Nalezeno záznamů: 9  
Váš dotaz: Autor-kód záznamu + druh.dok = "^kcz_un_cat 0000964 298a^"

Památky, státnici, rody, klíčová slova

 1. Dne
  ...Zřízena CHKO Šumava s rozlohou 1630 km².
 2. Dne
  ...Zřízen Národní park Šumava s rozlohou 685 km².
 3. Dne
  ...Karel IV. vydává nařízení ochrany královských lesů.
 4. Dne
  ...Císař Zikmund vydává dekret o ochraně zvěře v královských lesích.
 5. Dne
  ...Adam Fr. Schwarzenbeg vydal nařízení o ochraně medvědů na jeho panství.
 6. Dne
  ...Jan Schwarzenberg zakazuje na svém panství vyhubení medvědů.
 7. Dne
  ...Jan Schwarzenberg vyhlásil Bukovou slať na Šumavě rezervací.
 8. Dne
  ...Ministerstvo školství a národní osvěty vyhlásilo přírodní rezervace na Šumavě: Boubínský prales, Buková a Jezerní slať, Lipka, Trojmezná hora, Černé a Čertovo jezero, Mlynářská a Rokytská slať.
 9. Dne
  ...UNESCO vyhlásilo území Šumavy za biosférickou rezervaci.