Nalezeno záznamů: 25  
Váš dotaz: Autor-kód záznamu + druh.dok = "^kcz_un_cat 0000964 250q^"

Památky, státnici, rody, klíčová slova

 1. Jinakapsis, chórový závěr
  PopisNejčastěji v románské architektuře název pro kněžiště nebo jeho závěr, půlválcový útvar (případně podkovového půdorysu) uvnitř klenutý čtvrtkulovou konchou, zevně vystupující z těla chrámové stavby a krytý půlkuželovou stříškou.
 2. Jinakattika
  PopisZeď nad hlavní římsou stavby, kryjící pohled na střechu. Končí rovně, zubatým cimbuřím, malými štítky apod. Někdy ji tvoří balustráda s vázami, sochami aj. Užívají ji zejména renesance, barok, klasicismus, empír a historizující slohy.
 3. Jinaktribuna
  PopisVyvýšené místo nebo prostor hlavně v kostelech.
  V románské době má tribuna v západní části kostela buď tvar obdobný nynější kruchtě, nebo ji i v patře odděluje od lodi stěna s arkádovými otvory, či je umístěna ve věži a obloukem spojena s lodí. V té době se na ní účastnil bohoslužeb šlechtic, pán (panská tribuna, tribunové či emporové kostely) oddělen od prostého lidu a přicházel na ni buď přímo v patře krytou spojovací chodbou z přilehlého dvorce, nebo schodištěm v síle zdi (zejména v baroku tuto funkci plní panská oratoř). Jiné, i postranní tribuny v klášterních kostelech sloužily členům řádu (mnichům, jeptiškám). Od pozdní gotiky a hojně v renesanci se i do postranních lodí vestavují zpěvácké či literátské tribuny a v barokních kostelích se často umísťují nad boční kaple.
 4. PopisNáhrobní nápis.
 5. PopisNejčastěji renesanční kamenná, architektonicky rámovaná reliéfní nebo dřevěná malovaná deska s nápisem na stěně kostela, připomínající zemřelého, zobrazeného v brnění nebo v občanském šatě, klečícího před křížem (často s jednou nebo několika postupně zemřelými manželkami a dětmi).
 6. Jinakcalvaria
  PopisZnázornění ukřižovaného Krista na kříži, pod nímž stojí Bolestná P. Marie a sv. Jan (Evangelista, Miláček Páně) a někdy ještě klečící Máří Magdalena. Vzácněji jsou připojeny ještě další dva kříže s lotry.
 7. Jinakpresbyterium, presbytář
  PopisProstor, v němž je umístěn hlavní oltář (u orientovaných kostelů směřuje k východu), od lodi odděleno zpravidla triumfálním obloukem.
 8. PopisOvěření či potvrzení listiny.
 9. PopisČtvrtkulová klenba uzavírající apsidu, výklenek nebo niku, půl kopule.
 10. PopisObytná klášterní budova uzavřená věřejnosti, ve které se konala shromáždění příslušníků řádu.