  Nad hrady a zámky
  Státní hrady a zámky IV.
  Státní hrady a zámky I.
  Buchlovice
  Hrady a zámky jižní Moravy
  Buchlovice
  Státní hrad Buchlov a státní zámek Buchlovice
  Zpřístupněné hrady a zámky a další vybrané památky v České republice
 9. 9.

  Název Častolovice (Česko : zámek)
  PramenyLašek G. J.; Půtové z Častolovic. In: Posel z Podhoří, týdeník, XXIII/27; 1908
  MF Dnes; čtvrtek 12. 7. 2018, s. 14
 10. 10.

  Název Červená Lhota (Jindřichův Hradec, Česko : zámek)
  PramenyÚstřední seznam kulturních památek České republiky, NPÚ
  týdeník Vlasta. 8. 12. 2004, ročník 58, č. 50, s. 22
  MF Dnes, Mimořádná příloha - Pozvánka na jih; čtvrtek 28. 5. 2020, s. 2